De Haagse Lucifer voor docenten

Subsidiemogelijkheden

Algemeen
Ben je zij-instromer en volg je een lerarenopleiding aan hbo of universiteit? Dan kun je een tegemoetkoming leraren aanvragen.

Voor jezelf
De tegemoetkoming leraren is een gift, en bestaat uit twee delen: een vergoeding voor het cursus- of collegegeld en de schoolkosten.
Je krijgt voor het cursusjaar 2016-2017 een maximale tegemoetkoming als het gezamenlijk inkomen van jou en je partner in 2014 niet hoger was dan € 33.649,39. Was het inkomen hoger, dan is de tegemoetkoming lager. Klik hier voor meer informatie.

Voor het schoolbestuur
Een school voor voortgezet onderwijs kan tot en met 15 oktober 2017 een aanvraag indienen voor het jaar 2016 en 2017. De hoogte is (eenmalig) € 20.000.
Voorwaarde is dat de school een zij-instromer uit een andere sector (dan het onderwijs) aanstelt en hem of haar in staat stelt binnen twee jaar zijn of haar onderwijsbevoegdheid te halen. 
De subsidie is een bijdrage in de kosten voor een zij-instroomtraject. 
Meer informatie op de site van de IB-Groep (DUO). 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

‘Omgaan met gedragsproblemen’ is de nieuwe professionaliseringsmodule van De Rode Loper waarvoor meer dan vijftig (!) leraren intekenden. Deze wordt geleid door gedragsspecialist Willem de Jong. De bijeenkomsten vinden plaats op het Edith Stein College.

Twee tweedegraadstrajecten – voor het eerst in company gegeven – zijn met zo’n 45 leraren gestart. Beide trajecten worden verzorgd door de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht.