De Haagse Lucifer voor docenten

Leraar van Buiten 2018

Overweeg je een carrièreswitch naar het voortgezet onderwijs?
Kom dan naar de informatiebijeenkomst voor potentiële zij-instromers, 'Leraar van Buiten' die op woensdag 7 maart 2018 gehouden wordt. Voor het eerst wordt deze avond georganiseerd voor het voortgezet én basisonderwijs in Den Haag (e.o.) De locatie is De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 (tegenover NS-station Hollands Spoor). De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en eindigt om 22.30 uur. We hopen je tijdens deze avond enthousiast te maken voor een overstap naar het onderwijs in Den Haag en omgeving. Werk met (meer) betekenis!

Je vragen worden beantwoord door lerarenopleiders, rectoren/directeuren, personeelsfunctionarissen en ervaringsdeskundigen. 
Centraal staat het behalen van een lesbevoegdheid.

Programma Leraar van Buiten 2018
Wat kun je op woensdagavond 7 maart 2018 verwachten?

19.00 uur

Inloop met koffie en thee

19.30 uur        

Welkom door onderwijswethouder Saskia Bruines, gevolgd door Ewald van Vliet, bestuursvoorzitter van Lucas Onderwijs, namens de Haagse schoolbesturen

Panelgesprek met ervaringsdeskundigen over werken in het onderwijs,
onder leiding van programmaleiders Gert van den Ham en John Swildens

20.30 uur

Interactieve sessies over het zijinstroomtraject en de lerarenopleidingen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, met:  

- lerarenopleiders,
- HRM’ers,
- ervaringsdeskundige zijinstromers en
- basisschooldirecteuren of rectoren/directeuren van vo-scholen.

Er wordt één ronde gehouden van circa een uur.  

Maak alvast je keuze op het aanmeldformulier. N.B. Je keuze vooraf maken is niet verplicht, maar mag wel. Je kunt ook op de informatieavond een sessie kiezen.

Dit zijn de sessies:

VO

0 Sessie over het zijinstroomtraject met het ICLON (Universiteit Leiden), mede namens de lerarenopleiding (SEC) van TU Delft (eerstegraads)

Kies deze sessie als je een universitaire studie hebt afgerond en een eerstegraadsbevoegdheid in een schoolvak wilt halen, of als je een hbo-master hebt en je – na een schakelprogramma – een eerstegraads diploma op universitair niveau wilt halen. Welke studies leiden naar welke schoolvakken kun je hier vinden.


0 Sessie over het zijinstroomtraject met de Hogeschool Rotterdam (tweedegraads)

Kies deze sessie als je een hbo-masteropleiding hebt afgerond en een tweedegraadsbevoegdheid  wilt halen in een van deze schoolvakken: aardrijkskunde, biologie, Duits, algemene en bedrijfseconomie, Engels, Frans, geschiedenis, maatschappijleer, natuurkunde, Nederlands, techniek, technisch beroepsonderwijs 
 

0 Sessie over het zijinstroomtraject met de Hogeschool Utrecht (tweede- en eerstegraads op hbo-niveau) 

Kies deze sessie als je een hbo-bacheloropleiding hebt afgerond en een tweedegraadsbevoegdheid wilt halen in een van deze schoolvakken: aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, Frans, geschiedenis, gezondheidszorg en welzijn, natuurkunde, Nederlands, omgangskunde, scheikunde, Spaans, techniek, wiskunde 

N.B. Na de masteropleiding voor de tweedegraadsbevoegdheid kun je aan de HU ook een eerstegraadsbevoegdheid halen (op hbo-niveau).

 

PO 

0 Sessie over het zijinstroom- en andere opleidingstrajecten met een van de 3 pabo’s
Elke interactieve sessie heeft eenzelfde opzet. In een groep van maximaal 15 deelnemers krijg je informatie van vertegenwoordigers van een pabo, schoolbesturen (met name HRM’ers), schoolleiders en een ervaringsdeskundige.
Onderwerpen: opleidingsmogelijkheden (op hoofdlijnen), werken in het onderwijs, aanstelling, loopbaanperspectieven, et cetera.
 

PO én VO 

0 Sessie met lerarenopleidingen voor basisonderwijs én lerarenopleidingen voor voortgezet onderwijs 
Volg deze sessie als je nog niet kunt of wilt kiezen tussen de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs

 

21.30 uur

Gelegenheid voor een drankje met de mogelijkheid voor een 'speeddate' waarin je meer gedetailleerde vragen kunt stellen aan de lerarenopleiders en de andere informanten uit de interactieve sessies         
 

22.30 uur

Einde 

 

Graag tot ziens!Impressies van eerder gehouden informatiebijeenkomsten 'Leraar van Buiten'
Van de edities van 'Leraar van Buiten' dit jaar en de afgelopen jaren zijn verslagen en enkele foto's te vinden op deze site.

2017: klik hier

2016: klik hier

2015: klik hier

2014: klik hier (p. 4 e.v.)

2013: klik hier

 


 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Maar liefst 320 geïnteresseerden van buiten het onderwijs namen deel aan de bijeenkomst Leraar van Buiten op woensdag 7 maart 2018 in de Haagse Hogeschool. Het was een gecombineerde voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers in het primair én voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.

De cursus Omgaan met gedragsproblemen wordt op dinsdag 10 april 2018 afgerond. Zo’n 75 (!) leraren hebben deze cursus tijdens dit schooljaar gevolgd bij gedragsexpert Willem de Jong.