De Haagse Lucifer voor docenten

Leraar van Buiten 2018 ook voor PO

Op woensdag 7 maart 2018 vindt er weer een informatieavond plaats voor belangstellenden die nog niet in het onderwijs werken. Voor het eerst wordt deze bijeenkomst samen met het primair onderwijs georganiseerd. De projectorganisatie Klassewerk is hierin de partner van De Rode Loper.

De problematiek van het lerarentekort in het vo en po is vergelijkbaar. Door de bijeenkomst voor beide sectoren te organiseren kunnen schaalvoordelen worden benut. De voorbereidingen zijn in volle gang.
In het najaar van 2018 wordt een tweede voorlichtingsbijeenkomst gepland, ook weer samen met het primair onderwijs.
Kom je belangstellenden tegen, aarzel niet hen op de voorlichtingsbijeenkomst van 7 maart te wijzen.
Meer informatie volgt snel.

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!