De Haagse Lucifer voor docenten

Rijswijks Lyceum

In Rijswijk, aan de rand van Den Haag, vind je het Rijswijks Lyceum. Wij zijn een moderne, openbare school en staan open voor alle kinderen, met welke levensovertuiging, afkomst of godsdienst dan ook. Onze school staat in een grootstedelijke en internationale omgeving en herbergt ‘een wereld aan talenten’. 

Op het Rijswijks Lyceum kun je onderwijs volgen in de afdelingen vwo (atheneum en gymnasium), havo en mavo. Ook hebben we een speciale opleiding voor hoogbegaafde kinderen. Op onze school volgen bijna 1.000 leerlingen onderwijs. De leerlingen zijn onderverdeeld in onderwijsteams. Hierdoor is ons onderwijs altijd overzichtelijk, kleinschalig en veilig.

Het Rijswijks Lyceum is een moderne school waar beweging, lef, betrokkenheid en doelbewustzijn centraal staan. 

Wij stimuleren en ondersteunen onze leerlingen om in beweging, en dus in ontwikkeling te blijven. Ze zijn actief betrokken bij hun eigen leerproces en onderzoeken wat hun talenten zijn. Hiervoor is lef nodig! Wij leren onze leerlingen doelbewust te zijn en de uitdaging aan te gaan om zich te blijven ontwikkelen. 

Meer hierover lees je in ons schoolplan, te vinden op de website. Hierin vertellen we waar we voor staan, wat we willen bereiken en hoe wij onze leerlingen stimuleren.

Binnen het eigen schoolgebouw valt elke leerling onder de verantwoordelijkheid van een eigen onderwijsteam, dat ongeveer 250 leerlingen bedient. Op die manier waarborgen we de overzichtelijkheid, kleinschaligheid en veiligheid van ons onderwijs.

Door middel van activerende opdrachten binnen klasverband dagen we de leerling uit om na te denken over de stof en het eigen leerproces. Het verwerven van parate kennis is daarbij minstens even belangrijk als het trainen van vaardigheden. De docent heeft hierbij een belangrijke structurerende rol. Het doel is om binnen alle afdelingen op het vlak van rendement en examenuitslagen minimaal een voldoende te scoren.

Het onderwijs aan jongeren in een grootstedelijke omgeving behelst echter meer dan het nastreven van voldoende rendement en examenresultaten. Leerlingen worden uitgedaagd en ondersteund om te excelleren op een passend onderwijsniveau, waarbij ze begeleid worden naar een aansluitende vervolgopleiding. Wij stimuleren onze leerlingen zich te ontplooien tot zelfbewuste wereldburgers, die in staat zijn om te schakelen binnen de diversiteit van de maatschappij.

Het Rijswijks Lyceum vormt samen met het Van Vredenburch College één schoolorganisatie. Het Van Vredenburch College is een school voor vmbo. Voor meer informatie over het Van Vredenburch College kijk op www.vanvredenburchcollege.nl

Aantal leerlingen: ca. 1.000

Aantal medewerkers:

Bestuur: Stichting VO Haaglanden​

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Maar liefst 320 geïnteresseerden van buiten het onderwijs namen deel aan de bijeenkomst Leraar van Buiten op woensdag 7 maart 2018 in de Haagse Hogeschool. Het was een gecombineerde voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers in het primair én voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.

De cursus Omgaan met gedragsproblemen wordt op dinsdag 10 april 2018 afgerond. Zo’n 75 (!) leraren hebben deze cursus tijdens dit schooljaar gevolgd bij gedragsexpert Willem de Jong.