De Haagse Lucifer voor docenten

Nieuws

Zoek je werk met (meer) betekenis? Dan is werken in het Haagse onderwijs mogelijk iets voor je.

Kom dan op woensdagavond 14 november 2018 naar ‘Leraar van Buiten’, de informatieavond voor mensen die denken aan een carrièreswitch. Dan kun je kennismaken met het prachtige vak van leraar en de mogelijkheden die er voor jou zijn. We hopen je tijdens deze avond enthousiast te maken voor een overstap naar het funderend onderwijs in Den Haag en omgeving!

De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur), en eindigt om 21.30 uur, waarna je nog kunt napraten met rectoren, HRM’ers en lerarenopleiders.

De locatie voor ‘Leraar van Buiten’ is het Hofstad Lyceum, Colijnplein 9, 2555 HA Den Haag.

Je kunt je opgeven via dit formulier.

Graag tot ziens!

 

Programma

 

19.00 uur

Inloop met koffie en thee

 

19.30 uur        

Welkom door Arno Peters, bestuursvoorzitter VO Haaglanden, namens de Haagse schoolbesturen
 

20.00 uur – 21.30 uur

Interactieve sessies over het zijinstroomtraject en de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs, met:

 • lerarenopleiders
 • rectoren/directeuren van vo-scholen
 • personeelsadviseurs
 • ervaringsdeskundige zijinstromers

Er worden twee rondes gehouden; elke sessie duurt circa drie kwartier.  

21.30 uur

Gelegenheid voor een drankje met de mogelijkheid om meer gedetailleerde vragen te stellen aan de rectoren/directeuren, HRM’ers en lerarenopleiders.
 

22.30 uur

Einde 

 

Graag tot ziens!Al ruim 110 leraren en schoolleiders hebben zich aangemeld voor een van onze cursussen, trainingen of leergangen tijdens dit schooljaar. Er is nog ruimte bij zeven van de acht programma's.
Geef je snel op via het aanmeldformulier. Tot ziens!

Professionaliseringsprogramma 2018-2019
Cursus/training/leergangDag

 

 

Beschikbare plaatsen
Omgaan met gedragsproblemenDinsdagmiddagen
v.a. 25/9
 15
Gemotiveerde en betr. leerlingenMaandagen
v.a. 29/10
 6
Activerende didactiekmaandagen
v.a. 29/10
 5
Omgaan met korte lontjesWoensdag 19/12 14
    
Leiderschap in grootsted. ond.Donderdagen
v.a. 4/10
 30
Leidinggeven aan lerenMaandagen
v.a. 10/12
 8
Projectmatig leidinggeven aan kwaliteitsverbeteringAl gestart -
    
Haagse Lucifer voor lerarenv.a. 26 september 2
    

 

De stad Den Haag voert een campagne gericht op erkenning van het belang van de leraar voor de toekomst van de stad. Onderwijswethouder Saskia Bruines gaf op donderdag 6 september 2018 het startsein voor deze campagne, ‘Leraar in de zon’. Ze is een initiatief van De Rode Loper, zusterorganisatie Klassewerk en Leraren met Lef en wordt gesteund door de gemeente Den Haag.Community
De campagne bestaat uit een snelgroeiende community van leraren van Haagse scholen, die trots zijn op hun beroep, hun werk en op de stad Den Haag.
Ze worden in het zonnetje gezet in een film, door verrassende initiatieven als een pop-up klas, en door voordeeltjes zoals speciale stoelen voor leraren op het strand en op terrassen, bijvoorbeeld van Bagels & Beans, waar ze dan hun tweede koffie gratis krijgen. Dat laatste is een voorbeeld van ondernemers die het belang van leraren inzien en op hun eigen manier willen onderstrepen.

Sluit je aan
Ben je een leerkracht en ben je trots op wat je doet voor je leerlingen, sluit je dan aan bij de community via de website: https://leraarindezon.nl/

Er zit geen werk aan vast, alleen word je gevraagd om filmpjes en verhalen te delen via je sociale media.


 

De tiende Opening van het Haags Schooljaar vond donderdag 6 september 2018 plaats in COMM aan de Zeestraat. Onderwijsprofessionals werden er bijgepraat door wethouder Saskia Bruines en geïnspireerd door onderwijsjournalist Johannes Visser van De Correspondent.

Het thema ‘Teacher in the lead’ werd meteen concreet gemaakt door presentator Kamran Ullah: hij liet de aanwezigen uitwisselen welke leraar hem of haar is bijgebleven. Vooral leraren met een karakteristieke persoonlijkheid, aparte hobby of een bijzondere manier van uitleggen kwamen bovendrijven.

HEA
Wethouder Saskia Bruines blikte kort terug op de totstandkoming van de Haagse Educatieve Agenda 2018-2022 (HEA), ‘een verhaal met goede ideeën en ambities’.
De HEA bevat twee grote ambities voor het onderwijsbeleid: gelijke kansen voor kinderen en jongeren, en het terugdringen van het lerarentekort. Ook is voldoende en goed ‘doe-onderwijs’ (beroepsgericht onderwijs) een punt van zorg, vertelde Bruines. Samenwerking en onorthodox en creatief denken door alle betrokkenen zijn nodig om de ambities te realiseren. Bruines kondigde de lancering van de imagocampagne ‘Leraar in de zon’ aan later die dag, en de oprichting van een derde opleidingsschool voor leraren in het voortgezet onderwijs.

Maatwerk dankzij veel meetwerk
Gastspreker Johannes Visser, onderwijsjournalist bij De Correspondent en leraar Nederlands, ging daarna in op het thema ‘Teacher in the lead’. Met de nodige zelfrelativering stelde hij de drang naar  meer meetbare prestaties en ontwikkelingen aan de kaak. Die worden mogelijk gemaakt door voortschrijdende technologische ontwikkelingen. Hij wist dat ook gepersonaliseerd leren - met maatwerk-opdrachten voor leerlingen - veel meetwerk met zich meebrengt. Zijn vraag: ‘Willen we eigenlijk wel alles weten over leerlingen? En is leesplezier niet belangrijker dan het wegwerken van een achterstand? En willen we zover gaan als in China, waar camera’s die de oogbewegingen van leerlingen interpreteren en concluderen of ze aan het werk zijn. En wat doen we als er een app op de markt komt om je zelfbeeld te trainen?’Een recent rapport van een vierjarig meisje, een voorbeeld van doorgeschoten meetactiviteit in het onderwijs volgens Johannes Visser.

Goed onderwijs beter dan effectief onderwijs
Visser legde daarna uit wat de bekende onderwijskundige Gert Biesta verstaat onder effectief en goed onderwijs. Effectief onderwijs kent vastgestelde doelen en ook een vastgestelde manier waarop je ernaartoe werkt. Het zorgt voor hogere slagingspercentages en een hogere plaats in rankings.
Goed onderwijs kent méér doelen dan goede cijfers halen, namelijk ook: goed functioneren in de maatschappij en je als persoon ontwikkelen. Het zorgt voor volwassenwording. Goed onderwijs brengt ook altijd risico met zich mee, maar wel ‘een prachtig risico’. Namelijk dat jonge mensen dingen niet willen, bijvoorbeeld: maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen.

Literair kampeerweekend
Het was duidelijk dat Visser een voorstander is van goed onderwijs. Hij noemde drie voorbeelden van beste lessen uit zijn eigen schoolomgeving: een boekenclub met een literair kampeerweekend, een filmweek waarin leerlingen met grote toewijding tot in de nachtelijke uren een film monteerden, en lessen aan leerlingen in 4-vwo waarin hij de actuele aanslagen op Charlie Hebdo en Parijs besprak en waarin hij hun betrokkenheid merkte. Daarom is hij na een gap year weer teruggegaan naar het onderwijs.
Visser omschreef de rol van leraren: altijd leerlingen uitdagen, voortdurend in dialoog zijn, hen leren met zichzelf en met elkaar om te gaan.
Tot slot bedankte hij zijn eigen beste leraren met naam en toenaam, bijvoorbeeld omdat 'hij me niet alleen economie leerde, maar ook een stropdas strikken voor als ik een belangrijke zakenman zou worden’ of ‘omdat ze me opbelde toen mijn oma was overleden.’
Na Vissers bijdrage volgde een korte discussie over twee stellingen met experts Remco Vierling (mbo), Johan van Dam (vo) en Tingue Klapwijk (po). Ze gaven hun visie op het effect van meer technologie in het onderwijs op het lerarentekort, en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Prijsuitreiking
De Opening van het Haags schooljaar wordt telkens afgesloten met de uitreiking van de Haagse Onderwijsprijs. Dit jaar werden twee schoolteams onderscheiden: van De Opperd en de Inspecteur W.P. Blokpoelschool, beide cluster-4-scholen. De jury vond dat de teams ‘erin slagen kwetsbare kinderen voor te bereiden op de wereld buiten en na de school'. Dat werd beloond met een beeldje en voor beide scholen een cheque van 5.000 euro, te besteden aan een professionaliseringsactiviteit.Talenten
Twee jonge Haagse muziektalenten schitterden op het podium: de rapper Martin Kid en singer-songwriter Louise de Zeeuw.
Na het officiële programma dronken veel aanwezigen nog gezellig een glaasje, vooruitkijkend naar het nieuwe schooljaar.

