De Haagse Lucifer voor docenten

Veurs Voorburg

Veurs Voorburg is een kleinschalige, gezellige vmbo-school in Voorburg, en is onderdeel van Stichting Scholengroep Spinoza, een samenwerkingsstichting van acht scholen voor voortgezet onderwijs in Leidschendam-Voorburg en Den Haag.

De school biedt alle leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs aan (vmbo); BBL, KBL, GL en TL. Ook voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) kun je bij Veurs Voorburg terecht.

De school kent binnen de beroepsrichtingen twee profielen: Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn. Daarnaast heeft de school een GT+-leerweg. In deze leerweg krijgen leerlingen vanaf het 3e leerjaar naast de 6 theoretische vakken ook het vak Technologie (Dienstverlening en Producten).

Onze school heeft een moderne uitstraling en is goed bereikbaar via openbaar vervoer.

In de nabije toekomst zal de school een nieuw gebouw betrekken.

Het team is een goede mix van jonge en ervaren docenten met daarnaast een groot aantal collega’s in de onderwijsondersteunende functies zoals onderwijsassistenten.
Het leren vindt plaats met behulp van boeken en in toenemende mate met computers, maar ook door uit te proberen, door te oefenen, door het elkaar voor te doen, door stages; met hulp van een docent, met hulp van elkaar, en met hulp van een stagebegeleider. Individueel of in groepjes, in de klas of het Open Leercentrum, binnen of juist buiten de school, binnen lestijd of via e-learning thuis. 
 

Hier staan wij voor!

Missie:             Wij zijn een veilige school waar je met jouw talent en ons goed onderwijs met elkaar leert om verder te komen.

 

Hieraan ten grondslag liggen vijf kernwaarden:

  • Professioneel
  • Samen
  • Talent
  • Betrokken
  • Kwaliteit

Veurs Voorburg wil een school zijn met een inspirerende en professionele cultuur. De kern van de professionele cultuur zit in het uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is als mens, maar als professional niet iedereen gelijk is: de zogenoemde 'erkende ongelijkheid'. Hiermee wordt onderkend dat ieders kwaliteiten op een verschillend vlak liggen. Ook is het een cultuur die gericht is op kwaliteit en de ontwikkeling van ieder personeelslid als professional. Daarnaast onderkent de school het belang van de drie-eenheid: leerling-school-ouder. School en ouder(s)/verzorger(s) dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de ontwikkeling van de leerling/hun kind.
Onze vijf kernwaarden komen tot uiting in wat we doen en geven richting aan ons gedrag in ons werk op en rond de school.

Visie:               Met ieders talent werken aan de toekomst.

Aantal leerlingen: circa 375
Aantal medewerkers: circa 50
Bestuur: Stichting Scholengroep Spinoza

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!