De Haagse Lucifer voor docenten

Vrijzinnig Christelijk Lyceum

Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum is een betrekkelijk kleine school voor algemeen-bijzonder onderwijs. Door de kleinschaligheid is het mogelijk veel aandacht te besteden aan de persoonlijke en algemene vorming van de leerlingen.

Het VCL vindt gedegen kennisverwerving belangrijk. Naast de voorgeschreven vakken staan er extra vakken op het lesrooster. In de brugklas kunnen leerlingen kiezen voor sterrenkunde en andere extra's. In de klassen 1, 2 en 3 volgen alle leerlingen extra Engels.

Verbreding van de horizon is een algemeen pedagogisch doel van de school. Elk jaar nemen leerlingen van de school deel aan het Europees Jeugdparlement. De school organiseert reizen o.a. naar Engeland, Berlijn, Rome, Normandië. Alle leerlingen zijn lid van de Leerlingenbond. Ze organiseren schoolfeesten en sportdagen. Ook maken ze foto- en filmrapportages en doen ze mee aan jaarlijkse cultuurevenementen. 
De school is gelegen in het Van Stolkpark en beschikt over een goed geoutilleerd gebouw. 

Aantal leerlingen: circa 871
Aantal medewerkers: 87
Stadsdeel: Scheveningen
Bestuur: Vereniging VCL 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!