 

Op donderdag 6 september gaat ‘Leraar in de zon’ van start: een campagne door én voor leraren in Den Haag. Leraren zijn belangrijk voor de toekomst van de stad en deze campagne is gericht op erkenning daarvan. De imagocampagne is een initiatief van De Rode Loper, Klassewerk Den Haag, Leraren met Lef en de Haagse wethouder Onderwijs.

Wethouder Saskia Bruines en Haagse Leraar van het Jaar 2008 Jeroen van den Berg zullen op het strand van Scheveningen speels het startsein van de campagne geven, in aanwezigheid van 150 speciaal hiervoor uitgenodigde leraren.

Op het strand, in de zon. Met veel muziek (The Originals, bekend van optredens in De Coen & Sander Show op Radio 538), feest, openingsrituelen, mooie verhalen, maar vooral: trots en erkenning.

Ook de stad Den Haag is aanwezig: vertegenwoordigers van diverse sectoren uit het Haagse zullen deze erkenning delen.

 

Alle aanwezige leraren zijn voorgedragen door andere leraren; je kunt je niet aanmelden voor de bijeenkomst. Ze zijn voorgedragen omdat ze trots zijn op hun vak en op Den Haag. Ze vormen een snelgroeiende community die alle meesters, juffen, leraren, leraressen en docenten uitnodigt zich aan te sluiten vanuit de trots op hun vak.

Snel na 6 september volgt op deze site een uitgebreid verslag van de happening.

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!
Er is keus uit vier cursussen voor leraren (en OOP'ers). Ze variëren in onderwerp en tijdsbeslag, en hebben de vorm van workshops, een studiedag of een leergang.
Het aanbod is samengesteld in nauwe samenspraak met de regiegroep van De Rode Loper, waarin zes rectoren/directeuren zitting hebben, afkomstig uit de diverse besturen.

Dit zijn de cursussen en workshops voor leraren:

- Omgaan met gedragsproblemen    
- Gemotiveerde en betrokken leerlingen
- Activerende didactiek
- Omgaan met korte lontjes en macho-/machagedrag

Ook is er weer een inspirerend en uitdagend programma voor leraren, De Haagse Lucifer. Dit is een programma van uitdagende lezingen en ontmoetingen waarin leraren van gedachten kunnen wisselen met toonaangevende en inspirerende mensen uit de wereld van politiek, bedrijfsleven, kunst, wetenschap en onderwijs.
N.B. Het aanbod voor leidinggevenden is hier te vinden.


Aanmelden
Omdat aan deelname (beperkte) kosten voor de school zijn verbonden, lopen de aanmeldingen via de rectoren en directeuren. Aanmelden is mogelijk tot en met 7 september 2018 met behulp van dit aanmeldformulier.

De Rode Loper hoopt dat veel leraren en leidinggevenden gebruikmaken van dit aanbod! Inmiddels zijn er tientallen aanmeldingen ontvangen.

Klik op onderstaand plaatje voor de integrale studiegids (PDF, 270 kb).
 

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

- 5 Masterclasses Leiderschap in het grootstedelijk onderwijs
- Leergang Leidinggeven aan Leren
- Leergang Projectmatig werken aan kwaliteitsverbetering

Het aanbod is samengesteld in nauwe samenspraak met de regiegroep van De Rode Loper, waarin zes rectoren/directeuren zitting hebben, afkomstig uit de diverse besturen.
N.B. Het aanbod voor leraren is hier te vinden.

Aanmelden
Omdat aan deelname (beperkte) kosten voor de school zijn verbonden, lopen de aanmeldingen via de rectoren en directeuren. Aanmelden is mogelijk tot en met vrijdag 7 september 2018 met behulp van dit aanmeldformulier.

 

De Rode Loper hoopt dat veel leraren en leidinggevenden gebruikmaken van dit aanbod!

Klik op onderstaand plaatje voor de integrale studiegids (PDF, 270 kb).
 

Het nieuwe schooljaar wordt op donderdag 6 september 2018 geopend. De wethouder Onderwijs van Den Haag, Saskia Bruines, zal ‘de aftrap’ verrichten in het Museum voor Communicatie (COMM, foto's onder). Thema van de bijeenkomst is ‘De leraar centraal’.
In de avonduren wordt een heuse imagocampagne voor (nieuwe) leraren in het primair en voortgezet onderwijs Den Haag gelanceerd. Campagnebureau Inspirezzo werkt hard aan de voorbereidingen van de campagne, waarvoor De Rode Loper al enige tijd geleden het initiatief nam.

 

In schooljaar 2018-2019 zullen er nieuwe edities van de bevoegdheidstrajecten voor onderbevoegde leraren van start gaan. Het gaat om een maatwerkprogramma voor tweedegraders en een bevoegdheidsprogramma voor groepsleerkrachten die in de onderbouw van het vmbo lesgeven. Medio september houdt De Rode Loper voorlichtingsbijeenkomsten voor (potentiële) deelnemers. Hierover wordt na het begin van het nieuwe schooljaar uitvoeriger gecommuniceerd.


Aan het eind van 2017 zijn er de twee bevoegdheidstrajecten (maatwerkprogramma en een programma voor groepsleerkrachten) gestart. Zoals eerder aangegeven, waren er nogal wat opstartproblemen.
Het traject voor groepsleerkrachten is inmiddels afgerond en het maatwerkprogramma loopt door. Beide programma's zijn grondig geëvalueerd met de Hogeschool Utrecht, die de trajecten verzorgt. Daarna is de de knoop doorgehakt en worden deze twee trajecten opnieuw aangeboden.

De volgende voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers wordt gehouden op woensdag 14 november 2018 in het Hofstad Lyceum, Colijnplein 9, Den Haag (foto onder). Het wordt de tweede informatieavond van dit (kalender)jaar.

De bijeenkomst start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Ook dit keer wordt de avond samen met het primair onderwijs in Den Haag georganiseerd. Anders dan op de vorige bijeenkomst van 7 maart zal er sneller een splitsing plaatsvinden van belangstellenden in het primair onderwijs (PO) en personen die geïnteresseerd zijn in het voortgezet onderwijs (VO).
Ook zal de groep van serieus geïnteresseerden/potentiële kandidaten na deze avond veel persoonsgerichter worden gevolgd en begeleid dan eerder het geval was, onder andere met centraal georganiseerde snuffelstages en oriëntatieworkshops.

Aanmelden
Geef je op voor deze avond via dit formulier.
Aanmelden kan tot en met 7 november 2018. Er is een maximum van 250 aanwezigen.

De vierde editie van De Haagse Lucifer voor Docenten gaat dit najaar van start. De eerste sprekers voor dit incentive programma zijn: ontwikkelingspsycholoog Willem Koops, dramadocent/actrice Muriël Bezemer, historicus Leo Lucassen, en pastor Ad van der Helm van de Haagse St.-Jacobuskerk. Aanmelden s.v.p. via je rector of directeur, via ons e-mailadres info@derodeloper.nu
Kijk hier voor meer informatie.

Het ministerie van OCW heeft een handige checklist gepubliceerd voor wie leraar wil worden. Deze tool maakt duidelijk welk traject voor jou het beste of het kortste is naar een leuke baan voor de klas in het voortgezet onderwijs. De checklist is te vinden op de website Werkeninhetonderwijs.nl
 

Wegens succes geprolongeerd: de module of cursus 'Omgaan met gedragsproblemen', verzorgd door gedragsdeskundige Willem de Jong. Deze module helpt je symptomen van gedragsproblemen beter te herkennen en beter om te gaan met ADHD, autisme, angst en depressie bij leerlingen. De cursus werd in oktober 2017 voor het eerst gegeven, vervolgens in het voorjaar van 2018, maar er blijkt nog meer animo te zijn. Vandaar een nieuwe ronde in het najaar van 2018.

