De Haagse Lucifer voor docenten

Van Vredenburch College

In Rijswijk, aan de rand van Den Haag, vind je het Van Vredenburch College. Wij zijn een moderne, openbare school en staan open voor alle kinderen, met welke levensovertuiging, afkomst of godsdienst dan ook.

Op het Van Vredenburch College kun je onderwijs volgen in de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg of mavo/kader-klas.
We hebben de volgende afdelingen in huis:

  • economie en ondernemen
  • zorg en welzijn
  • produceren, installeren en energie.

Het Van Vredenburch College is een moderne school waar beweging, lef, betrokkenheid en doelbewustzijn centraal staan.

We stimuleren en ondersteunen onze leerlingen om in beweging, en dus in ontwikkeling te blijven. Ze zijn actief betrokken bij hun eigen leerproces en onderzoeken wat hun talenten zijn. Hiervoor is lef nodig! We leren onze leerlingen doelbewust te zijn en de uitdaging aan te gaan om zich te blijven ontwikkelen.

Meer hierover lees je in ons schoolplan, te vinden op onze website. Hierin vertellen we waar we voor staan, wat we willen bereiken en hoe wij onze leerlingen stimuleren.

Op het Van Vredenburch College volgen bijna 500 leerlingen onderwijs. Binnen het eigen schoolgebouw valt elke leerling onder de verantwoordelijkheid van een eigen onderwijsteam, dat ongeveer 250 leerlingen bedient. Op die manier waarborgen we de overzichtelijkheid, kleinschaligheid en veiligheid van ons onderwijs.

Door middel van activerende opdrachten binnen klasverband dagen wij de leerling uit om na te denken over de stof en het eigen leerproces. Het verwerven van parate kennis is daarbij minstens even belangrijk als het trainen van vaardigheden. De docent heeft hierbij een belangrijke structurerende rol. Het doel is om binnen alle afdelingen op het vlak van rendement en examenuitslagen minimaal een voldoende te scoren.

Het onderwijs aan jongeren in een grootstedelijke omgeving behelst echter meer dan het nastreven van voldoende rendement en examenresultaten. Leerlingen worden uitgedaagd en ondersteund om te excelleren op een passend onderwijsniveau, waarbij ze begeleid worden naar een aansluitende vervolgopleiding. Wij stimuleren onze leerlingen zich te ontplooien tot zelfbewuste wereldburgers, die in staat zijn om te schakelen binnen de diversiteit van de maatschappij.

Het Van Vredenburch College vormt samen met het Rijswijks Lyceum één schoolorganisatie. Op het Rijswijks Lyceum kun je onderwijs volgen in de afdelingen vwo (atheneum en gymnasium), havo en mavo. Ook hebben we een speciale opleiding voor hoogbegaafde kinderen.

Aantal leerlingen: ca. 500
Aantal medewerkers:
Bestuur: Stichting VO Haaglanden

 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!