De Haagse Lucifer voor docenten

Vrije School

De Vrije School Den Haag - Worden wie je bent

De Vrije School Den Haag is een vrijeschool voor vwo, havo en mavo en vmbo-t met lwoo. De school maakt deel uit van Stichting Vrije scholen Zuidwest Nederland met vestigingen in Den Haag, Leiden en Rotterdam.

Op de Vrije School Den Haag stimuleren we leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Zowel op cognitief als op creatief en sociaal-emotioneel gebied. Het denken is dus net zo belangrijk als het voelen en doen. Zo krijgen leerlingen vertrouwen in zichzelf en kunnen ze ontdekken wat ze werkelijk willen in het leven.

De Vrije School Den Haag biedt kennis aan op een manier die past bij de leeftijd van het kind. Initiatief, beleving en emotionele groei krijgen veel aandacht.

Ons vakkenaanbod is rijk aan kunstzinnige vakken die praktisch beoefend worden. De examenresultaten zijn boven het landelijk gemiddelde.
Elke ochtend staat gedurende de eerste twee uur één vak centraal. Leerlingen benaderen dat vak op verschillende manieren. Met hun hoofd (door de stof te begrijpen en te leren), hart (doordat de stof invoelbaar wordt gemaakt) en handen (door er op een kunstzinnige manier met hun handen mee aan de slag te gaan…).
Een periode duurt tussen de drie en vier weken, zodat er tijd is om dieper op de stof in te gaan. Als ‘periodevakken’ gelden onder meer wiskunde, Nederlands, biologie, natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde, geschiedenis, kunstgeschiedenis en maatschappijleer, maar ook astronomie en filosofie.
Naast bètavakken, natuurkunde en scheikunde is er aandacht voor beeldende kunst. Dans, toneel en muziek krijgen praktisch en cognitief aandacht, vanaf de Oudheid tot heden. Elke leerling zingt tweemaal in de week, wat jaarlijks wordt afgesloten met een concert. Twee maal tijdens de schooltijd speelt de klas een toneelstuk.


De brugklassen vormen we op grond van de adviezen uit de basisscholen; de klas blijft daarna zo lang mogelijk bij elkaar. Daarom is de band met oud-leerlingen vaak groot. Op grond van de ontwikkeling in de dubbele (= tweejarige) brugklasperiode wordt de examenroute vastgesteld: rechtstreeks naar vwo of havo, of door middel van stapelen.

Iedereen is welkom op de Vrije School Den Haag, ongeacht levensovertuiging of religie. Overstappen naar onze school is na elke basisschool mogelijk, mits de leerlingen aan de toelatingseisen voldoen.

In de tweejarige brugklas krijgen de klassen één vaste klassenleraar. Aan de orde komen ook: de wereld verkennen en zelfsturing verwerven, survivalkamp en stage. Leren zelfstandig werken.

Vanaf de 9e klas (= 3e leerjaar) krijgen de leerlingen twee nieuwe klassenleraren. Dit duo begeleidt de klas tot en met de 10e klas vmbo-t of 11e klas (het pre-examenjaar).
In die tijd wordt vaak een intensieve band opgebouwd. Bij dyslexie, leerproblemen, faalangst en dergelijke is er extra begeleiding.
De school biedt na schooltijd verschillende vormen van huiswerkbegeleiding aan.

De afdeling 'praktisch vmbo-t' is voor kinderen die 'leren door doen' en beter tot hun recht komen in een kleine klas.

Interesse in een stage?
De rector coördineert de stages in algemene zin. De sectieleider coördineert de stage op vakinhoudelijk gebied. Een stageverzoek kan gedaan worden via info@vsdenhaag.nl

De Vrije School Den Haag is gevestigd aan de Waalsdorperweg 12.

Aantal leerlingen: 772
Aantal medewerkers: 113
Stadsdeel: Benoordenhout
Bestuur: Stichting Vrije scholen Zuidwest Nederland

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!