De Haagse Lucifer voor docenten

Diamant College

Waar vindt u ons?

Het Diamant College is een kleine, overzichtelijke school met ongeveer 360 leerlingen. De school ligt in de rustige en groene wijk Mariahoeve en is vanuit de stad prima te bereiken per fiets,  maar ook met bus 24 en tram 6.

 

Voor wie is onze school?

Op onze school plaatsen we leerlingen met de adviezen: basis, kader, gemengde leerweg en mavo. Allemaal met en zonder LWOO. We hebben ook taalklassen voor kinderen die op het gebied van taal extra ondersteuning nodig hebben en internationale schakelklassen voor leerlingen die korter dan 2 jaar in Nederland zijn en nog onvoldoende Nederlands spreken.

Ongeveer  de helft van de leerlingen heeft een LWOO-indicatie. Dat uit zich in veel zorg vanuit de school en kleine klassen voor de leerlingen: maximaal 16 leerlingen in de basis-, 20 in de kaderberoepsgerichte leerweg en 25 op de mavo. In de onderbouw hanteren we het principe van ‘minder handen voor de klas’.
 

Twee teams

Aangezien de school klein is, kennen we slechts twee teams: onderbouw en  bovenbouw. Elk team heeft een teamleider die zich vooral bezig houdt met organisatie. De teamleider maakt deel uit van het management. Daarin participeert naast de directeur ook het MT-lid onderwijs, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het onderwijs in de school.

LOB

Onze school kent een uitgebreid programma loopbaanoriëntatie (LOB). Dat betekent dat we onze leerlingen helpen met ontdekken wat ze in de toekomst willen doen, welke opleiding en welk beroep ze later willen kiezen. Daarvoor lopen ze stage in de bovenbouw en voeren ze gesprekken met de mentor en de loopbaancoördinator. Ze houden een digitaal portfolio (loopbaandossier) bij vanaf klas 1.

 

School voor Talentontwikkeling

Het Diamant College is een school voor Talentontwikkeling. Leerlingen kunnen hun talenten ontdekken, maar ook verder ontwikkelen. Tijdens de lessen kan dat bij de Talenturen. Hier maken leerlingen kennis met Robotica, Gamemaker, Gezonde leefstijl, Podium, Mode & Design, Geüniformeerde Dienstverlening en Veiligheid, Beeld & Geluid, Natuurtalent en Ondernemen en EHBO/Zorg & Welzijn. In leerjaar 1 en 2 krijgen de leerlingen elke zeven weken een nieuwe activiteit aangeboden. Zo maken ze kennis met veel verschillende sectoren en ontdekken ze wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Natuurlijk kan het ook zijn dat ze een talent hebben voor muziek, sport of dans. Deze talenten kunnen ze ontdekken en ontwikkelen na schooltijd.

 

Brede School

Na schooltijd zijn er activiteiten op het gebied van sport, muziek, theater, enzovoorts. Denk hierbij aan voetbal, bandcoaching, tennis, hiphop, breakdance, brassband en robotica (technisch lego). Deze activiteiten worden verzorgd door ervaren trainers. Behalve dat het leuk en gezellig is om deze activiteiten te volgen, leren de leerlingen er ook vaardigheden als samenwerken, op tijd komen en verantwoordelijkheid nemen.

 

Tablets

In het schooljaar 2015-2016 is de school gestart met het werken met tablets, voor rekenen en Nederlandse taal. Veel leraren gebruiken het programma Snappet, dat ook populair is op veel basisscholen.  De komende jaren wordt dit uitgebreid naar andere klassen en wellicht ook andere vakken.

Aantal leerlingen: 360
Aantal medewerkers: 50
Stadsdeel: Haagse Hout
Bestuur: Lucas Onderwijs 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!