De Haagse Lucifer voor docenten

De Einder

Het praktijkonderwijs is een vorm van speciaal voortgezet onderwijs; het is een vier- of vijfjarige opleiding. Op praktijkschool De Einder ligt de nadruk op de orthodidactiek. Er wordt rekening gehouden met en uitgegaan van de eigenheid van de moeilijk lerende leerling. De groepen tellen maximaal 14 leerlingen. 
Op De Einder wordt les gegeven in: rekenen/wiskunde, Nederlands, lezen, cultuur en maatschappij, arbeidsoriëntatie, informatica, Engels, muziek, creatieve handvaardigheid, dramatische expressie, gymnastiek en judo. Daarnaast zijn er praktijkvakken: hout- en metaalbewerken, schilderen, huishoudkunde, textiel en tuinwerk. Doel van onze school: de leerlingen goed voorbereid de maatschappij insturen. Het liefst met een baan. Wij hebben in de groepen 3 de lessen arbeidstraining en arbeidsvorming ingevoerd. Arbeidstraining: de leerlingen gaan met een leerkracht, al werkende, leren in de praktijk. Op school wordt de praktijk voorbereid en verwerkt in de lessen arbeidsvorming. De volgende praktijkonderdelen komen daarin aan bod: houtbewerken, schilderen, autopoets, horeca, textiel (productielijn), wonen, administratie, EHBO, linnenkamer, babyverzorging en winkelpraktijk. Het laatste jaar is een 'stagejaar'. De leerlingen gaan dan 2 dagen per week stage lopen bij een bedrijf of instelling. De school voert een actief beleid bij het zoeken naar werk.

Naast het gebouw aan de Spionkopstraat 9 wordt het ernaast gelegen en uniek gerestaureerde ‘badhuis’ gebruikt. Het zijn twee goed bereikbare gebouwen. Achter de gebouwen ligt een modern sportterrein voor de lessen lichamelijke opvoeding. 

Aantal leerlingen: 200
Aantal medewerkers: 36
Stadsdeel: Centrum
Bestuur: Stichting VO Haaglanden  

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Maar liefst 320 geïnteresseerden van buiten het onderwijs namen deel aan de bijeenkomst Leraar van Buiten op woensdag 7 maart 2018 in de Haagse Hogeschool. Het was een gecombineerde voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers in het primair én voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.

De cursus Omgaan met gedragsproblemen wordt op dinsdag 10 april 2018 afgerond. Zo’n 75 (!) leraren hebben deze cursus tijdens dit schooljaar gevolgd bij gedragsexpert Willem de Jong.