Deze module wordt opnieuw in Den Haag gegeven voor maximaal 25 leraren van VO-scholen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.
Aan de orde komen deze onderwerpen:
* Gedrag is meer dan je ziet
* Ontwrichte kinderen in de klas
* Psychopathologie & Alles voor je kind
* Pedagogische teamaanpak

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten, op dinsdag óf donderdag.
Dit zijn de data:
- dinsdag 25 september, 2 oktober, 13 en 27 november 2018, van 16.00-18.00 uur. Inloop vanaf 15.30 uur.
- donderdag 27 september, 4 oktober, 15 en 29 november 2018, van 16.00-18.00 uur. Inloop vanaf 15.30 uur.
De Rode Loper betaalt de kosten voor deze cursus. Je krijgt een deelnamecertificaat.
N.B. De cursus is niet gevalideerd voor het Lerarenregister.

Doelgroep: bevoegde docenten (eerstegraads, tweedegraads of pabo-bevoegd)
Studiebelasting:4 bijeenkomsten van 2 uur, plus 1 uur huiswerk.
Cursuslocatie: Edith Stein College, Louis Couperusplein 33, 2514 HP Den Haag (voldoende parkeerruimte)
Aanmelden kan via info@derodeloper.nu
Geef s.v.p. aan of je kiest voor dinsdag of donderdag als lesdag.

Maar liefst 320 geïnteresseerden van buiten het onderwijs namen deel aan de bijeenkomst Leraar van Buiten op woensdag 7 maart 2018 in de Haagse Hogeschool. Het was een gecombineerde voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers in het primair én voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving. De deelnemers waren tevreden over opzet en inhoud van de bijeenkomst, zo bleek uit evaluatie.

Van de 320 deelnemers waren ongeveer 120 personen geïnteresseerd in het docentschap in het voortgezet onderwijs.
Zo’n 40 deelnemers willen graag een snuffelstage in het voortgezet onderwijs volgen. Die worden aangeboden in de komende maanden tot aan de zomervakantie. De Rode Loper blijft deze groep volgen na de snuffelstage.

Volgende informatieavond
Wie de informatieavond op 7 maart heeft gemist, krijgt een nieuwe kans in oktober 2018. Dan zal er opnieuw een voorlichtingsavond plaatsvinden. Meer informatie volgt via deze website.

Meer informatie
Lees hier het verslag van 'Leraar van Buiten 2018. Meer foto's vindt u hier.

 

De cursus Omgaan met gedragsproblemen wordt op dinsdag 10 april 2018 afgerond. Zo’n 75 (!) leraren hebben deze cursus tijdens dit schooljaar gevolgd bij gedragsexpert Willem de Jong.De laatste groep deelnemers kreeg op dinsdag 10 april het diploma van trainer Willem de Jong (voorste rij, tweede van links).

De regiegroep van De Rode Loper is bezig om een nieuw professionaliseringsaanbod voor leraren vorm en inhoud te geven voor de tweede helft van kalenderjaar 2018. Suggesties zijn van harte welkom!

Het einde van de tweede mastermodule Veranderen en Innoveren die voor leidinggevenden door NSO-CNA wordt verzorgd in Den Haag, komt in zicht. Veel deelnemende leidinggevenden willen doorgaan. In het najaar zal dan ook een derde module van start gaan.

De keuze van deze nieuwe module moet nog worden gemaakt. Dit zijn de mogelijke onderwerpen:
- Persoonlijk leiderschap (langere doorlooptijd),
- Strategische bedrijfsvoering,
- Projectmatig werken aan kwaliteitsverbetering en
- Onderzoek.
Deze modules zijn nog niet eerder zijn aangeboden.

Instappen?
Leidinggevenden die nog niet nog niet eerder hebben deelgenomen, kunnen altijd instappen en meedoen aan de derde module (en natuurlijk aan de modules die daarna volgen). Neem daarover contact op met programmamanager Gert van den Ham, via e-mail: advies@gertvandenham.nl

 

Er is een nieuwe versie van Ingenieur én Docent in voorbereiding, samen met De Haagse Hogeschool. De opzet van dit programma is dat studenten in technische studierichtingen aan De Haagse Hgoeschool tijdens hun studie een minor kunnen volgen die gericht is op het lesgeven in het voortgezet onderwijs.
De presentatie van de minor op de Haagse Hogeschool heeft veel belangstellende studenten opgeleverd. Inmiddels hebben ook zes VO-scholen in Den Haag en omgeving aangegeven te willen meedoen, dat wil zeggen: stagemogelijkheden te willen bieden.
Voor scholen die willen meedoen en zich nog niet hebben aangemeld is hiervoor een mogelijkheid tot dinsdag 17 april. 

De organisatie Hybride Docent heeft een web-app gelanceerd voor mensen die deels in het onderwijs willen werken. De app laat zien welke combinaties er zoal mogelijk zijn en hoe het hybride docentschap eruit kan zien in de praktijk.
Denk bijvoorbeeld aan een leraar economie die daarnaast beleidsmedewerker is bij het ministerie van OC&W. Of aan een leraar Management & Organisatie die daarnaast een accountantskantoor heeft.
De web-app is te vinden via de website www.hybridedocent.nl
Attendeer geïnteresseerden van buiten het onderwijs op deze app en verwijs hen door naar Gert van den Ham, programmamanager van De Rode Loper.

 

In het najaar van 2018 gaat de volgende editie van De Haagse Lucifer voor leraren van start. Geïnteresseerde leraren worden alvast hartelijk uitgenodigd om zich hiervoor op te geven via hun schoolleiding.
De Haagse Lucifer voor leraren – een incentive programma voor professionele en persoonlijke ontwikkeling – heeft in de afgelopen maanden enkele goede bijeenkomsten gehad op dito locaties. Het is en blijft een mooi programma waarover steeds weer met enthousiasme gesproken wordt.
Meer informatie over de opzet van de huidige editie vindt u hier.

 

'Werken in het onderwijs is zoveel meer dan kennis overdragen: het gaat erom kinderen hun talenten te laten ontdekken en ontwikkelen. Het is mooi, maar niet altijd makkelijk werk.’ Dat zei onderwijsbestuurder Ewald van Vliet woensdag 7 maart 2018 tijdens de informatieavond 'Leraar van Buiten' over zijinstromen in het Haagse basis- en voortgezet onderwijs.


320 bezoekers
Van Vliet heette namens de Haagse schoolbesturen zo’n 320 bezoekers welkom op de informatieavond. In de aula van in De Haagse Hogeschool zaten voor het grootste deel hoogopgeleide professionals die een carrièreswitch overwegen naar het onderwijs. Circa tweederde deel van hen was geïnteresseerd in het basisonderwijs, een derde in het voortgezet onderwijs. De avond was voor het eerst samen georganiseerd door De Rode Loper én Klassewerk; in vorige jaren hield De Rode Loper 'Leraar van Buiten' alleen voor het voortgezet onderwijs. Nu Klassewerk is opgericht door en voor het Haagse basisonderwijs, besloten de beide organisaties dit evenement samen te houden.

‘Krachtig signaal’
Onderwijswethouder Saskia Bruines was ook blij met de grote opkomst, zei ze in haar korte speech. Ze vertelde dat uit de vorige soortgelijke en goedbezochte bijeenkomst van Klassewerk nu zo’n veertig mensen een snuffelstage lopen. Dat ‘Leraar van Buiten’ werd georganiseerd door de besturen van primair en voortgezet onderwijs samen zag ze als een krachtig signaal dat alle onderwijspartijen in Den Haag gezamenlijk de schouders zetten onder het bestrijden van het lerarentekort. Dat is een van de zeven ambities in de Haagse Educatieve Agenda (HEA) die medio december werd gepresenteerd: ‘voldoende bekwame en innoverende onderwijsprofessionals aantrekken, die zo goed mogelijk worden opgeleid, en daarna willen blijven werken in het Haagse onderwijs en daarbij goed worden ondersteund.’ Ook zij noemde werken op een school ‘mooi en belangrijk werk’, en Den Haag ‘een mooie stad om op te groeien én in te werken.’
 

Ervaringsdeskundigen
Na de wethouder kregen enkele ervaringsdeskundigen het woord, eerst een gefilmde zijinstromer, Kathelijne Lemmens, en daarna live Pieter Jongenelen, zijinstromer in het voortgezet onderwijs, en Annemarie Smits, zijinstromer in het basisonderwijs. Laatstgenoemden hadden allebei een goede baan in het bedrijfsleven, maar wilden zich toch graag inzetten voor de ontwikkeling van jonge mensen in het onderwijs.
Pieter en Annemarie benadrukten het belang van je eerst goed oriënteren op verschillende scholen en op diverse momenten van een dag of week.
Voor wie een opleiding als zijinstromer gaat volgen, tegelijk met enkele dagen voor de klas staan, hadden zij het advies: plan vooral goed! Want ‘het is geen moeilijke opleiding, maar het is wel veel.’ Ze onderstreepten het effect van goede begeleiding op een school. Een tip van Annemarie was: ‘Durf fouten te maken en durf vragen te stellen aan collega’s’. En Pieter: ‘Zeg in het begin “nee” tegen andere zaken dan lesgeven. Want pas na een jaar of acht heb je het idee dat je het vak in de vingers hebt.’
Tingue Klapwijk, voorzitter van Klassewerk, begeleidt op haar school – Montessorischool Valkenbos – veel stagiairs en startende leraren. Ze zei: ‘Er gaat veel op je afkomen. Straks heb je 25 tot 30 kinderen in je klas, en de een heeft dít nodig, en de ander dàt. Geen dag zal hetzelfde zijn als een andere!’ Een praktische tip van haar: ‘Stel jezelf per dag maar twee doelen, bijvoorbeeld: ik wil vandaag met Pietje iets bespreken, en ik wil zien hoe ’t met Marietje gaat. Maak dit lijstje niet te lang.’

