De Haagse Lucifer voor docenten

Vrijzinnig Christelijk Lyceum

Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum is een betrekkelijk kleine school voor algemeen-bijzonder onderwijs. Door de kleinschaligheid is het mogelijk veel aandacht te besteden aan de persoonlijke en algemene vorming van de leerlingen.

Het VCL vindt gedegen kennisverwerving belangrijk. Naast de voorgeschreven vakken staan er extra vakken op het lesrooster. In de brugklas kunnen leerlingen kiezen voor sterrenkunde en andere extra's. In de klassen 1, 2 en 3 volgen alle leerlingen extra Engels.

Verbreding van de horizon is een algemeen pedagogisch doel van de school. Elk jaar nemen leerlingen van de school deel aan het Europees Jeugdparlement. De school organiseert reizen o.a. naar Engeland, Berlijn, Rome, Normandië. Alle leerlingen zijn lid van de Leerlingenbond. Ze organiseren schoolfeesten en sportdagen. Ook maken ze foto- en filmrapportages en doen ze mee aan jaarlijkse cultuurevenementen. 
De school is gelegen in het Van Stolkpark en beschikt over een goed geoutilleerd gebouw. 

Aantal leerlingen: circa 871
Aantal medewerkers: 87
Stadsdeel: Scheveningen
Bestuur: Vereniging VCL 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Maar liefst 320 geïnteresseerden van buiten het onderwijs namen deel aan de bijeenkomst Leraar van Buiten op woensdag 7 maart 2018 in de Haagse Hogeschool. Het was een gecombineerde voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers in het primair én voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.

De cursus Omgaan met gedragsproblemen wordt op dinsdag 10 april 2018 afgerond. Zo’n 75 (!) leraren hebben deze cursus tijdens dit schooljaar gevolgd bij gedragsexpert Willem de Jong.