De Haagse Lucifer voor docenten

Maris College

Het Maris College is een school voor voortgezet onderwijs met de richtingen 

 • vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) 
 • havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en 
 • vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs). 

Het vmbo is verdeeld in de theoretische leerweg (mavo), de gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgerichte leerweg.

Schooltypen en leerwegen per locatie

 • Maris Belgisch Park: vwo, havo en technasium (havo en vwo)
 • Maris Houtrust: mtl (mbo-gerichte theoretische leerweg) en htl (havo-gerichte theoretische leerweg – tweejarig traject), tto (tweetalig onderwijs) in het mavo
 • Maris Bohemen: mavo (theoretische leerweg: tl), gemengde leerweg (gl), kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
 • Maris Media & Design: grafimedia in de gemengde- en kaderberoepsgerichte leerweg (tot en met juli 2015 gehuisvest in het gebouw van Maris Belgisch Park aan de Nieuwe Duinweg, vanaf september 2015 in Maris Statenkwartier)
 • Maris Statenkwartier: kader en basisberoepsgerichte leerweg (kbl en bbl)
 • Maris Kijkduin: leerwegondersteuning (lwoo) voor tl, kbl, bbl
 • Maris Waldeck: onderbouw kbl en bbl; bovenbouw lwoo tl, kbl, bbl.

Maris Kijkduin is, naast de locatie voor leerwegondersteuning, ook het taalexpertisecentrum van het Maris College. Op allerlei manieren krijgt taal hier extra aandacht. Zo lezen alle leerlingen en medewerkers hier elke dag een half uur, zijn er taal-extra uren en wordt nauw samengewerkt met de bibliotheek.

Alle leerlingen binnen het Maris College worden uitgedaagd om een zo hoog mogelijk onderwijstype te volgen. Zij kunnen tussentijds van onderwijstype veranderen als blijkt dat dit beter bij hun leermogelijkheden past.

Vwo en havo
In de onderbouw komen leerlingen binnen in een brugklas vwo of havo/vwo.

In de tweede fase van havo en vwo (leerjaar 4-5-6 vwo en 4-5 havo) kunnen leerlingen kiezen uit vier richtingen of profielen:

 • natuur en techniek
 • natuur en gezondheid
 • economie en maatschappij
 • cultuur en maatschappij: dit profiel richt zich op kunst en nieuwe media.

Technasium voor havo en vwo
Het technasium is een bèta-opleiding die leerlingen de mogelijkheid biedt om op actieve wijze kennis te maken met de vele facetten van techniek en technologie.

Onderzoek & Ontwerpen (O&O)
Leerlingen krijgen op het technasium van de brugklas tot en met het eindexamen het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Daarin staan niet het leerboek en de docent centraal, maar de leerlingen. Ze gaan werken aan opdrachten uit het bedrijfsleven en de beoordeling gebeurt door de opdrachtgever. In de bovenbouw worden ook hogescholen en universiteiten bij opdrachten betrokken. Het technasium is geschikt voor leerlingen met een onderzoekende en creatieve instelling. Samenwerken en doorzetten staan centraal. Het is een opleiding die leerlingen de kans biedt in de praktijk te brengen wat ze leren.

Vmbo
Beroepssectoren

 • Bohemen – Economie met de afdeling Handel & Administratie – H&A
 • Bohemen – Zorg & Welzijn (pilot nieuw eindexamenprogramma) – Z&W
 • Bohemen – Sport, Dienstverlening & Veiligheid (intersectoraal) – SDV
 • Bohemen – Techniek Breed – TB
 • Media & Design – Grafimedia
 • Statenkwartier – Management & Hospitality (intersectoraal) – M&H
 • Statenkwartier – Techniek Breed – TB
 • Kijkduin – Dienstverlening & Commercie (intersectoraal) – D&C
 • Kijkduin – Techniek & Commercie (intersectoraal) – T&C
 • Vanaf augustus 2016 krijgen de beroepsgerichte opleidingen een nieuwe naam en een nieuw eindexamenprogramma. Dat start in het derde leerjaar. In de vierde klas wordt dan het huidige programma nog afgerond.

Tweetalig onderwijs (tto) in de mavo (t-mavo)
Leerlingen krijgen in het eerste en tweede leerjaar dertig procent van hun lessen in het Engels, namelijk wiskunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding en kunstvakken. Engels wordt niet alleen tijdens de lessen gebruikt, leerlingen spreken die taal ook als zij nieuwe, internationale contacten opdoen. 
Er wordt gewerkt met het Anglia-programma dat door zijn opzet een doorgaande leerlijn biedt van voortgezet naar middelbaar beroepsonderwijs. Met een tto-diploma kunnen leerlingen naar internationale opleidingen in het mbo.

Tweetalig onderwijs (tto) gaat niet ten koste van de Nederlandse taal omdat het eindexamen in het Nederlands wordt afgelegd.

Aantal leerlingen: 2037
Aantal medewerkers: 249
Stadsdeel: Loosduinen, Segbroek, Scheveningen
Bestuur: Stichting VO Haaglanden

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!