De Haagse Lucifer voor docenten

Subsidiemogelijkheden

Algemeen
Ben je zij-instromer en volg je een lerarenopleiding aan hbo of universiteit? Dan kun je een tegemoetkoming leraren aanvragen.

Voor jezelf
De tegemoetkoming leraren is een gift, en bestaat uit een vergoeding voor het cursus- of collegegeld en de schoolkosten.
Je krijgt voor het cursusjaar 2017-2018 een maximale tegemoetkoming als het gezamenlijk inkomen van jou en je partner in 2015 niet hoger was dan € € 34.194,51. Was het inkomen hoger, dan is de tegemoetkoming lager. Klik hier voor meer informatie.

Voor het schoolbestuur
Een school voor voortgezet onderwijs kan tot en met 15 oktober 2018 een aanvraag indienen voor het jaar 2017 en 2018. De hoogte is (eenmalig) € 20.000.
Voorwaarde is dat de school een zij-instromer uit een andere sector (dan het onderwijs) aanstelt en hem of haar in staat stelt binnen twee jaar zijn of haar onderwijsbevoegdheid te halen. 
De subsidie is een bijdrage in de kosten voor een zij-instroomtraject. 
Meer informatie op de site van de IB-Groep (DUO). 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!