De Haagse Lucifer voor docenten

Martin gaat, Gert komt

Sinds 1 september is de programmaleiding van De Rode Loper in handen van Gert van den Ham. Martin van der Harst heeft na acht en een half jaar zijn werk aan hem overgedragen, en geniet van een welverdiend pensioen.


(foto: Gabby van Balsfoort-Louwhoff / www.zuiverbeeld.nl )

Gert van den Ham werkte langdurig in de financiële sector. Zo’n tien jaar geleden maakte hij de overstap naar het onderwijsadvies. Tal van (politieke) bestuursfuncties motiveerden hem om zijn kennis en kunde van bedrijfsvoeringsprocessen voor het onderwijs in te zetten. Eerst bood hij zijn diensten aan als consultant van een groot onderwijsadviesbureau, later ging hij zijn ondersteunende werk als zelfstandige verrichten.
Gert heeft inmiddels uitgebreide ervaring opgedaan als manager van samenwerkingsprojecten van schoolbesturen in zowel primair, voortgezet als beroepsonderwijs, met name op de terreinen van passend onderwijs en arbeidsmarktbenadering.
Mede door zijn specifieke kennis van Human Resources voelt hij zich bij De Rode Loper als een vis in het water.    
'Het is ronduit uitdagend om voor zoveel vo-scholen in Den Haag en omgeving alles in het werk te stellen zodat zij over voldoende gekwalificeerde docenten kunnen beschikken. Het realiseren van goed onderwijs begint immers bij de docent in de klas.'

Gert van den Ham is rechtstreeks te bereiken via zijn e-mailadres: advies@gertvandenham.nl

 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

‘Omgaan met gedragsproblemen’ is de nieuwe professionaliseringsmodule van De Rode Loper waarvoor meer dan vijftig (!) leraren intekenden. Deze wordt geleid door gedragsspecialist Willem de Jong. De bijeenkomsten vinden plaats op het Edith Stein College.

Twee tweedegraadstrajecten – voor het eerst in company gegeven – zijn met zo’n 45 leraren gestart. Beide trajecten worden verzorgd door de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht.