Aangenaam - een club met lef

Aangenaam - een club met lef

Het is goed De Rode Loper even opnieuw voor te stellen aan startende leraren en leidinggevenden in het voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.

Platform De Rode Loper is ruim elf jaar geleden opgericht door Haagse schoolleiders en bestuurders om gezamenlijk ten strijde te trekken tegen het lerarentekort; kwantitatief (aantal onvervulde vacatures terugdringen) en kwalitatief (verminderen van on-, onder- en scheefbevoegdheid).

In de loop van de tijd zijn 41 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk aangesloten bij De Rode Loper. Veel programma’s op het gebied van werving van nieuwe docenten, professionalisering van docenten die al in dienst zijn en tal van activiteiten daar omheen vormden in alle jaren de hoofdmoot van ons werk.
Daarbij zijn we altijd op zoek naar een vernieuwende aanpak. Dat is wat De Rode Loper karakteriseert. We zijn een club met lef.
Op deze nieuwe site vind je meer over onze activiteiten. Aangenaam!