De Haagse Lucifer voor docenten

Internationaal College Edith Stein

Het Edith Stein College is een schoolgemeenschap die gelooft in de kracht van de leerling. Onze onderwijsvisie draait om de leerling versterken, zodat hij of zij de beste uitvoering van zichzelf kan worden. Uitgangspunt is dat onze veelkleurige leerlingpopulatie zich in onze maatschappij optimaal moet willen en kunnen ontplooien. Diversiteit beschouwen we als rijkdom: van verschillen kun je leren. Door het onderwijs dat het Edith Stein biedt, wordt de leerling zich bewust van zijn of haar eigen positie in onze samenleving. Hij of zij weet zijn of haar eigen culturele of religieuze erfgoed daarin een plaats te geven.

Het Edith Stein is een school met internationale schakelklassen (ISK), mavo (vmbo-tl), havo en vwo (gymnasium en atheneum).

In de ISK wordt aan leerlingen van 12 tot 16 jaar een intensieve opleiding in de Nederlandse taal en cultuur gegeven, zodat deze leerlingen na één jaar kunnen doorstromen naar vwo, havo of mavo.

In de brugklas staat het onderwijs in het teken van het vinden van de juiste leerroute: mavo, havo (eventueel via de zesjarige HMXL-route) of vwo. Er is aandacht voor de persoonlijke vorming van de leerling, waardoor hij/zij met zelfkennis en zelfvertrouwen een succesvolle opleiding kan volgen en in allerlei opzichten geslaagd de samenleving tegemoet kan treden.

In de onderbouw is er ruimte voor bijvoorbeeld extra ondersteuning, huiswerkbegeleiding, Chinees, Spaans en sport. Ook is er gedurende de gehele opleiding een aanbod Versterkt Taalonderwijs Engels.

Om de leerlingen te begeleiden bij hun groei naar zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid zijn er in havo en vwo speciale projecten als: coaching in kleine groepen, mentorproject in samenwerking met en proefstuderen aan de Universiteit Leiden en het sollicitatieproject.

In augustus 2015 betrok de school het fantastische nieuwe gebouw op de eigen locatie aan het Louis Couperusplein in het deftige centrum van Den Haag.

Onze school maakt samen met 5 andere scholen in Den Haag en Voorburg deel uit van de Esloo Onderwijsgroep.

 

 

 Aantal leerlingen: 850
Aantal medewerkers: 110
Stadsdeel: Centrum
Bestuur: Lucas Onderwijs

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Maar liefst 320 geïnteresseerden van buiten het onderwijs namen deel aan de bijeenkomst Leraar van Buiten op woensdag 7 maart 2018 in de Haagse Hogeschool. Het was een gecombineerde voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers in het primair én voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.

De cursus Omgaan met gedragsproblemen wordt op dinsdag 10 april 2018 afgerond. Zo’n 75 (!) leraren hebben deze cursus tijdens dit schooljaar gevolgd bij gedragsexpert Willem de Jong.