Vragen uit de zaal
Er werden ook vragen uit de zaal beantwoord, bijvoorbeeld over de mogelijkheid van begeleiding op scholen nu er sprake is van lerarentekorten, de beleving van de administratieve werkdruk, een thema dat dominant is in de media, en hoe welkom zijinstromers daadwerkelijk zijn op scholen als ze een open sollicitatie sturen.

Interactieve sessies
Na het panelgesprek gingen de aanwezigen naar collegeruimtes voor informatie van schooldirecteuren, rectoren, lerarenopleiders en HRM’ers. Na afloop konden ze nog hun persoonlijke vragen stellen tijdens de borrel. Daarvan werd royaal gebruikgemaakt.

Meer informatie
Voor vragen die nog onbeantwoord bleven zijn programmamanager Gert van den Ham (De Rode Loper, voor voortgezet onderwijs) en projectleider John Swildens (Klassewerk Den Haag, basisonderwijs) in de week van 12 t/m 15 maart elke morgen tussen 9.00 en 11.00 uur telefonisch bereikbaar voor vragen. Hun telefoonnummers: Gert van den Ham - 06 348 122 28 en John Swildens: 06 866 725 69
Wie een snuffelstage heeft aangevraagd, krijgt deze week een mailtje van Gert van den Ham met een voorstel.
Ook wordt alle geïnteresseerden aangeraden een open dag te bezoeken van pabo's of lerarenopleidingen uit de regio die hen aanspreken. Een overzicht van de open dagen van lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs is hier te vinden. 

 


Ontvangst in De Haagse HogeschoolWelkom door Gert van den Ham, programmamanager van De Rode Loper


Wethouder Saskia Bruines (Onderwijs, Den Haag) is blij met de grote opkomst.


Ervaringsdeskundigen uit het voortgezet onderwijs en basisonderwijs vertellen over hun overstap uit andere maatschappelijke sectoren naar het onderwijs.

Ook vragen uit de zaal werden beantwoord.

Zo'n 320 mensen vonden een plekje in de aula van De Haagse.

In collegeruimtes gaven medewerkers van pabo's en hogescholen voorlichting over hun aanbod aan opleidingen voor zijinstromers. 

VOL! VOL! VOL! VOL! VOL!
Wegens succes geprolongeerd: de module of cursus 'Omgaan met gedragsproblemen', verzorgd door gedragsdeskundige Willem de Jong. Deze module helpt je symptomen van gedragsproblemen beter te herkennen en beter om te gaan met ADHD, autisme, angst en depressie bij leerlingen. De cursus die in oktober is gestart, kende een maximum-aantal van ruim vijftig deelnemers, en er blijkt nog meer animo te zijn.

Deze cursus wordt opnieuw in Den Haag gegeven voor maximaal 25 leraren van VO-scholen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.
Aan de orde komen deze onderwerpen:
* Gedrag is meer dan je ziet
* Ontwrichte kinderen in de klas
* Psychopathologie & Alles voor je kind
* Pedagogische teamaanpak

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten, op dinsdag 13 februari, 6 en 20 maart en 10 april 2018, van 16.00-18.00 uur. Inloop vanaf 15.30 uur.
De Rode Loper betaalt de kosten voor deze cursus. Je krijgt een deelnamecertificaat.
N.B. De cursus is niet gevalideerd voor het Lerarenregister.

Doelgroep: bevoegde docenten (eerstegraads, tweedegraads of pabo-bevoegd)
Studiebelasting:4 bijeenkomsten van 2 uur, plus 1 uur huiswerk.
Cursuslocatie: Edith Stein College, Louis Couperusplein 33, 2514 HP Den Haag (voldoende parkeerruimte)
Aanmelden kan niet meer; er zijn inmiddels 25 deelnemers.

Meer informatie vind je in deze factsheet.

‘Omgaan met gedragsproblemen’ is de nieuwe professionaliseringsmodule van De Rode Loper waarvoor meer dan vijftig (!) leraren intekenden. Deze wordt geleid door gedragsspecialist Willem de Jong. De bijeenkomsten vinden plaats op het Edith Stein College.Inmiddels is besloten om drie groepen te formeren. De eerste twee zijn al begonnen. Leuke bijkomstigheid: alle deelnemers ontvangen gratis vier praktijkgerichte boeken over onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde komen.


In 2018 wordt het professionaliseringsprogramma uitgebreid, waardoor er meer keuzemogelijkheden voor leraren ontstaan. Het programmamanagement van De Rode Loper overlegt met een scholingsinstelling om dit verder inhoud en vorm te geven.

Twee tweedegraadstrajecten – voor het eerst in company gegeven – zijn met zo’n 45 leraren gestart. Beide trajecten worden verzorgd door de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht.

Het maatwerktraject op maandag in het Diamantcollege en het traject voor de groepsleerkracht onderbouw van het vmbo b/k op donderdag in de locatie Zusterstraat van de Johan de Witt scholengroep.
De opstart verliep niet helemaal vlekkeloos en leverde veel leermomenten op voor toekomstige trajecten. Dichtbij huis of school én de maatwerk-aanpak worden door deelnemende leraren zeer op prijs gesteld.
Na afloop worden beide trajecten grondig geëvalueerd.

De tweede module ‘Veranderen en innoveren’ voor schoolleiders is met 20 deelnemers van start gegaan. Het gaat om een nieuwe groep die bestaat uit schoolleiders die de eerste module volgden en uit nieuwe deelnemers.

De Rode Loper biedt deze module aan in samenwerking met NSO-CNA Leiderschapsacademie. Eerder al is de module ‘Leidinggeven aan leren’ gestart. Acht van deze modules vormen het curriculum van de geaccrediteerde opleiding Master in Educational Management.
Waarschijnlijk volgt er in 2018 een derde module. Nieuwe aanmeldingen daarvoor zijn van harte welkom!
 

Het programma van De Haagse Lucifer voor docenten is in september van start gegaan met lezingen door Ingrid Commandeur en prof.dr. Zef Hemel. Beide lezingen riepen veel enthousiasme op. In 2018 wordt het programma vervolgd.Ingrid Commandeur (foto), course director van het Piet Zwart Institute voor Master Studies in Art, Design and Art Education, beet het spits af. Tijdens de volgende bijeenkomst nam prof.dr. Zef Hemel de deelnemers mee in grootstedelijke planologische vraagstukken.
In het najaar van 2018 gaat een nieuwe editie van De Haagse Lucifer voor docenten van start. Wie hiervoor belangstelling heeft, kan dit nu al kenbaar maken via info@derodeloper.nu


De Haagse Lucifer voor schoolleiders
De Haagse Lucifer voor schoolleiders is ook weer gestart. Zo’n 12 schoolleiders waren bij de eerste bijeenkomst aanwezig. Pim Breebaart, voormalig voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool, verzorgde een presentatie. Wordt eveneens vervolgd in 2018.

Volgend jaar is de Haagse Lerarenbeurs voor 65.000 euro in de begroting opgenomen, 10.000 euro meer dan dit jaar. Aanvragen kunnen vanaf 1 januari weer ingediend worden.
Dit kalenderjaar zijn er weer veel aanvragen gedaan voor de Haagse Lerarenbeurs. Zo’n 30 verzoeken konden gehonoreerd worden.
De beurs bestaat inmiddels enkele jaren en voorziet echt in een behoefte voor leraren die op geen andere wijze financiële ondersteuning kunnen krijgen voor hun opleiding.
Informatie en het aanvraagformulier vind je hier.

Op woensdag 7 maart 2018 vindt er weer een informatieavond plaats voor belangstellenden die nog niet in het onderwijs werken. Voor het eerst wordt deze bijeenkomst samen met het primair onderwijs georganiseerd. De projectorganisatie Klassewerk is hierin de partner van De Rode Loper.

