De Haagse Lucifer voor docenten

Vierslagleren @Haganum en HML

In de Haagse regio maken twee scholen gebruik van ‘Vierslagleren’: Gymnasium Haganum en het Haags Montessori Lyceum (HML). Op Haganum zijn er in september twee lerarenduo’s gestart binnen dit concept: een duo voor klassieke talen en een duo voor wiskunde. Wat zijn de eerste ervaringen op deze school?

Vierslagleren is bedoeld om meer leraren voor tekortvakken een kans te geven; het project wordt gesubsidieerd door OCW en gecoördineerd door Voion.

Stimulans en ondersteuning
Joke van Adrichem, afdelingsleider onderbouw en begeleider van de vaksecties waartoe de twee duo’s behoren, vindt Vierslagleren ‘een mooi initiatief’. Ze merkt dat het samen studeren van twee collega’s hen stimuleert om door te gaan. De sectie ondersteunt het duo. ‘Zo ontstaat er bovendien een lerende sfeer in de secties.’

Enkele vragen
Toch heeft Van Adrichem enkele vragen bij het project. Bijvoorbeeld waarom de toekenning ervan pas na de zomervakantie gebeurt, terwijl vóór de zomervakantie –in mei –de beschikbare formatie voor het nieuwe schooljaar wordt verdeeld. ‘Kan de beslissing niet eerder genomen worden, zodat deze informatie in mei bekend is?’
Volgens de communicatiemedewerker van Voion is dit kritiekpunt ter harte genomen:  het komend jaar krijgen de scholen direct na aanmelding een bevestiging en een  formele beslissing.
Van Adrichem vraagt zich ook af waarom er voor deze mogelijkheid zoveel financiële faciliteiten zijn – zowel de Lerarenbeurs als een subsidie – terwijl er voor andere opties geen geld beschikbaar is. ‘Kan Vierslagleren losgekoppeld worden van de Lerarenbeurs?‘

Klik hier voor meer informatie over Vierslagleren.

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

‘Omgaan met gedragsproblemen’ is de nieuwe professionaliseringsmodule van De Rode Loper waarvoor meer dan vijftig (!) leraren intekenden. Deze wordt geleid door gedragsspecialist Willem de Jong. De bijeenkomsten vinden plaats op het Edith Stein College.

Twee tweedegraadstrajecten – voor het eerst in company gegeven – zijn met zo’n 45 leraren gestart. Beide trajecten worden verzorgd door de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht.