De Haagse Lucifer voor docenten

Aanbod voor bètastudenten

Word ingenieur én docent!

Volg je een technische of ICT-studie op hbo-niveau en wil je je profiel versterken door met twee kwalificaties de arbeidsmarkt op te gaan? Oriënteer je dan op de mogelijkheid om in korte tijd een bèta-onderwijsbevoegdheid te halen direct na je studie.

Deze oriëntatie is mogelijk op De Haagse Hogeschool (HHS). Ze werkt daarvoor samen met De Rode Loper.
Je kunt tijdens je bacheloropleiding op De Haagse een minor ‘Ingenieur én Docent’ doen, om uit te zoeken of het onderwijs iets voor je is.
Deze minor duurt tien weken. Je loopt drie dagen per week stage op een school voor voortgezet onderwijs in de Haagse regio. Zo maak je kennis met allerlei facetten van het onderwijs, waarbij je intensief begeleid wordt door begeleiders van de HHS. Tijdens de minor ontwikkel je je communicatieve en sociale vaardigheden, en je oriënteert je op docentvaardigheden en didactische vaardigheden. Vaardigheden waar je in je verdere loopbaan iets aan hebt.
Je verdient 15 studiepunten met deze minor.

Bekijk het filmpje
Een filmpje op de site leraar24.nl laat zien hoe Jaap Scheper, voormalig student elektro aan De Haagse Hogeschool, de minor heeft ervaren.
De minor Ingenieur én Docent is zeer succesvol. De Haagse Hogeschool werkt in het kader van deze minor inmiddels samen met 16 scholen.

Opleidingskosten vergoed voor eerstegraads opleiding
Bevalt de kennismaking met het onderwijs, dan kun je na afronding van je hbo-studie binnen een jaar een tweedegraads onderwijsbevoegdheid halen, of in twee jaar een masters doen voor je eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Er zijn al studenten die dit hebben gerealiseerd, zie bijvoorbeeld het bericht over Kevin Krul op onze site, in de kolom Actueel.
Daarvoor werkt De Rode Loper samen met de Hogeschool Rotterdam en de TU Delft. De Rode Loper betaalt deze opleidingskosten. Je krijgt hiervoor ook een jaar studiefinanciering extra. De minor tijdens je bachelorstudie is een opstapje voor deze opleiding.


Educatieve minor Beroepsonderwijs
Een uitbreiding van de minor ‘Ingenieur én Docent’ is de Educatieve minor voor het beroepsonderwijs. Deze is in februari 2014 gestart. Bachelors oriënteren zich binnen deze minor op een baan in het vmbo of mbo. De Rode Loper hoopt dat 30 studenten deze bijzondere minor in de periode tot en met 2016 volgen.
Er worden namelijk duizenden vacatures verwacht in het vmbo en mbo. Zes samenwerkingsverbanden van hogescholen, ROC’s en vmbo-scholen in het land zetten hun schouders onder het opleiden van nieuwe docenten voor deze vacatures.

Samenwerkingsverband Den Haag
In de Haagse regio is ook zo’n samenwerkingsverband gevormd. Daarin participeren De Haagse Hogeschool (penvoerder), de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht, ROC Mondriaan, het Corbulo College (kl + bl), de Johan de Witt Scholengroep (locatie Zusterstraat, mavo, kl + bl), de Hofstad Mavo, De Populier (vmbo-t), en de Delftse locatie Reinier de Graafpad van het Stanislas College (vmbo-t).

Meer informatie
https://duo.nl/particulieren/leraar/alle-regelingen-voor-leraren/weten-h...

Projectleiders
Henk Ordelman, rector van CSG De Populier, en Godelieve Kodde, programmaleider van Technotalent op De Haagse Hogeschool, leiden dit deelproject.
Zij zijn bereikbaar via e-mail: hordelman@depopulier.nl en G.Kodde@hhs.nl

Folder
Download hier de folder van De Haagse (PDF, 350 kb)

Lees hier een artikel uit 2014 over de minor op www.geslaagdinhetvak.nl

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Maar liefst 320 geïnteresseerden van buiten het onderwijs namen deel aan de bijeenkomst Leraar van Buiten op woensdag 7 maart 2018 in de Haagse Hogeschool. Het was een gecombineerde voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers in het primair én voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.

De cursus Omgaan met gedragsproblemen wordt op dinsdag 10 april 2018 afgerond. Zo’n 75 (!) leraren hebben deze cursus tijdens dit schooljaar gevolgd bij gedragsexpert Willem de Jong.