De Haagse Lucifer voor docenten

Hofstede

De Hofstede praktijkschool verzorgt praktijkonderwijs (‘pro’). De leerlingen van het praktijkonderwijs worden door onderwijs op maat en individuele begeleiding toegeleid naar een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt. Voor de meeste leerlingen zal de praktijkschool eindonderwijs zijn.

De school maakt onderdeel uit van de Haagse Colleges. Hierin zijn Heldring VMBO, Hofstad Mavo, Hofstad Lyceum, CSG De Populier, Zandvlietcollege en Hofstede Praktijkschool verenigd. Scholen met eigen opleidingen, een eigen karakter en een eigen gebouw.

Deze leerlingen behalen uiteindelijk een mbo-opleiding niveau 1. Aan het eind van het derde leerjaar worden leerlingen geselecteerd die in potentie de mogelijkheid hebben de AKA-opleiding te volgen.

Het Hofstedeteam bevat onder andere vakleerkrachten voor beeldende vorming, techniek, hout, bouwtechniek, verzorging, informatica, consumptieve technieken en lichamelijke opvoeding, een remedial teacher, stagedocenten, een trajectbegeleidster, een psycholoog, een counselor, technisch onderwijsassistenten, een administratief medewerkster, een conciërge en een facilitair medewerkster. 

De Hofstede heeft een ruim, oud gebouw met voldoende klaslokalen, lokalen voor het vakonderwijs, een eigen gymzaal en een eigen oefenbedrijf. In het schooljaar 2007-2008 is met de bouw van een nieuw en eigentijds schoolgebouw gestart. Dit nieuwe gebouw aan de Vrederustlaan zullen we in de loop van 2009 betrekken.

De Hofstede praktijkschool biedt een vijfjarige opleiding met een lesprogramma dat aansluit bij het niveau van de individuele leerlingen. In de onderbouw (klas 1 en 2) ligt het accent op het aanleren van basisvaardigheden zowel theoretisch als in de praktijk. In de bovenbouw (klas 3, 4 en 5) ligt het accent op de voorbereiding op arbeid. Naast het arbeidsmarktgerichte traject biedt de Hofstede-PrO voor die leerlingen die mogelijkheden hebben de nieuwe mbo-opleiding Arbeidsmarkt geKwalificeerde Assistent (AKA) aan.
Voor de leerlingen die in aanmerking komen voor doorstroming naar vervolgonderwijs is een ROC-kansentraject ontwikkeld. De ROC-kansenklas in leerjaar 4 biedt hen een aangepast onderwijsprogramma.

Aantal leerlingen: 215
Aantal medewerkers:35
Stadsdeel: Escamp

Bestuur: Lucas Onderwijs

 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!