De Haagse Lucifer voor docenten

Esloo Pro

Esloo Praktijkonderwijs is een school voor moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar. In een prettige sfeer, met veel structuur, proberen wij onze leerlingen naar een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt toe te leiden.

Wij proberen door programma en organisatie een zo gewoon mogelijke school voor Voortgezet Onderwijs te zijn. Dit is herkenbaar aan het docentensysteem, per vakgebied een leraar, het ontbreken van speciaal vervoer, het hebben van huiswerk, het werken aan de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen.

Binnen de schoolorganisatie treffen we een indeling aan in onderbouw, bovenbouw en oefenbedrijven. In zowel de onder- als de bovenbouw wordt er gewerkt met individuele leerpakketten in een daarvoor specifiek bestemde leeromgeving, te weten de leerdomeinen. We werken onder andere met de leerlijnen 'ProMotie'. In deze leerlijnen bevinden zich de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde, cultuur & maatschappij, informatiekunde en Praktijk en loopbaan. Daarnaast worden lessen gegeven in Engels, gymnastiek, beeldend vormen, algemene techniek, sociale vaardigheden, burgerschap, koken, naaldvakken en zelfzorg.

In de oefenbedrijven proberen we de echte maatschappij zo goed mogelijk na te bootsen; we hebben een echt restaurant, een echte fietsenwerkplaats, een echte reproruimte, een winkel met onder andere kleding en een groenbedrijf. Daarnaast lopen de leerlingen externe stages. De hele opleiding duurt 5 jaar.

Wij vinden dat leerlingen in een goed georganiseerde, gestructureerde en veilige omgeving het best tot leren komen. Daartoe maken we op school duidelijke regels en afspraken, en voeren die consequent door.

Het nieuwe gebouw aan de Noordpolderkade is zo ontworpen en uitgevoerd dat de wisselwerking met de buurt en haar bewoners tot uitdrukking kan komen. Wanneer de centrale hal betreden wordt, geeft dat bij menigeen het beeld te komen op een centraal plein, waarop het goed toeven is en waar je anderen kunt ontmoeten. Bovendien komen alle oefenbedrijven op de centrale hal uit.

Esloo Praktijkonderwijs maakt samen met nog 5 scholen voor voortgezet onderwijs deel uit van de Esloo onderwijsgroep. Deze groep vormt een van de vier instellingen voor voortgezet onderwijs van Lucas Onderwijs.

Aantal leerlingen: 167
Aantal medewerkers: 30
Stadsdeel: Laak

Bestuur: Lucas Onderwijs

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!