De Haagse Lucifer voor docenten

Veel belangstelling voor bevoegdheidstraject pabo'ers

Op woensdag 31 mei 2017 kwamen er zo'n 40 pabobevoegden naar de voorlichtingsbijeenkomst op het Diamant College in Den Haag, over het maatwerktraject naar een tweedegraads bevoegdheid of het traject groepsleerkracht in het vmbo. De Rode Loper organiseerde deze bijeenkomst, als follow-up van de bijeenkomst Naar Volledig Bevoegd die plaatsvond op 31 maart 2017.

Marjolijn de Kroon en haar collega Maaike verzorgden de presentatie namens de Hogeschool Utrecht.

Het is de bedoeling dat beide trajecten in november starten. Voor het maatwerktraject zullen startassessments plaatsvinden in oktober. Voor het traject groepsleerkracht zijn die niet nodig. Aanmelden kan nog steeds via info@derodeloper.nu

Uitgezocht worden nog: de samenstelling van de groepen (waarschijnlijk 3 groepen van minimaal 12 deelnemers), de locaties en de financiering.

Zodra hierover meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd via de scholen van De Rode Loper, op deze website en onze sociale media.


U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

‘Omgaan met gedragsproblemen’ is de nieuwe professionaliseringsmodule van De Rode Loper waarvoor meer dan vijftig (!) leraren intekenden. Deze wordt geleid door gedragsspecialist Willem de Jong. De bijeenkomsten vinden plaats op het Edith Stein College.

Twee tweedegraadstrajecten – voor het eerst in company gegeven – zijn met zo’n 45 leraren gestart. Beide trajecten worden verzorgd door de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht.