De Haagse Lucifer voor docenten

Leraar van Buiten 2018 ook voor PO

Op woensdag 7 maart 2018 vindt er weer een informatieavond plaats voor belangstellenden die nog niet in het onderwijs werken. Voor het eerst wordt deze bijeenkomst samen met het primair onderwijs georganiseerd. De projectorganisatie Klassewerk is hierin de partner van De Rode Loper.

De problematiek van het lerarentekort in het vo en po is vergelijkbaar. Door de bijeenkomst voor beide sectoren te organiseren kunnen schaalvoordelen worden benut. De voorbereidingen zijn in volle gang.
In het najaar van 2018 wordt een tweede voorlichtingsbijeenkomst gepland, ook weer samen met het primair onderwijs.
Kom je belangstellenden tegen, aarzel niet hen op de voorlichtingsbijeenkomst van 7 maart te wijzen.
Meer informatie volgt snel.

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

‘Omgaan met gedragsproblemen’ is de nieuwe professionaliseringsmodule van De Rode Loper waarvoor meer dan vijftig (!) leraren intekenden. Deze wordt geleid door gedragsspecialist Willem de Jong. De bijeenkomsten vinden plaats op het Edith Stein College.

Twee tweedegraadstrajecten – voor het eerst in company gegeven – zijn met zo’n 45 leraren gestart. Beide trajecten worden verzorgd door de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht.