De Haagse Lucifer voor docenten

Leraar van Buiten 2018

Overweeg je een carrièreswitch naar het voortgezet onderwijs?
Kom dan naar de informatiebijeenkomst voor potentiële zij-instromers, 'Leraar van Buiten' die begin maart 2018 gehouden wordt. De locatie wordt nog vastgesteld en via deze pagina gecommuniceerd.

Je vragen worden beantwoord door lerarenopleiders, rectoren/directeuren, personeelsfunctionarissen en ervaringsdeskundigen. 
Centraal staat het behalen van een lesbevoegdheid.

Wat kun je nu al doen?
Je kunt diverse Open dagen van lerarenopleidingen bezoeken en je daar tijdig aanmelden als student. 
Wil je een snuffelstage op een school van De Rode Loper, geef dat dan aan via info@derodeloper.nu, graag met een indicatie van de onderwijssector (praktijkonderwijs, vmbo, havo/vwo) en het schoolvak dat je wilt geven.

Impressies van eerder gehouden informatiebijeenkomsten 'Leraar van Buiten'
Van de edities van 'Leraar van Buiten' dit jaar en de afgelopen jaren zijn verslagen en enkele foto's te vinden op deze site.

2017: klik hier

2016: klik hier

2015: klik hier

2014: klik hier (p. 4 e.v.)

2013: klik hier

 


 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

‘Omgaan met gedragsproblemen’ is de nieuwe professionaliseringsmodule van De Rode Loper waarvoor meer dan vijftig (!) leraren intekenden. Deze wordt geleid door gedragsspecialist Willem de Jong. De bijeenkomsten vinden plaats op het Edith Stein College.

Twee tweedegraadstrajecten – voor het eerst in company gegeven – zijn met zo’n 45 leraren gestart. Beide trajecten worden verzorgd door de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht.