De Haagse Lucifer voor docenten

Haags schooljaar in Nieuwe Kerk geopend

Voor het eerst opende wethouder Saskia Bruines (Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs, Den Haag) op donderdag 7 september 2017 het Haagse schooljaar van de sectoren primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de Nieuwe Kerk aan het Spui. In februari van dit kalenderjaar is ze aangetreden als wethouder in Den Haag.

Nieuwe HEA op komst
Bruines gaf in een interview met presentator Kamran Ullah aan dat ze blij is met de samenwerking tussen de gemeente en het Haagse onderwijsveld. De gezamenlijke ambities worden binnenkort gepresenteerd in de vorm van een nieuwe Haagse Educatieve Agenda (HEA).Aanpak kansenongelijkheid
De nieuwe gemeentebestuurder pakt actief twee pijnpunten of zorgen aan: de groeiende kansenongelijkheid in het (Haagse) onderwijs en het lerarentekort. Afspraken over het gelijker maken van de kansen voor kinderen hoopt ze in de HEA te kunnen neerleggen. ‘Het zullen haalbare oplossingen moeten zijn, maar het kunnen ook onorthodoxe maatregelen worden.’

Aanpak lerarentekort
Om het lerarentekort in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te bestrijden zijn maatregelen op korte en langere termijn nodig, stelde Bruines. Samenwerking met lerarenopleidingen is hier geboden. Dat is makkelijker voor het basisonderwijs dan voor het voortgezet onderwijs, want deze laatste sector heeft geen opleiding in de stad. Met als risico dat studenten blijven hangen in andere steden waar ze wél aan lerarenopleidingen kunnen studeren. Wethouder Bruines pleit er nét als haar voorgangster Van Engelshoven voor dat er weer een lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs in Den Haag wordt gevestigd. De plannen voor het lerarentekort in het voortgezet onderwijs betreffen vooral na- en bijscholing, vertelde ze.
De wethouder kondigde verder aan dat ze op maandag 9 oktober het startsein geeft voor een nieuwe projectorganisatie om het lerarentekort in het basisonderwijs te bestrijden: Klassewerk.
Dat er nu samenwerking is met bedrijven in de Economic Board Den Haag biedt ‘kansen voor de toekomst’, zei ze. Ook hier blijkt dat er nieuwe vaardigheden van leerlingen worden gevraagd, de zogeheten 21st Century Skills, als programmeren en een attitude van ‘leven lang leren’.

Microrevoluties
Na een muzikaal intermezzo ging Sinan Çankaya, universitair docent bestuurswetenschappen en politicologie aan de VU en columnist bij De Correspondent, in op integratie en segregatie in het onderwijs. Hij haalde het onderzoek aan dat het Algemeen Dagblad liet uitvoeren onder leraren en schoolleiders. Meer dan de helft van de Haagse onderzochten erkende dat de tweedeling tussen allochtone en autochtone leerlingen op hun school toeneemt. De conclusies ‘onderstrepen het failliet van het integratiebeleid’, zei Çankaya. Ook uit OESO-onderzoek blijkt Nederland niet hoog te scoren: van alle 34 OESO-landen is het ‘t minst succesvol in het verminderen in kansenongelijkheid. Landen als Letland, Turkije, Bulgarije en Roemenië doen dit beter.
Volgens de Amsterdamse cultureel antropoloog is integratie tweerichtingsverkeer, ‘het is geven en nemen’. Ook ‘witte Nederlanders’ moeten integreren in de nieuwe grootstedelijke samenleving die Nederland is. Belangrijk is 'dat we elkaar blijven ontmoeten, en dat onderwijs flexibel blijft, bijvoorbeeld door stapelen van opleidingen toe te staan voor laatbloeiers'.
Çankaya pleitte voor microrevoluties, dat wil zeggen individuele vormen van verzet, kleine overtredingen van alledaagse regels, verstoringen van machtsverhoudingen, ingrepen in het alledaagse leven. ‘Wat kunt ú morgen al doen?’, vroeg hij. ‘Hoe is uw woonwijk samengesteld? Hoe etnisch gedifferentieerd is uw vriendengroep? Brengt u uw kind naar een kansarme of kansrijke school?’Haagse Onderwijsprijs 2017

Traditiegetrouw werd ook de Haagse Onderwijsprijs uitgereikt. Anders dan anders was er dit keer geen line-up van genomineerde projecten, maar werd er één duidelijke winnaar voorgesteld: docent natuurkunde en robotica Floor Zegwaard (@WattLego) van het Maerlant-Lyceum. Zijn werk als leraar werd getypeerd als vooruitstrevend, stimulerend, vertrouwengevend en betrokken. Door zijn toedoen nemen Maerlantleerlingen bijvoorbeeld deel aan internationale robotica-wedstrijden. Wethouder Bruines reikte het bronzen beeldje van Emma Dekker en de cheque van 5.000 euro aan Floor uit. In de zaal waren ook leerlingen uit de roboticateams van het Maerlant aanwezig. Floor benadrukte in zijn dankwoord het belang van creativiteit en betoogde dat elke leerling kan excelleren.

Vijf tips tot slot
Het laatste woord was aan cabaretier en columnist Sjaak Bral, naar eigen zeggen ‘een mislukte leraar’. Hij volgde ooit de Haagse pabo, maar verliet de school op advies van de toenmalige directeur. Bovendien was er in zijn tijd geen werk in het onderwijs. Hij gaf de onderwijsmensen in de Nieuwe Kerk vijf tips om de marathon van het schooljaar vol te houden: ambitie, bewustzijn, creativiteit, discipline en energie. ‘Dit is mijn ABCDE; makkelijker kon ik het niet maken!’

Voor de agenda
De volgende opening van het Haags schooljaar, de 10e in de reeks, vindt plaats op donderdag 6 september 2018. Meer informatie volgt t.z.t. hier

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!