De Haagse Lucifer voor docenten

Sint-Maartenscollege

Het Sint-Maartenscollege in Voorburg is een school voor mavo-plus (vmbo-tl), havo, atheneum, gymnasium en tweetalig vwo. De school geeft vanuit haar katholieke achtergrond vorm aan waarden en normen als samen leren, respect voor elkaar, veiligheid, geborgenheid en vertrouwen.

Ons onderwijs gaat uit van een geleidelijke ontwikkeling naar zelfstandig leren. De leerlingen krijgen een gevarieerd aanbod van werkvormen en worden uitgedaagd hun kansen te benutten om het hoogst haalbare opleidingsniveau te bereiken.

We kiezen voor een brede vorming van onze leerlingen. In de onderbouw volgen alle leerlingen lessen drama en krijgen zij extra sport en muziek. Vakoverstijgende projecten laten de samenhang tussen vakken zien. Alle leerlingen hebben informatiekunde. In de tweede fase is informatica keuzevak. Ook is tekenen examenvak zowel op havo als vwo.

De afdelingen vormen kleine schooltjes in de grote school.

Er zijn aparte gymnasiumklassen. In de bovenbouw wordt ook klassieke culturele vorming (kcv) aangeboden. Elk jaar zijn er gymnasium-excursies.

Gemotiveerde leerlingen kunnen kiezen voor tweetalig vwo. Daarmee zijn we in het schooljaar 2006-2007 gestart. In de onderbouw van het tweetalig vwo geven we de helft van de lessen in het Engels. Leerlingen van het tweetalig vwo behalen een regulier vwo-diploma, met Engels op internationaal niveau.

In 4-vwo vindt uitwisseling met scholen binnen Europa plaats. Alle leerlingen in de voorexamenklassen gaan op reis naar het buitenland. In klas 1 wordt traditiegetrouw een reis naar Brugge gemaakt, en in oktober hebben alle tweede klassen een zeilweek, met drie dagen zeilen op de Waddenzee.

Naast de schoolkrant zijn er schoolclubs voor onder andere techniek, schaken, computeren en toneeltechniek. Er zijn schoolbands en ensembles en de school organiseert sportclinics en sporttoernooien. Jaarlijks zijn er expressieavonden, een Kaarslichtconcert, een toneelstuk en een Spotlight-theatershow.

De school is gehuisvest in één gebouw, in een groene omgeving. We hebben twee computerlokalen, een nieuwe mediatheek en een sporthal. De schoolkapel is een uniek vaklokaal muziek.

Aantal leerlingen: ruim 1.100
Aantal medewerkers: 110
Bestuur: Stichting Spinoza Scholengroep

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!