De problematiek van het lerarentekort in het vo en po is vergelijkbaar. Door de bijeenkomst voor beide sectoren te organiseren kunnen schaalvoordelen worden benut. De voorbereidingen zijn in volle gang.
In het najaar van 2018 wordt een tweede voorlichtingsbijeenkomst gepland, ook weer samen met het primair onderwijs.
Kom je belangstellenden tegen, aarzel niet hen op de voorlichtingsbijeenkomst van 7 maart te wijzen.
Meer informatie volgt snel.

De tweede cursus Omgaan met gedragsproblemen (op dinsdag) onder leiding van gedragsexpert Willem de Jong is inmiddels ook volgeboekt.
Begin volgend kalenderjaar beslist De Rode Loper of en hoe dit aanbod een vervolg krijgt.
 

De cursus Passend onderwijs – Omgaan met gedragsproblemen die op donderdag 16 november 2017 begint, is al volgeboekt. Daarom is er een tweede, identieke cursus gepland, op dinsdag in dezelfde weken, dat wil zeggen op 14 en 28 november, 12 december en 16 januari 2018.
Tijd: eveneens van 16.00-18.00 uur. Inloop vanaf 15.30 uur.
Locatie: Edith Stein College, Louis Couperusplein 33, 2514 HP Den Haag.
Deze cursus gaat door bij minimaal 10 deelnemers, de eerste 11 aanmeldingen zijn intussen ontvangen. Het gaat nu om de laatste beschikbare plaatsen, dus wees er snel bij!
Inschrijven kan via e-mail: info@derodeloper.nu

Wil je symptomen van gedragsproblemen beter kunnen herkennen? Of wil je beter leren omgaan met ADHD, autisme, angst en depressie bij leerlingen? Volg dan de cursus ‘Omgaan met gedragsproblemen’ van De Rode Loper, verzorgd door gedragsdeskundige Willem de Jong (foto).

Deze cursus wordt dit najaar in Den Haag gegeven voor maximaal 20 leraren van VO-scholen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten, op donderdag 16 en 30 november, 14 december 2017 en 18 januari 2018, van 16.00-18.00 uur. Inloop vanaf 15.30 uur.
De Rode Loper betaalt de kosten voor deze cursus. Je krijgt een deelnamecertificaat.
N.B. De cursus is niet gevalideerd voor het Lerarenregister.

Doelgroep: bevoegde docenten (eerstegraads, tweedegraads of pabo-bevoegd)
Studiebelasting:4 bijeenkomsten van 2 uur, plus 1 uur huiswerk.
Cursuslocatie: Edith Stein College, Louis Couperusplein 33, 2514 HP Den Haag (voldoende - gratis - parkeerruimte)
Aanmelden kan via info@derodeloper.nu
Klik hier voor meer informatie (factsheet, PDF 465 kb)

Voor het eerst opende wethouder Saskia Bruines (Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs, Den Haag) op donderdag 7 september 2017 het Haagse schooljaar van de sectoren primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in de Nieuwe Kerk aan het Spui. In februari van dit kalenderjaar is ze aangetreden als wethouder in Den Haag.

Nieuwe HEA op komst
Bruines gaf in een interview met presentator Kamran Ullah aan dat ze blij is met de samenwerking tussen de gemeente en het Haagse onderwijsveld. De gezamenlijke ambities worden binnenkort gepresenteerd in de vorm van een nieuwe Haagse Educatieve Agenda (HEA).Aanpak kansenongelijkheid
De nieuwe gemeentebestuurder pakt actief twee pijnpunten of zorgen aan: de groeiende kansenongelijkheid in het (Haagse) onderwijs en het lerarentekort. Afspraken over het gelijker maken van de kansen voor kinderen hoopt ze in de HEA te kunnen neerleggen. ‘Het zullen haalbare oplossingen moeten zijn, maar het kunnen ook onorthodoxe maatregelen worden.’

Aanpak lerarentekort
Om het lerarentekort in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te bestrijden zijn maatregelen op korte en langere termijn nodig, stelde Bruines. Samenwerking met lerarenopleidingen is hier geboden. Dat is makkelijker voor het basisonderwijs dan voor het voortgezet onderwijs, want deze laatste sector heeft geen opleiding in de stad. Met als risico dat studenten blijven hangen in andere steden waar ze wél aan lerarenopleidingen kunnen studeren. Wethouder Bruines pleit er nét als haar voorgangster Van Engelshoven voor dat er weer een lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs in Den Haag wordt gevestigd. De plannen voor het lerarentekort in het voortgezet onderwijs betreffen vooral na- en bijscholing, vertelde ze.
De wethouder kondigde verder aan dat ze op maandag 9 oktober het startsein geeft voor een nieuwe projectorganisatie om het lerarentekort in het basisonderwijs te bestrijden: Klassewerk.
Dat er nu samenwerking is met bedrijven in de Economic Board Den Haag biedt ‘kansen voor de toekomst’, zei ze. Ook hier blijkt dat er nieuwe vaardigheden van leerlingen worden gevraagd, de zogeheten 21st Century Skills, als programmeren en een attitude van ‘leven lang leren’.

Microrevoluties
Na een muzikaal intermezzo ging Sinan Çankaya, universitair docent bestuurswetenschappen en politicologie aan de VU en columnist bij De Correspondent, in op integratie en segregatie in het onderwijs. Hij haalde het onderzoek aan dat het Algemeen Dagblad liet uitvoeren onder leraren en schoolleiders. Meer dan de helft van de Haagse onderzochten erkende dat de tweedeling tussen allochtone en autochtone leerlingen op hun school toeneemt. De conclusies ‘onderstrepen het failliet van het integratiebeleid’, zei Çankaya. Ook uit OESO-onderzoek blijkt Nederland niet hoog te scoren: van alle 34 OESO-landen is het ‘t minst succesvol in het verminderen in kansenongelijkheid. Landen als Letland, Turkije, Bulgarije en Roemenië doen dit beter.
Volgens de Amsterdamse cultureel antropoloog is integratie tweerichtingsverkeer, ‘het is geven en nemen’. Ook ‘witte Nederlanders’ moeten integreren in de nieuwe grootstedelijke samenleving die Nederland is. Belangrijk is 'dat we elkaar blijven ontmoeten, en dat onderwijs flexibel blijft, bijvoorbeeld door stapelen van opleidingen toe te staan voor laatbloeiers'.
Çankaya pleitte voor microrevoluties, dat wil zeggen individuele vormen van verzet, kleine overtredingen van alledaagse regels, verstoringen van machtsverhoudingen, ingrepen in het alledaagse leven. ‘Wat kunt ú morgen al doen?’, vroeg hij. ‘Hoe is uw woonwijk samengesteld? Hoe etnisch gedifferentieerd is uw vriendengroep? Brengt u uw kind naar een kansarme of kansrijke school?’Haagse Onderwijsprijs 2017

Traditiegetrouw werd ook de Haagse Onderwijsprijs uitgereikt. Anders dan anders was er dit keer geen line-up van genomineerde projecten, maar werd er één duidelijke winnaar voorgesteld: docent natuurkunde en robotica Floor Zegwaard (@WattLego) van het Maerlant-Lyceum. Zijn werk als leraar werd getypeerd als vooruitstrevend, stimulerend, vertrouwengevend en betrokken. Door zijn toedoen nemen Maerlantleerlingen bijvoorbeeld deel aan internationale robotica-wedstrijden. Wethouder Bruines reikte het bronzen beeldje van Emma Dekker en de cheque van 5.000 euro aan Floor uit. In de zaal waren ook leerlingen uit de roboticateams van het Maerlant aanwezig. Floor benadrukte in zijn dankwoord het belang van creativiteit en betoogde dat elke leerling kan excelleren.

Vijf tips tot slot
Het laatste woord was aan cabaretier en columnist Sjaak Bral, naar eigen zeggen ‘een mislukte leraar’. Hij volgde ooit de Haagse pabo, maar verliet de school op advies van de toenmalige directeur. Bovendien was er in zijn tijd geen werk in het onderwijs. Hij gaf de onderwijsmensen in de Nieuwe Kerk vijf tips om de marathon van het schooljaar vol te houden: ambitie, bewustzijn, creativiteit, discipline en energie. ‘Dit is mijn ABCDE; makkelijker kon ik het niet maken!’

Voor de agenda
De volgende opening van het Haags schooljaar, de 10e in de reeks, vindt plaats op donderdag 6 september 2018. Meer informatie volgt t.z.t. hier

Op donderdag 21 september 2017, van 16.00-18.00 uur, op het Zandvlietcollege (Bezuidenhoutseweg 40, 2594 AW Den Haag) kunnen belangstellenden voor de tweede ronde van de Haagse Lucifer voor Schoolleiders elkaar ideeën aanreiken voor de invulling van het programma. De Haagse Lucifer voor Schoolleiders is een initiatief van tien schoolleiders die vorig schooljaar een aantal bijeenkomsten hielden waarbij sprekers van buiten zorgden voor inspiratie en het op gang brengen van een gesprek met elkaar. Dit vond plaats rond een aantal thema's die het onderwijs 'ergens' raken. Gevoed en geïnspireerd gingen ze weer uiteen. 

