De Haagse Lucifer voor docenten

Pleysier College Zefier

Het Pleysier College Zefier biedt onderwijs aan leerlingen van 12 tot en met 18 jaar.
Het leerniveau varieert van vmbo-basis tot en met vwo. De meeste leerlingen zijn in behandeling of komen daarvoor in aanmerking bij De Jutters, een instelling voor geestelijke jeugdgezondheidszorg in Den Haag en omstreken. Jongeren die deelnemen aan het zogenaamde schoolfobie-programma volgen eveneens onderwijs op Pleysier College Zefier. Incidenteel kunnen ook cluster-4 geïndiceerde leerlingen met specifieke behoeften worden geplaatst die niet in behandeling zijn.

Uitgangspunt is dat in het onderwijsprogramma rekening gehouden wordt met het volgen van een behandelprogramma en/of het hebben van een geïndiceerde zorgvraag.
We streven naar een geïntegreerd aanbod van behandeling en school vanuit de visie 'Één kind, één plan'. Met als doel het realiseren van een onderwijs-zorgaanbod dat gericht is op de mogelijkheden van de leerling en dat is afgestemd op het uitstroomprofiel van de leerling.
 
Het onderwijsprogramma richt zich op
- het aanleren van vaardigheden die nodig zijn om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij en
- het ontdekken van sterke/minder sterke kanten in relatie tot het functioneren en leren in een schoolse setting.
Er is aandacht voor het verminderen en/of wegwerken van hiaten in kennis en vaardigheden, die door een stagnerende schoolloopbaan zijn ontstaan.

 

Bestuur: stichting J.C. Pleysierschool

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!