De Haagse Lucifer voor docenten

College St. Paul

College St. Paul is een brede school voor vmbo-leerlingen met de theoretische, kader- en beroepsgerichte leerweg (tl, kbl en bbl).
Op College St. Paul geven we les aan ongeveer 290 leerlingen. De meeste leerlingen hebben een indicatie voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo).
Er wordt doorlopend gezorgd voor een goed pedagogisch klimaat, een duidelijke structuur, persoonlijke begeleiding en een warme sfeer.

Excellente School
In januari 2015 ontving onze school het predicaat Excellente School. De titel is een erkenning en beloning voor scholen die het voortreffelijk doen. Uit het juryrapport: ‘College St. Paul viel op door de bovengemiddelde resultaten op de kaderberoepsgerichte afdeling. Het vakkenpakket op de leerweg is compact, wat de structurering en daarmee de resultaten ten goede komt. Wat betreft de aanvullende leergebieden geeft de school veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling via het individuele handelingsplan van de leerling, aan redzaamheid door de voorbereiding op de doorstroom naar het mbo, en aan burgerschap.’

Visie
Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, waarin kansen en uitdagingen geboden worden.
Wij willen dicht bij de leerlingen staan en hen uitdagen zich op een positieve manier te ontwikkelen. Zowel op didactisch als sociaal-emotioneel gebied bieden wij specialistische hulp. Gedurende de vierjarige schoolperiode leren de leerlingen zo goed mogelijk hun individuele talenten te ontwikkelen, om te gaan met problemen en hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen. Bij het doorlopen van de leerwegen ontvangt de leerling in het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) extra begeleiding. Dit ervaren de leerlingen door: kleinschaligheid, individuele aandacht, structuur, veiligheid, extra voorzieningen, RT-lessen, groepslessen en veel aandacht.
Ook maakt de school gebruik van de steun van een eigen maatschappelijk deskundige en een psycholoog.

Kleine groepen
Groepen tellen maximaal 17 leerlingen. Elke groep heeft een mentor en bijna alle groepen hebben een eigen mentorlokaal. Docenten wisselen op onze school van lokaal. We werken met kernteams, kleine groepen docenten die verantwoordelijk zijn voor alle lessen aan bepaalde groepen leerlingen. 

Leren in de praktijk
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen ook in de praktijk kunnen leren. Daarom lopen alle leerlingen in de derde en vierde klas (ook van de tl-afdeling) twee weken stage. Ook is er veel samenwerking met organisaties in de buurt. Het buurthuis is zelfs in hetzelfde gebouw gehuisvest als de school.

Veilige school
College St. Paul heeft van de gemeente Den Haag het certificaat Veilige School gekregen.
Wij zorgen voor veiligheid door onze kleinschaligheid, korte communicatielijnen en heldere structuur. Om ook in de omgeving van de school voor veiligheid te zorgen, werken wij intensief samen met organisaties als de politie, de winkeliersvereniging  en de HTM.


Aantal leerlingen: 290
Aantal medewerkers: 40
Stadsdeel: Haagse Hout
Bestuur: Lucas Onderwijs

 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!