De Haagse Lucifer voor docenten

Dalton Den Haag

Dalton Den Haag is een openbare daltonschool voor havo, atheneum en gymnasium. De school bestaat sinds 1925, en is gehuisvest in een karakteristiek monumentaal gebouw aan de Aronskelkweg. Het gebouw is zo ingedeeld dat het de werkwijze van het daltononderwijs mogelijk maakt. De uitgangspunten van dit onderwijs zijn: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. Concreet houdt het onder meer in dat een deel van de lesstof onder begeleiding zelfstandig wordt verwerkt. Een deel van de lessen is omgezet in daltonuren, waarin de leerling kan kiezen aan welke vakken en bij welke docent hij wil werken en of hij met andere leerlingen wil samenwerken.

Dalton Den Haag is een cultuurprofielschool, met extra culturele, creatieve en kunstzinnige vakken op het lesrooster in de onderbouw. De theaterklas (in de onderbouw) werkt samen met theaterschool Rabarber: de leerlingen uit deze klas volgen één dag per week lessen bij deze theaterschool. Drama is voor deze leerlingen examenvak. 
Dalton Den Haag biedt tweetalig onderwijs aan voor vwo-leerlingen. Vanaf het tweede leerjaar kunnen vwo-leerlingen ook voor het gymnasium kiezen. 
Op de school is een bloeiende leerlingenvereniging actief, die veel activiteiten en projecten organiseert, zoals het open podium, de bandsavond en een toneelvoorstelling.
In het schoolgebouw zijn uitstekende voorzieningen, zoals een sciencelab, een aula met een toneelvoorziening, bibliotheek, studieruimtes, een draadloos netwerk met goede ICT-voorzieningen en een muzieklokaal met geluidsstudio. 

Aantal leerlingen: circa 950
Aantal medewerkers: 86
Stadsdeel: Escamp

Bestuur: Stichting VO Haaglanden

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Maar liefst 320 geïnteresseerden van buiten het onderwijs namen deel aan de bijeenkomst Leraar van Buiten op woensdag 7 maart 2018 in de Haagse Hogeschool. Het was een gecombineerde voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers in het primair én voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.

De cursus Omgaan met gedragsproblemen wordt op dinsdag 10 april 2018 afgerond. Zo’n 75 (!) leraren hebben deze cursus tijdens dit schooljaar gevolgd bij gedragsexpert Willem de Jong.