De Haagse Lucifer voor docenten

Christelijk Gymnasium Sorghvliet

Christelijk Gymnasium Sorghvliet is een klein en zelfstandig gymnasium in Den Haag met zo’n 750 leerlingen. Onze school bestaat sinds 1908; sinds 1965 zijn we gehuisvest aan de  Johan de Wittlaan. In de afgelopen jaren is het schoolgebouw vergroot en sterk gemoderniseerd. Ook zijn er vier nieuwe lokalen en een gedeelte aan de aula aangebouwd.

Sorghvliet biedt docenten en leerlingen een veilige en prettige ‘werkplek’. Onze leerlingen zijn leergierig en nieuwsgierig en willen graag voorbereid worden op het wetenschappelijk onderwijs. Daarnaast proberen we hen ook in contact te brengen met de wereld buiten school. Zo hebben we regelmatig gastlessen van mensen die werken bij overheid of bedrijfsleven. Verder bezoeken we regelmatig musea en gaan de leerlingen in de bovenbouw op uitwisseling, om op deze manier kennis te maken met leeftijdgenoten elders in Europa en zelfs in de Verenigde Staten.
In ons lesprogramma staat behalve ‘woordjes leren’ ook onderzoek doen en samenwerken. Op een gymnasium leren de leerlingen Grieks en Latijn. Behalve kennis van de taal krijgen onze leerlingen ook lessen klassieke en culturele vorming (kcv).
Veel leerlingen doen in de bovenbouw mee aan de internationale examens, zoals Cambridge Engels, Goethe voor Duits en Delf voor Frans.

Sorghvliet is een Universumschool en heeft hierdoor veel contact met bedrijven als Shell en met afdelingen van technische universiteiten. De leerlingen die een bètaprofiel kiezen, hebben hier zeker profijt van. Velen kiezen overigens naast hun bètavakken ook nog geschiedenis, economie of filosofie.

Sorghvliet kent een rijke toneeltraditie; veel leerlingen hebben inmiddels al geschitterd in groots opgevoerde muscials en/of in de toneelstukken die de sectie Frans regisseert.
De sportieve leerlingen kunnen buiten de lessen meedoen met interscolaire volley- en basketbalwedstrijden waarvoor ook getraind wordt. Elk jaar doet een groot aantal leerlingen mee aan de hockeyinterlyceale en aan de CPC.

Voor meer informatie kun je terecht op onze website.


Ben je geïnteresseerd in een stage, neem dan eerst contact op met de rector, de heer drs. S. Zuiderwijk. E-mailadres: zw@gymnasium-sorghvliet.nl 


Aantal leerlingen: 760
Aantal medewerkers: 75
Stadsdeel: Scheveningen
Bestuur: Stichting Sorghvliet

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Wegens succes geprolongeerd: de module of cursus 'Omgaan met gedragsproblemen', verzorgd door gedragsdeskundige Willem de Jong. Deze module helpt je symptomen van gedragsproblemen beter te herkennen en beter om te gaan met ADHD, autisme, angst en depressie bij leerlingen.

‘Omgaan met gedragsproblemen’ is de nieuwe professionaliseringsmodule van De Rode Loper waarvoor meer dan vijftig (!) leraren intekenden. Deze wordt geleid door gedragsspecialist Willem de Jong. De bijeenkomsten vinden plaats op het Edith Stein College.