De Haagse Lucifer voor docenten

Subsidiemogelijkheden

Algemeen
Ben je zij-instromer en volg je een lerarenopleiding aan hbo of universiteit? Dan kun je een tegemoetkoming leraren aanvragen.

Voor jezelf
De tegemoetkoming leraren is een gift, en bestaat uit twee delen: een vergoeding voor het cursus- of collegegeld en de schoolkosten.
Je krijgt voor het cursusjaar 2016-2017 een maximale tegemoetkoming als het gezamenlijk inkomen van jou en je partner in 2014 niet hoger was dan € 33.649,39. Was het inkomen hoger, dan is de tegemoetkoming lager. Klik hier voor meer informatie.

Voor het schoolbestuur
Een school voor voortgezet onderwijs kan tot en met 15 oktober 2017 een aanvraag indienen voor het jaar 2016 en 2017. De hoogte is (eenmalig) € 20.000.
Voorwaarde is dat de school een zij-instromer uit een andere sector (dan het onderwijs) aanstelt en hem of haar in staat stelt binnen twee jaar zijn of haar onderwijsbevoegdheid te halen. 
De subsidie is een bijdrage in de kosten voor een zij-instroomtraject. 
Meer informatie op de site van de IB-Groep (DUO). 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Maar liefst 320 geïnteresseerden van buiten het onderwijs namen deel aan de bijeenkomst Leraar van Buiten op woensdag 7 maart 2018 in de Haagse Hogeschool. Het was een gecombineerde voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers in het primair én voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.

De cursus Omgaan met gedragsproblemen wordt op dinsdag 10 april 2018 afgerond. Zo’n 75 (!) leraren hebben deze cursus tijdens dit schooljaar gevolgd bij gedragsexpert Willem de Jong.