De Haagse Lucifer voor docenten

2e Opleidingsschool Haaglanden in voorbereiding

Esther de Ruijter is in februari 2016 in opdracht van het VO Platform (VOP, forum van de besturen voor voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden) gestart met het onderzoek naar de mogelijkheid om in Den Haag en omgeving een tweede opleidingsschool te starten.
Er zijn ruimschoots voldoende scholen die hun belangstelling hebben getoond voor participatie in de opleidingsschool. Het onderzoek richt zich eerst op de vraag of het mogelijk is de Rijkssubsidie te verwerven voor een tweede opleidingsschool in de regio Haaglanden.
Een andere mogelijkheid is de huidige Opleidingsschool Haaglanden (OSH) uit te breiden met een tweede poot. Ook zal Esther onderzoeken aan welke eisen van het Rijk scholen moeten voldoen om binnen de OSH te participeren.

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

‘Omgaan met gedragsproblemen’ is de nieuwe professionaliseringsmodule van De Rode Loper waarvoor meer dan vijftig (!) leraren intekenden. Deze wordt geleid door gedragsspecialist Willem de Jong. De bijeenkomsten vinden plaats op het Edith Stein College.

Twee tweedegraadstrajecten – voor het eerst in company gegeven – zijn met zo’n 45 leraren gestart. Beide trajecten worden verzorgd door de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht.