De Haagse Lucifer voor docenten

Corbulo College

Het Corbulo College in Voorburg is een vmbo-school voor Techniek, Technologie en Design. In het relatief nieuwe schoolgebouw wordt het onderwijs gegeven van de 21e eeuw. Dat wil zeggen dat leerlingen er een unieke opleiding krijgen, waarbij theorie en praktijk in elkaars verlengde liggen. Het Corbulo College is ook een school voor technisch talent. Het Corbulo College heeft de modernste middelen om met techniek en technologie aan de slag te gaan. 
De school kent de volgende leerwegen: basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengd/theoretische leerweg.
In de bovenbouw zijn dit de richtingen in de sector Techniek:
- Techniek breed,
- Bouw, Wonen en Interieur,
- Produceren, Installeren en Energie en
- Mobiliteit en Transport.
Er zijn traditionele lessituaties, maar leerlingen werken bijvoorbeeld ook aan modules in het Actionlab, een modern technologielokaal.

Corbulo College heeft de vakken in leergebieden ondergebracht: Nederlands, Engels, wiskunde, Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, Kunst en Cultuur, en Bewegen en Sport. 
Verder zijn er verschillende projecten, bijvoorbeeld in de onderbouw het circusproject en het muziekproject. In het tweede leerjaar staan ook lessen praktische sectororiëntatie op het rooster: leerlingen ontdekken zo hun mogelijkheden voor de beroepsgerichte vakken.
Het Corbulo College kent in de bovenbouw een studiepuntensysteem voor diverse maatschappelijke stages waarvan de Streetwatch en het leerlingmentorproject (leerlingen verzorgen technieklessen op een basisschool) de bekendste zijn.
Corbulo College werkt samen met veel bedrijven in de directe omgeving en met het ROC. 
Onze school maakt samen met scholen uit de regio deel uit van de Esloo Onderwijsgroep.Aantal leerlingen: circa 380
Aantal medewerkers: circa 40
Bestuur: Lucas Onderwijs

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!