De Haagse Lucifer voor docenten

Dalton Voorburg

Dalton Voorburg is een algemeen-bijzondere school voor vmbo-t, havo, atheneum en gymnasium. De school bestaat sinds 1959.
Het daltononderwijs gaat uit van drie opvoedingsprincipes:
1. Vrijheid en verantwoordelijkheid
2. Zelfstandigheid en
3. Samenwerking
Achter elke leerling schuilt een jongere op ontdekkingsreis. Daltononderwijs stelt zich ten doel leerlingen tot zelfstandig denkende en handelende jongvolwassenen te begeleiden. In ons daltononderwijs gaan wij er al sinds jaar en dag van uit dat kinderen een groot zelfsturend vermogen hebben.
Voordat de kinderen bij ons in de brugklas komen hebben ze al een aardig pakket aan sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden in huis. Deze vaardigheden hebben zij voor een groot deel opgedaan door hun eigen leergierigheid binnen en buiten de basisschool. Het is onze taak om de verdere ontwikkeling van de leerlingen tot jongvolwassenen te stimuleren en te begeleiden. In de heterogene brugperiode bij ons op school hebben de leerlingen de gelegenheid zich te oriënteren op hun kwaliteiten, interesses en het hoogst haalbare opleidingsniveau. Daarbij laten wij ons leiden door een visie op onderwijs en opvoeding, die gekenmerkt wordt door een brede vorming, individuele ontplooiing en het leren dragen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen.
De brugklassen op Dalton Voorburg zijn heterogeen samengesteld, in het tweede leerjaar volgen leerlingen het vmbo-t, havo/atheneum of gymnasium. In het derde leerjaar zijn de leerlingen definitief naar schooltype ingedeeld. 

Cultuur en sport
Culturele activiteiten nemen een belangrijke plaats in op Dalton Voorburg. Jaarlijks vinden drie open podia plaats, waar leerlingen (en docenten) hun muzikale talent tonen. In elke jaargroep houden de leerlingen zich een paar keer per jaar bezig met een sociaal of educatief project. Onder de educatieve projecten vallen ook de binnen- en buitenlandse excursies. 
Topsporters krijgen specifieke begeleiding en faciliteiten om combinatie school en sport succesvol te laten verlopen. Ook voor hoogbegaafde leerlingen heeft Dalton Voorburg een aanbod. 

Keuzevak
In de bovenbouw van het vwo kan filosofie gekozen worden als examenvak, in de bovenbouw van havo het vak maatschappijwetenschappen. Zowel in havo als vwo worden ook de examenvakken Bewegen, Sport en Maatschappij, tekenen en muziek aangeboden. In het vmbo kunnen de vakken lichamelijke opvoeding-2 en handenarbeid als examenvakken gekozen worden. Dalton Voorburg doet mee aan verschillende debatingwedstrijden op regionaal en landelijk niveau. 

Aantal leerlingen: circa 1.180
Aantal medewerkers: circa 110
Bestuur: Stichting Scholengroep Spinoza
 

 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!