De Haagse Lucifer voor docenten

De Poort

De Poort is een protestants-christelijke school voor praktijkonderwijs, voor leerlingen met leerproblemen. Leerlingen moeten een positief advies voor het praktijkonderwijs hebben gekregen van de Regionale Verwijzingscommissie (RVC) om toegelaten te kunnen worden. Leerlingen met gedragsproblemen worden niet toegelaten.

De Poort beschikt sinds de zomer van 2014 over een mooi nieuw gebouw aan de 2e Sweelinckstraat.

Voor de meeste leerlingen is De Poort eindonderwijs. Ze krijgen bij het verlaten van onze school een getuigschrift of een diploma als ze met succes hun opleiding hebben afgerond. Vaak gaan ze werken in beroepen waarvoor geen diploma is vereist. Veelal volgen ze via de werkkring cursussen om hogerop te klimmen. Toch is er ook elk jaar een groep leerlingen die overstapt naar een regionaal opleidingencentrum (ROC).
Ons programma is erop gericht de leerlingen maatschappij-klaar te maken qua wonen, werken en recreëren. We baseren het lesprogramma op vijf leerjaren. In de eerste twee brugjaren krijgen de leerlingen wat betreft de theorie te maken met de aangepaste basisvorming.

In het derde leerjaar is er een omslag naar de praktische kant: dan leren de leerlingen arbeidsvaardigheden. Eerst krijgen ze arbeidstraining binnen de school. Daarna werken ze extern, in een bedrijfspand dat de school gehuurd heeft in de Korbootstraat. Daar maken ze producten voor externe bedrijven. Doen ze dit goed, dan mogen ze in het vierde jaar hun externe stage lopen. Leerlingen gaan ook op excursie naar bedrijven.

Vanaf het vierde leerjaar wordt er blokstage gelopen om kennis te maken met de arbeidsmarkt. In het vijfde leerjaar volgen er plaatsingsstages met de bedoeling: uitstroming op de arbeidsmarkt.
Samen met andere praktijkscholen uit de regio is gestart met een AKA-diplomeringstraject (Arbeidsmarkt Kwalificerend Assistent), in samenwerking met het ROC Mondriaan.

Extra activiteiten op school zijn een sporttoernooi, survival, disco, kamp en museumbezoek.

Aantal leerlingen: 240
Aantal medewerkers: circa 45
Stadsdelen: Scheveningen + Waldeck

Bestuur: Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden
 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!