De Haagse Lucifer voor docenten

Project Vierslagleren gestopt

Het project Vierslagleren van VOION is gestopt per eind 2016.

In totaal begonnen dankzij Vierslagleren 127 lerarenduo’s (dus 254 personen) in de periode 2015-2017 met een opleiding voor een (hogere) bevoegdheid in een tekortvak. Zeven daarvan werken aan scholen in de regio Den Haag: aan het Gymnasium Haganum, het HML, Sint-Maartenscollege en het Pleysier College.

Deze schoolvakken werden volgens VOION in september 2016 het vaakst gekozen: wiskunde (81 deelnemers), Nederlands (37), Engels (19) en natuurkunde (14).
In totaal startten in 2016 108 leraren met een tweedegraads opleiding in een tekortvak, 76 leraren gaan hun eerstegraads bevoegdheid halen. 62 Van deze laatsten hebben daarvoor ook een landelijke lerarenbeurs ontvangen. Dat is ongeveer een vijfde deel van alle VO-leraren die dit jaar startten met een master.
De regeling heeft vrijwel zeker een stimulerend effect gehad op dit aantal.

Het project stopt, omdat het ministerie van OCW heeft besloten om de subsidieregeling niet te verlengen.

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

‘Omgaan met gedragsproblemen’ is de nieuwe professionaliseringsmodule van De Rode Loper waarvoor meer dan vijftig (!) leraren intekenden. Deze wordt geleid door gedragsspecialist Willem de Jong. De bijeenkomsten vinden plaats op het Edith Stein College.

Twee tweedegraadstrajecten – voor het eerst in company gegeven – zijn met zo’n 45 leraren gestart. Beide trajecten worden verzorgd door de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht.