Over ons

Over ons

De Rode Loper is een samenwerkingsverband van 41 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.

De Rode Loper werkt aan:

  • de nieuwe instroom van leraren in het onderwijs
  • het versterken van de kwaliteit van de mensen voor de klas en schoolleiders.


De gemeente Den Haag subsidieert het werk van De Rode Loper. De aangesloten scholen steken er tijd en menskracht in.
Het jaarprogramma 2020 is hier te vinden.

Hoe groot is het lerarentekort?

Kwantitatief
Er zijn 2.000 leraren werkzaam op scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Het lerarentekort in Den Haag en omgeving beloopt 1,5 à 2 procent, dus 30 à 40 leraren. (Bron: CentERdata)
De tekortvakken zijn Duits, Frans, scheikunde, natuurkunde en wiskunde. In mindere mate zijn er tekorten voor informatica en klassieke talen.
De oorzaken hiervoor: een stijging verwacht in het leerlingaantal en in de werkgelegenheid.

Kwalitatief
In Den Haag is sprake van vijftien procent on(der)bevoegd gegeven lessen.


Bron
Rapport ‘De arbeidsmarkt voor leraren vo 2018-2023 Regio Haaglanden / Rijn Gouwe' (januari 2018) van CentERdata is hier (PDF, 1,1 MB) te vinden.

Bestuur
De klankbordgroep vormt het bestuur van De Rode Loper.
Dit zijn de leden:

  • Jeroen Bos (Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch College), namens VO Haaglanden
  • Johan van Dam, namens Lucas VO Den Haag
  • Remco Hulsbergen (Veurs Voorburg en François Vatelschool) namens Scholengroep Spinoza
  • Swen Zuiderwijk (Christelijk Gymnasium Sorghvliet) namens de éénpitters
  • Arno Peeters, bestuurder VO Haaglanden, namens de schoolbesturen in de Haagse regio
  • Gert van den Ham, programmamanager van De Rode Loper.


Geschiedenis
De Rode Loper is gestart in 2007, op initiatief van enkele schoolleiders in de Haagse regio.
Het VOS (Schoolleidersberaad van het Voortgezet Onderwijs) en VOP (VO-Platform, de schoolbesturen van Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg) zijn bestuurlijk verantwoordelijk.

Jubileumpublicatie
Bekijk hier het boekje dat ter gelegenheid van het tienjarig bestaan in 2017 verscheen.