De Haagse Lucifer voor docenten

2e Opleidingsschool Haaglanden in voorbereiding

Esther de Ruijter is in februari 2016 in opdracht van het VO Platform (VOP, forum van de besturen voor voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden) gestart met het onderzoek naar de mogelijkheid om in Den Haag en omgeving een tweede opleidingsschool te starten.
Er zijn ruimschoots voldoende scholen die hun belangstelling hebben getoond voor participatie in de opleidingsschool. Het onderzoek richt zich eerst op de vraag of het mogelijk is de Rijkssubsidie te verwerven voor een tweede opleidingsschool in de regio Haaglanden.
Een andere mogelijkheid is de huidige Opleidingsschool Haaglanden (OSH) uit te breiden met een tweede poot. Ook zal Esther onderzoeken aan welke eisen van het Rijk scholen moeten voldoen om binnen de OSH te participeren.

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!