De tweede ronde zal bestaan uit vier of vijf bijeenkomsten, waarop het thema van de avond eerst groot wordt uitgediept, om daarna stapsgewijs de link met het Haagse onderwijs te leggen. Verleid worden om je overtuiging los te laten, samen leren luisteren en wijzer weer naar huis gaan, daar tekenen kandidaten dan op in. Een actieve bijdrage van iedere deelnemer hoort daar vanzelfsprekend bij. 

Lijkt het je leuk en denk je hier volgend schooljaar ruimte voor te hebben, dan willen we je van harte uitnodigen om naar de startbijeenkomst te komen. Op deze bijeenkomst zullen we kort terugblikken op het eerste pilotjaar en van daaruit gaan we brainstormen op nieuwe thema's en mogelijke nieuwe sprekers.
N.B. Je tekent je pas definitief in tijdens of na de startbijeenkomst. Als je dus alleen wilt komen sfeerproeven of meer informatie wilt over de Lucifer, is dat niet verboden! Laat even weten of je komt, door een mailtje te sturen naar info@derodeloper.nu
O ja, het idee is om je te committeren aan de hele lezingenreeks van een jaar en niet per avond in te schrijven.
Lees hier meer over de eerste ronde van de Haagse Lucifer voor Schoolleiders.

Dit najaar volgen 34 leraren in Den Haag en omgeving een bevoegdheidstraject voor de onderbouw van het vmbo b/k of voor een tweedegraads bevoegdheid. De Hogeschool Utrecht verzorgt deze trajecten.
Het traject Groepsleerkracht zal starten met twee groepen van 11 leraren. Dit wordt gegeven op donderdagmiddag op de locatie Zusterstraat van de Johan de Witt scholengroep.
Het maatwerktraject voor een tweedegraads bevoegdheid start met 12 deelnemers. Het vindt plaats op maandagmiddag op het Diamant College.
De deelnemers ontvangen rechtstreekse informatie over het assessment (voor het maatwerktraject) en de eerste bijeenkomst. De Rode Loper is blij met deze belangstelling!
Meer informatie is hier te vinden.
 

De Hogeschool Utrecht start najaar 2017 met de bevoegdheidstrajecten Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader en Maatwerktraject tweedegraads. Deze trajecten worden in company verzorgd op het Diamant College en de locatie Zusterstraat van de Johan de Witt Scholengroep in Den Haag.

_ Het maatwerktraject tweedegraads start in oktober met een startassessment. De opleiding zal in november beginnen. De onderwijsdag wordt maandag, 16.00 - 20.00 uur.
_ Het traject voor de brede bevoegdheid Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader start in november. De onderwijsdag wordt donderdag, 16.00 uur - 20.00 uur. 

Analoog aan de landelijke Lerarenbeurs wordt geadviseerd circa 160 uren studietijd (naar rato en in verhouding tot de studiebelasting) beschikbaar te houden. Medewerkers hebben deze tijd nodig om de opleiding succesvol te doorlopen.

Financiering
De financiering van deze trajecten wordt centraal geregeld door De Rode Loper. De Rode Loper vraagt de subsidies/financiële tegemoetkomingen aan. Over de uitwerking hiervan worden schoolleiders nader geïnformeerd (ook over de mogelijke compensatiegelden als gevolg van lesuitval van studerende docenten).

Aanmelden/inschrijven
Graag willen we vóór 29 juni weten welke docenten van uw school definitief zullen deelnemen aan één van de twee trajecten. Aanmelden kan via dit aanmeldformulier (Word, 127 kb) dat schoolleiders samen met de deelnemende docent/docenten dienen in te vullen en digitaal te retourneren naar:

Gert van den Ham, programmamanager De Rode Loper, rechtstreeks e-mailadres: advies@gertvandenham.nl

Nog vragen?
Inhoudelijke vragen kunnen gesteld worden aan de coördinator van deze trajecten van de Hogeschool Utrecht, Marjolijn de Kroon (marjolijn.dekroon@hu.nl)

De Rode Loper biedt samen met NSO-CNA Leiderschapsacademie een module 'Veranderen en innoveren' aan als professionalisering voor (aspirant) schoolleiders van VO-scholen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Directeuren, rectoren en overige ervaren leden van de schoolleiding zijn uitgenodigd voor deelname aan deze module.

'Veranderen en innoveren' is een van de acht modules waaruit de geaccrediteerde NSO-CNA-opleiding Master in Educational Management bestaat. Na afronding van de module kan de schoolleider deze professionalisering inbrengen bij inschrijving in het Schoolleidersregister VO dat sinds april vorig jaar opengesteld is.

Uitgangspunten
De module gaat in op de volgende vragen:
- Hoe kun je je school zo organiseren dat er makkelijk innovaties in te voeren zijn die samenhangen met de vernieuwing van het onderwijsaanbod, veranderende leerbehoeften bij leerlingen en veranderende inzichten over goed onderwijs?
-Hoe zorg je voor betrokkenheid en eigenaarschap?
-Hoe borg je de innovatie in de dagelijkse onderwijspraktijk?

Visie en visieontwikkeling staan centraal bij verander- en vernieuwingstrajecten. In de module wordt deelnemers geleerd hoe zij praktisch vorm kunnen geven aan visie en visieontwikkeling.

Werkwijze
Er wordt op een ontwikkelingsgerichte, projectmatige manier gewerkt aan opdrachten, waarbij theorie, inzichten en tools aangereikt worden vanuit de opleiding.
Kenmerkend is ook het ‘double loop’-leren: de principes, oordelen en overtuigingen die het vertrekpunt vormen voor verandering en vernieuwing, staan eveneens ter discussie, om uiteindelijk het draagvlak ervoor te vergroten.
 

Opbouw
Intakegesprekken worden gehouden op maandag 23 oktober. De module start op maandag 6 november 2017 en duurt tot juni 2018. De trainingsdagen zijn zoveel mogelijk op maandagen, zie het schema hieronder. De module wordt afgesloten met een portfoliotoets en staat voor 6 ECTS.

Meer informatie
De bijeenkomsten vinden plaats in 'Om de Hoek' te Den Haag, een kleinschalige vergaderaccommodatie in de Schuytstraat (wijk: Duinoord, vlakbij de Laan van Meerdervoort en het Statenkwartier). De enige uitzondering is de eerste dag, maandag 6 november; de locatie hiervoor volgt nog.
Concrete informatie over groepsgrootte, werkvormen, docenten en kosten volgt eveneens zodra deze duidelijk zijn.
Algemene informatie is te vinden op de website van NSO-CNA Leiderschapsacademie

Opgeven
Aanmelden kan bij Gert van den Ham, programmamanager van De Rode Loper, e-mail: advies@gertvandenham.nl 

Data bijeenkomsten

Intakegesprekken: 23-10-2017 – Ton ten Broeke + Pim Visser (09.00 - 17.00 uur)

Dag 1: 06-11-2017 Masterclass: de veranderopdracht - Ton ten Broeke (09.00 – 17.00 uur)

Dag 2: 04-12-2017 Communicatielab: moeilijke gesprekken en veranderingsprocessen - Ton ten Broeke + Pim Visser (09.00 – 17.00 uur)

Dag 3: Webinar (15 deelnemers); er zijn er 2 dagen gepland:

* 18-12-2017 van 09.00 - 17.00 uur - Freerk Wortelboer (webinar)
* 20-12-2017 van 13.30 - 17.00 uur - Freerk Wortelboer (webinar)

Dag 4: 05-02-2018 Masterclass: veranderen door de ogen van anderen en omgaan met verschillen, inclusie - Ton ten Broeke  (09.00 – 17.00 uur)

Dag 5: 05-03-2018 Workshop: werkconferentie - Freerk Wortelboer (09.00 – 17.00 uur)

Dag 6: 26-03-2018 Verdieping: communicatielab Systemisch werken - Louis Steeman (09.00 – 17.00 uur) OVB

Dag 7: 16-04-2018 Masterclass: strategieën en interventies 1 en innovatieatelier - Ton ten Broeke (09.00 – 17.00 uur)

Dag 8: 07-05-2018 Masterclass: strategieën en interventies 2, innovatieatelier - Ton ten Broeke (09.00 – 17.00 uur)

Dag 9: 04-06-2018 Masterclass: monitoren en bijsturen - Ton ten Broeke (09.00 – 17.00 uur)

13-06-2018 uiterlijke inleverdatum Portfolio

Dag 10: 25-06-2018 Portfoliotoets (assessment) - Ton ten Broeke, Louis Steeman (OVB), Freerk Wortelboer en Pim Visser (09.00 – 15.00 uur)

Toelichting webinar: groepjes van 3 deelnemers volgen een webinar van 1,5 uur. De indeling van de groepjes wordt gemaakt tijdens dag 1 of 2.

