De Haagse Lucifer voor docenten

Heldring College

Heldring College is een interconfessionele school, onderdeel van Lucas VO Den Haag. Hierin zijn Heldring College, Hofstad Mavo Havo, Hofstad Lyceum, CSG De Populier, Christelijk Lyceum Zandvliet en Hofstede Praktijkschool verenigd. Scholen met eigen opleidingen, een eigen karakter en een eigen gebouw.
Heldring College biedt alle leerwegen aan: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg, de theoretische leerweg en het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). In de bovenbouw worden de sectoren Zorg & Welzijn en Economie (Handel & Administratie) aangeboden. Voor leerlingen met lwoo zijn leerwerktrajecten mogelijk in de bovenbouw.

Naast de teamontwikkeling wordt ingezet op de thema’s burgerschapsvorming, doorgaande leerlijn, keuzeleertijd, ‘gezonde school’ en ouderbetrokkenheid. De ontwikkeling van onderwijs op het gebied van burgerschapsvorming is een speerpunt op Heldring College. Dit gebeurt in het kader van de wettelijke opdracht aan scholen om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. In de eerste twee leerjaren wordt ruim aandacht besteed aan het bevorderen van een gezonde leefstijl bij de leerlingen. 
In samenwerking met het Koorenhuis, het Haagse centrum voor kunst en cultuur, organiseren we projecten op het gebied van theater, beeldende vorming, dans en muziek. Ook op het gebied van sport wordt er veel gedaan door Heldring College, zoals sportdagen, deelname aan toernooien, onderlinge klassenwedstrijden en naschoolse activiteiten als snowboarden en skiën.

Aantal leerlingen: 475
Aantal medewerkers: 57
Stadsdeel: Segbroek
Bestuur: Lucas Onderwijs

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!