De Haagse Lucifer voor docenten

Nuttige informatiemiddag module Differentiëren

Zo’n 45 mensen woonden op dinsdag 15 september 2015 de informatiemiddag bij over de module ‘Differentiëren in de klas’ van De Rode Loper en de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht, gehouden op het Diamant College in Den Haag. In oktober starten twee groepen van 20 leraren met het eerste college voor deze module.
(Overigens hebben maar liefst 80 leraren uit Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg interesse getoond in deze module. De circa 40 leraren van het Rijswijks Lyceum en Van Vredenburchcollege krijgen nog een eigen informatiebijeenkomst en eigen colleges.)

Op masterniveau
Programmaleider Martin van der Harst van De Rode Loper legde uit dat de modules van Tweedegraads PLUS bedoeld zijn om leraren uit Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg concreet te helpen in de klas. Het zijn modules op masterniveau.

Leervoorkeuren
Docent (en orthopedagoog) Géke Klapwijk (foto onder) van de Hogeschool Utrecht vertelde waar de module Differentiëren in de klas n i e t (of bijna niet) over gaat: inspelen op verschillende instructiebehoeften van leerlingen. De module gaat evenmin over hoe je het praktisch organiseert.
Hier gaat de module wél over: verschillende leervoorkeuren van leerlingen, verschillende mogelijke interventies om de executieve functies van leerlingen te ontwikkelen (zoals plannen, snel beginnen, doorzetten), en verschillende achtergronden en interesses van leerlingen.
Ook vertelde ze waaruit de toets bestaat.


Demonstratie van HUBL
Hoe de online omgeving van de HU ‘HUBL’ werkt, werd gedemonstreerd door Edith Peeters, coördinator van de blended gegeven module Differentiëren. Ze liet zien welke gevarieerde opdrachten en werkvormen er zoal aan de orde zijn binnen de module.


Vragen
Deelnemers stelden vragen over de concrete bruikbaarheid voor de lespraktijk, de inleverdatum van de toets en de kwaliteitscriteria die gehanteerd worden bij het beoordelen van de gemaakte toets.
Tot slot meldden veel aanwezigen zich aan voor de module.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over deze nieuwe module van Tweedegraads PLUS.

 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!