Maandag 18 december:
Groep 1: van 09.00 – 10.30 uur
Groep 2: van 11.00 – 12.30 uur
Groep 3: van 13.30 – 15.00 uur
Groep 4: van 15.30 – 17.00 uur

Woensdag 20 december:
Groep 5: van 13.30 – 15.00 uur
Groep 6: van 15.30 – 17.00 uur (bij meer dan 15 deelnemers)

 

Op woensdag 31 mei 2017 kwamen er zo'n 40 pabobevoegden naar de voorlichtingsbijeenkomst op het Diamant College in Den Haag, over het maatwerktraject naar een tweedegraads bevoegdheid of het traject groepsleerkracht in het vmbo. De Rode Loper organiseerde deze bijeenkomst, als follow-up van de bijeenkomst Naar Volledig Bevoegd die plaatsvond op 31 maart 2017.

Marjolijn de Kroon en haar collega Maaike verzorgden de presentatie namens de Hogeschool Utrecht.

Het is de bedoeling dat beide trajecten in november starten. Voor het maatwerktraject zullen startassessments plaatsvinden in oktober. Voor het traject groepsleerkracht zijn die niet nodig. Aanmelden kan nog steeds via info@derodeloper.nu

Uitgezocht worden nog: de samenstelling van de groepen (waarschijnlijk 3 groepen van minimaal 12 deelnemers), de locaties en de financiering.

Zodra hierover meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd via de scholen van De Rode Loper, op deze website en onze sociale media.


Pabobevoegde docenten die in het Haagse vo werken kunnen in Den Haag een traject groepsleerkracht of tweedegraads maatwerk volgen. De Hogeschool Utrecht biedt deze opleidingen na de zomer in Den Haag aan. Op woensdag 31 mei van 16.00-17.30 uur zal in het Diamant College een voorlichtingsbijeenkomst plaatsvinden over deze in company-trajecten van de HU.

Programmamanager Gert van den Ham zegt hierover: ‘Een mooie stap! Er kan op deze manier tijd en geld bespaard worden en Haagse pabobevoegde docenten kunnen gezamenlijk optrekken.’
De trajecten zullen in het najaar starten.
Locatie: Diamant College, Diamanthorst 183, Den Haag
Aanmelden is niet nodig.

Veertien docenten uit de Haagse regio en hun partners uit bedrijfsleven, organisaties en overheid willen hun ervaringen met Job Twinning delen, en vertellen hoe nieuw opgedane vaardigheden van waarde kunnen zijn voor henzelf en de organisatie waarvoor ze werken. Ook wordt besproken of en hoe dit project een vervolg krijgt. Welkom!
Datum: donderdag 15 juni 2017
Tijd: 16.00-17.30 uur
Locatie: Invitez, Koningin Marialaan 9, Den Haag
Aanmelden: vóór 1 juni bij Steven Siblesz, projectleider Job Twinning in Den Haag e.o., e-mail: steven@hybridedocent.com
Lees hier meer over het project Job Twinning.
Aan de eerste ronde van Job Twinning, begonnen in maart 2017, deden mee: Segbroek College, Diamantcollege, Francois Vatelschool, Christelijk Lyceum Zandvliet, Dalton Den Haag, Roemer Visscher College en Veurs Lyceum. Schoolleiders van andere scholen in de regio Den Haag zijn met name welkom op de slotbijeenkomst om zich te oriënteren op deelname aan een mogelijke volgende ronde.

Aanmeldingen voor de volgende ronde van De Haagse Lucifer zijn mogelijk tot donderdag 31 augustus. Op woensdag 27 september is de eerste bijeenkomst van dit professionaliseringsprogramma van De Rode Loper.Vijftien docenten van scholen in de Haagse regio zijn al aangemeld; er is nog plaats voor circa tien personen.

Programmamanager Gert van den Ham merkt op: 'De Haagse Lucifer voor docenten 2016 is begin 2017 formeel afgerond. De organisatiecommissie was al begonnen met het voorbereiden van het programma voor 2017. Opnieuw werd een mooie en inspirerende agenda opgesteld. Hierover is in het vroege voorjaar uitgebreid gecommuniceerd. De aanmeldingstermijn was kort. Iets te kort, zo bleek. Daarom is besloten de start van het nieuwe Lucifer-programma uit te stellen tot na de zomer. Binnenkort ontvangen schoolleiders hierover een uitvoerig bericht. Voor de duidelijkheid: de docenten die al zijn aangemeld, ontvangen een persoonlijk bericht.'
Lees hier meer over de derde editie van De Haagse Lucifer.
 


 

De informatiebijeenkomst 'Naar Volledig Bevoegd' van VOION en De Rode Loper die woensdag 29 maart gehouden is op Lyceum Ypenburg werd bezocht door zo'n tachtig bezoekers.
De helft van hen was pabo-bevoegd en woonde de workshops van de Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Utrecht bij over de (korte) opleiding tot Groepsleerkracht onderbouw vmbo b/k en de scholing voor de nieuwe Profielvakken in het vmbo. Ook de workshops over tweedegraadsopleidingen werden goed bezocht.
Voor eerstegraadstrajecten was de minste belangstelling. Het handjevol aanwezigen daar werd geïnformeerd over de schakelprogramma's en universitaire lerarenopleidingen in Delft en Leiden.
De nieuwe onderwijswethouder van Den Haag, Saskia Bruines (foto), trapte de bijeenkomst af en noemde het beroep van leraar 'mooi, zwaar en een gigantische uitdaging'.
Achtergrondinformatie over de stand van zaken wat de bevoegdheden betreft en over (financiële) regelingen gaf Cor van Dam, programmaleider arbeidsmarktprojecten VO van VOION. Zijn Powerpoint-presentatie is hier te vinden.
De informatiebijeenkomst Leraar van Buiten op woensdagavond 8 maart 2017 werd door zo'n 75 mensen bezocht. Hoewel ze nu een andere functie of vooropleiding hebben, trekt het onderwijs op een school in de Haagse regio. Ze hoorden wat een zij-instroomtraject inhoudt en of er maatwerk mogelijk is bij de opleiding. Medewerkers van de Hogeschool Rotterdam, de Hogeschool Utrecht, ICLON (Leiden) en SEC (TU Delft) gaven hen informatie. Ook konden ze vragen stellen aan de HRM-adviseur van een grote Haagse scholengroep, en aan twee ervaringsdeskundigen die eerder als zij-instromer overstapten naar het onderwijs.

Bezoek open dag lerarenopleiding
Een vervolgstap is een bezoek aan een open dag van een lerarenopleiding. De aanmelding sluit op 1 mei.
Klik hier voor de agenda in de komende weken/maanden.


Veel talent in de zaal!


Arno Peters, bestuursvoorzitter van VO Haaglanden, noemt de kenmerken van een goede docent, genoemd in onderzoek van LAKS door 1.500 leerlingen.
 


In kleine groepen wordt aanvullende informatie gegeven en worden vragen beantwoord door vertegenwoordigers van lerarenopleidingen.
Foto's: Bart Versteeg

Het voortgezet onderwijs wil een einde maken aan on(der)bevoegd gegeven lessen. Wil jij daarom weten welke route voor jou het beste naar de (juiste) bevoegdheid leidt? 
Kom naar het event ‘Naar Volledig Bevoegd’ op woensdagmiddag 29 maart 2017 voor informatie over inhoud, financiële tegemoetkomingen en een persoonlijk advies voor het leertraject.
De Rode Loper en VOION organiseren deze bijeenkomst samen met de lerarenopleidingen van Rotterdam, Utrecht, Leiden en Delft.
Geef je vóór 22 maart op via het formulier op deze website en kies de workshop die bij je past.
Zet een stap op weg naar je (juiste) bevoegdheid!

Tijd: 16.00-19.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Locatie: Lyceum Ypenburg, Laan van Kans 3, 2496 VB Den Haag
Toegang: gratis

Programma

15.30 uur Inloop met koffie en thee

16.00 uur Welkom

16.10 uur Informatie over achtergrond en (financiële) regelingen (plenair) door Cor van Dam, programmaleider arbeidsmarktprojecten VO VOION

16.30 – 17.10 uur Eerste ronde workshops door lerarenopleidingen

1. Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader

Doelgroep: pabo-afgestudeerden die onbevoegd werken in vmbo basis/kader

2. Tweedegraads opleidingen of maatwerktrajecten

Doelgroep: opscholers en omscholers die een extra tweedegraads bevoegdheid willen of na een pabo-bevoegdheid willen doorstuderen voor een tweedegraads bevoegdheid.

