De Haagse Lucifer voor docenten

Heldring College

Heldring College is een interconfessionele school, onderdeel van Lucas VO Den Haag. Hierin zijn Heldring College, Hofstad Mavo Havo, Hofstad Lyceum, CSG De Populier, Christelijk Lyceum Zandvliet en Hofstede Praktijkschool verenigd. Scholen met eigen opleidingen, een eigen karakter en een eigen gebouw.
Heldring College biedt alle leerwegen aan: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg, de theoretische leerweg en het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). In de bovenbouw worden de sectoren Zorg & Welzijn en Economie (Handel & Administratie) aangeboden. Voor leerlingen met lwoo zijn leerwerktrajecten mogelijk in de bovenbouw.

Naast de teamontwikkeling wordt ingezet op de thema’s burgerschapsvorming, doorgaande leerlijn, keuzeleertijd, ‘gezonde school’ en ouderbetrokkenheid. De ontwikkeling van onderwijs op het gebied van burgerschapsvorming is een speerpunt op Heldring College. Dit gebeurt in het kader van de wettelijke opdracht aan scholen om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. In de eerste twee leerjaren wordt ruim aandacht besteed aan het bevorderen van een gezonde leefstijl bij de leerlingen. 
In samenwerking met het Koorenhuis, het Haagse centrum voor kunst en cultuur, organiseren we projecten op het gebied van theater, beeldende vorming, dans en muziek. Ook op het gebied van sport wordt er veel gedaan door Heldring College, zoals sportdagen, deelname aan toernooien, onderlinge klassenwedstrijden en naschoolse activiteiten als snowboarden en skiën.

Aantal leerlingen: 475
Aantal medewerkers: 57
Stadsdeel: Segbroek
Bestuur: Lucas Onderwijs

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Maar liefst 320 geïnteresseerden van buiten het onderwijs namen deel aan de bijeenkomst Leraar van Buiten op woensdag 7 maart 2018 in de Haagse Hogeschool. Het was een gecombineerde voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers in het primair én voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.

De cursus Omgaan met gedragsproblemen wordt op dinsdag 10 april 2018 afgerond. Zo’n 75 (!) leraren hebben deze cursus tijdens dit schooljaar gevolgd bij gedragsexpert Willem de Jong.