De Haagse Lucifer voor docenten

Montaigne Lyceum

Het Montaigne Lyceum is een kleinschalige, vernieuwende scholengemeenschap voor vmbo (kader- en theoretische leerweg), havo, atheneum en gymnasium. De school, gestart in 2001, is te vinden in het stadsdeel Leidschenveen/Ypenburg.

 

Het werken van nu: werken in leerdomeinen

Het onderwijs op het Montaigne Lyceum past helemaal in de huidige tijd. Het onderwijs is afwisselend en dynamisch, doordat onze leerlingen zowel vaklessen volgen als zelfstandig werken aan opdrachten, samen of individueel. Naast de ‘gewone’ leslokalen kent de school leerdomeinen, die bij uitstek geschikt zijn voor differentiatie, zelfstandig werken en samenwerken.

 

Veilig en vertrouwd

Het Montaigne Lyceum is een school in de stad die zich kenmerkt door haar dorpse karakter. Doordat wij werken in leerdomeinen, creëren wij hechte lesgroepen met een vast team van docenten. De leerlingen voelen zich daardoor veilig en op hun gemak. De docenten kennen de kinderen in hun domein goed en begeleiden hen bij het zelfstandig werken. Iedere klas heeft een eigen mentor.
De hele onderbouwperiode blijven de leerlingen bij elkaar in een domein. Zodra ze naar de bovenbouw gaan, komen ze in een nieuw domein. Die overgang begeleiden we zorgvuldig.

 

Thuisbasis

Een leerdomein is een multifunctionele ruimte, de thuisbasis van leerlingen van verschillende leerjaren. Tijdens een schooldag gaan de leerlingen van daaruit naar de verschillende andere ruimtes in de school: de vaklokalen, het laboratorium, de kunstateliers en de gymzaal. Ze keren gedurende de dag telkens weer terug in het eigen leerdomein: voor het uitvoeren van praktische opdrachten, om de groep te ontmoeten, voor individuele begeleiding van docenten tijdens de domeinlessen of om hun huiswerk te maken onder begeleiding.

 

Afwisselend

Leerlingen op onze school hebben hierdoor een afwisselend programma. Ze volgen ongeveer voor de helft van de tijd vaklessen en het andere deel van de dag werken ze aan de hand van studiewijzers aan hun opdrachten. Ze leren en werken op hun eigen manier, er is ruimte om zelf keuzes te maken en ze hebben voor een deel zelf sturing en zeggenschap over hun dag. Ze ontwikkelen competenties zoals samenwerken, zelfstandig werken en plannen. Ze volgen niet alleen, ze leren van jongsaf aan ook zichzelf te sturen.  


Aantal leerlingen: 1.000
Aantal medewerkers: 85
Stadsdeel: Leidschenveen/Ypenburg
Bestuur: Lucas Onderwijs

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Maar liefst 320 geïnteresseerden van buiten het onderwijs namen deel aan de bijeenkomst Leraar van Buiten op woensdag 7 maart 2018 in de Haagse Hogeschool. Het was een gecombineerde voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers in het primair én voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.

De cursus Omgaan met gedragsproblemen wordt op dinsdag 10 april 2018 afgerond. Zo’n 75 (!) leraren hebben deze cursus tijdens dit schooljaar gevolgd bij gedragsexpert Willem de Jong.