Bovenbouwleerlingen enthousiast maken voor de lerarenopleiding

Bovenbouwleerlingen enthousiast maken voor de lerarenopleiding

De Rode Loper bereidt een wervingscampagne voor die gericht is op leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo in Den Haag e.o.

De Rode Loper bereidt een wervingscampagne voor die gericht is op leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo in Den Haag e.o.

Het doel van deze campagne is om deze groep leerlingen ‘over te halen’ om een studie aan een initiële lerarenopleiding te volgen.

In het najaar is het plan van aanpak gereed en wordt de campagne ‘uitgerold’. Meer nieuws volgt.