De Haagse Lucifer voor docenten

Pleysier College Westerbeek

Het Westerbeek College maakt deel uit van het Pleysier College. De school biedt onderwijs aan 180 leerlingen verdeeld over 22 groepen.

Leerlingen van 12 tot en met 19 jaar met een gedragsstoornis en/of psychiatrische problematiek in de regio Haaglanden kunnen hier aan hun toekomst bouwen.
We bieden diplomagericht onderwijs (vmbo-tl, havo en vwo) en zijn gespecialiseerd in de begeleiding van leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS).

Het onderwijsprogramma wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van het individu.

Op onze veilige en gestructureerde school kunnen leerlingen hun sterke kanten ontdekken en hun didactische en sociale capaciteiten ontwikkelen. We streven ernaar dat de scholieren het dagelijks leven beter begrijpen en dat ze gelukkige deelnemers van onze maatschappij worden.

Als onze leerlingen eenmaal zover zijn, helpen wij hen om een vervolgtraject te kiezen.
Pleysier College Westerbeek kent in hoofdzaak de uitstroommogelijkheid richting vervolgonderwijs. Door gericht uitstroombeleid streven wij naar een warme aansluiting met het ROC, het hbo en de universiteit.

De school kent 35 vakleerkrachten, 5 OOP’ers, administratieve krachten en facilitaire krachten.


Bestuur: Stichting J.C. Pleysierschool

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Maar liefst 320 geïnteresseerden van buiten het onderwijs namen deel aan de bijeenkomst Leraar van Buiten op woensdag 7 maart 2018 in de Haagse Hogeschool. Het was een gecombineerde voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers in het primair én voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.

De cursus Omgaan met gedragsproblemen wordt op dinsdag 10 april 2018 afgerond. Zo’n 75 (!) leraren hebben deze cursus tijdens dit schooljaar gevolgd bij gedragsexpert Willem de Jong.