Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Rode Loper is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
De Rode Loper
p/a Spaarneplein 2
2515 VK Den Haag
E-mail: info@derodeloper.nu
M 06 34 81 22 28
 
Persoonsgegevens die wij verwerken

De Rode Loper verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•    Voor- en achternaam
•    E-mailadres
•    IP-adres
•    Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens over websitebezoekers. We analyseren alleen geanonimiseerde gegevens van onze websitebezoekers. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Rode Loper verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•    Verzenden van onze nieuwsbrief
•    Bevestigen van je deelname aan informatieavonden, cursussen en trainingen
•    Verzenden van een evaluatieformulier achteraf
We benaderen je op deze manieren alleen nadat je ons daarvoor toestemming hebt verleend.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Rode Loper neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit. Je kunt ons vragen welke computerprogramma’s of -systemen wij gebruiken.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Rode Loper bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
We hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar voor persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact met je op te nemen.
 
Delen van persoonsgegevens met derden
De Rode Loper verstrekt je gegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Onze digitale nieuwsbrief versturen we via MailChimp. Deze tool heeft een eigen privacy policy, zie https://mailchimp.com/legal/privacy/

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
De Rode Loper gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Rode Loper en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beheren in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.
 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@derodeloper.nu

Oktober 2018