3. Bijscholing voor profielvakken vmbo

Doelgroep: vmbo-docenten die willen bijscholen voor de profielvakken in de nieuwe vmbo-profielen. Dit kan bekwaamheidsonderhoud zijn of scholing voor een ontbrekende bevoegdheid.

4. Eerstegraads trajecten of opleidingen

Doelgroep: docenten met een bachelorsdiploma of een tweedegraads bevoegdheid die een eerstegraads opleiding aan een hbo-instelling willen volgen.

N.B. Bij voldoende belangstelling komt er ook een workshop voor eerstegraads opleidingen aan de Universiteit Leiden of de TU Delft. Geef dit s.v.p. aan op het aanmeldingsformulier!

17.10-17.20 uur Pauze

17.20-18.00 uur Tweede ronde (identieke) workshops

18.00 uur Informatiemarkt met mogelijkheden voor individuele vragen, broodjes met soep

19.00 uur Einde


Meer informatie
Download de flyer voor docenten door op het bovenste plaatje te klikken (PDF, 292 kb)

 

Overweeg je een carrièreswitch naar het voortgezet onderwijs? Kom dan naar de informatiebijeenkomst voor potentiële zij-instromers, 'Leraar van Buiten' die op woensdagavond 8 maart 2017 gehouden wordt op het Hofstad Lyceum, Colijnplein 9, 2555 HA Den Haag. De school is makkelijk te bereiken per fiets, auto en openbaar vervoer.

Je vragen worden beantwoord door lerarenopleiders, rectoren/directeuren, personeelsfunctionarissen en ervaringsdeskundigen. 
Centraal staat het behalen van een lesbevoegdheid.

Programma
18.30-19.00 uur Inloop
19.00-19.05 uur Welkom door programmamanager Gert van den Ham
19.05-19.15 uur Waarom goede leraren belangrijk zijn in Den Haag en omgeving, door Arno Peters, bestuurder van VO Haaglanden, een van de grote schoolbesturen
19.15-19.35 uur Kwaliteitseisen aan zij-instromers door Gert van den Ham
19.35-20.55 uur Interactieve sessies in 3 of 4 lokalen, met medewerking van lerarenopleiders, rectoren/directeuren, personeelsfunctionarissen en ervaringsdeskundigen. 
20.55-21.30 uur Afronding en drankje

Follow-up
Je kunt na Leraar van Buiten 2017 diverse Open dagen van lerarenopleidingen bezoeken en je daar tijdig aanmelden als student. 
Wil je een snuffelstage op een school van De Rode Loper, geef dat dan aan op de vragenlijst die je tijdens de avond kunt invullen.
De eerstvolgende bijeenkomst - Leraar van Buiten 2018 - vindt in principe plaats op de eerste woensdag van maart 2018.

Wil je verslagen van eerdergehouden informatiebijeenkomsten lezen, klik dan hier.

Opgeven
Geef je op via info@derodeloper.nu (onderwerp: Leraar van Buiten 2017). 

In februari starten de eerste job twins in de Haagse regio. Via job twinning worden onderwijs en andere sectoren met elkaar verbonden.

Job twinning houdt in dat docenten uit het voortgezet onderwijs gedurende twee à drie maanden worden gekoppeld aan professionals uit andere sectoren, zoals het bedrijfsleven, de gemeente of maatschappelijke, culturele en welzijnsorganisaties.
Doel is kruisbestuiving tussen deelnemers te realiseren door middel van professionele kennisdeling. Ook is het voor docenten een laagdrempelige manier om een andere sector te ontdekken en daaruit ideeën en inspiratie te halen.

Kwaliteitsimpuls
Op korte termijn levert job twinning een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs en vergroot het mogelijk op lange termijn het aantal zij-instromers. Voor professionals uit de andere sectoren is job twinning een uitgelezen mogelijkheid om de maatschappelijke betrokkenheid van hun organisaties gestalte te geven of verder uit te bouwen. Daarnaast levert de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers een kwaliteitsimpuls aan hun organisatie. Enkele grote organisaties in Den Haag (waaronder de gemeente) doen mee aan dit project.

Ben je zelf - of is je school - geïnteresseerd in dit project, neem dan contact op met:
Steven Siblesz
projectmanager voor Den Haag van de organisatie Hybride docent
tel. 06 44 05 96 20
e-mail: Steven@hybridedocent.com

Aanmelden kan tot 20 februari 2017.

Meer informatie op www.hybridedocent.nl

 

Allereerst de beste wensen voor 2017. Dat het een heel voorspoedig en gezond jaar mag worden. Een jaar ook vol positieve ontwikkelingen voor het onderwijs in het algemeen en voor alle VO-scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk in het bijzonder.

Hopelijk draagt De Rode Loper hieraan bij door mooie programma’s en projecten die
* het aantal bevoegde docenten vergroten én
* bijdragen aan de verdere professionalisering van docenten.
Dit kalenderjaar ontvouwen we nieuwe professionaliseringsprogramma’s.

Het programmamanagement nodigt u – voor zover mogelijk - van harte uit deel te nemen aan activiteiten van De Rode Loper. 

Hebt u vragen of wilt u meer weten over het programma van De Rode Loper, neem dan gerust contact op met Gert van den Ham, programmamanager, via tel. 06 34 81 22 28 of e-mail advies@gertvandenham.nl, of via e-mail info@derodeloper.nu
Het programma is in PDF-vorm gepubliceerd op deze homepage.

Leerkrachten (PO) en leraren (VO) in de Haagse regio zijn welkom op de zevende editie van het Haags OnderwijsFilmFestival (HOFF) op woensdagmiddag 22 februari 2017 in het Diamant Theater, Diamanthorst 183 in Den Haag. Het thema van het HOFF is: 'Het onderwijs antwoordt'.

Er is een prachtige hoofdfilm, 'De kinderen van juf Kiet', en er zijn zeven indrukwekkende korte keuzefilms en -documentaires waaruit je er één kunt kiezen.
Het programma duurt van 14.00-18.00 uur.
Het HOFF wordt gesponsord door de gemeente Den Haag en HCO.
Meer informatie en aanmelden op deze site:
http://www.haagsonderwijsfilmfestival.nl/pageID/161

Voor lezers van onze digitale nieuwsbrief zijn drie exemplaren van het boek ‘Een goed begin is het halve werk – 25 lesopeningen voor het voortgezet onderwijs’ beschikbaar.
Het boekje met ideeën voor een verrassende lesstart is geschreven door ervaren VO-docenten.

Klik hier en mail je naam, functie, schoolnaam en postadres naar de redactie van de nieuwsbrief.
De namen van de winnaars en hun scholen worden vermeld in de volgende nieuwsbrief.

Het boek ‘Voor de leeuwen!’ van Mark Mieras dat werd verloot in de digitale nieuwsbrief 32 van november 2016 is gegaan naar:
- Georgette van Dijke (VSO De Piramide),
- Jeroen van den Berg (Hofstad Mavo) en
- Jan-Philip van Mourik (PENTA college CSG).

Het project Vierslagleren van VOION is gestopt per eind 2016.

In totaal begonnen dankzij Vierslagleren 127 lerarenduo’s (dus 254 personen) in de periode 2015-2017 met een opleiding voor een (hogere) bevoegdheid in een tekortvak. Zeven daarvan werken aan scholen in de regio Den Haag: aan het Gymnasium Haganum, het HML, Sint-Maartenscollege en het Pleysier College.

Deze schoolvakken werden volgens VOION in september 2016 het vaakst gekozen: wiskunde (81 deelnemers), Nederlands (37), Engels (19) en natuurkunde (14).
In totaal startten in 2016 108 leraren met een tweedegraads opleiding in een tekortvak, 76 leraren gaan hun eerstegraads bevoegdheid halen. 62 Van deze laatsten hebben daarvoor ook een landelijke lerarenbeurs ontvangen. Dat is ongeveer een vijfde deel van alle VO-leraren die dit jaar startten met een master.
De regeling heeft vrijwel zeker een stimulerend effect gehad op dit aantal.

Het project stopt, omdat het ministerie van OCW heeft besloten om de subsidieregeling niet te verlengen.

De Haagse Lucifer voor docenten blijkt een succes. De tweede ronde in 2016 heeft weer veel deelnemers geïnspireerd.
In het najaar van 2016 genoten voor het eerst ook schoolleiders uit de regio Den Haag van horizonverbredende lezingen, tijdens 'de Haagse Lucifer voor schoolleiders'. Zo’n twaalf rectoren en directeuren volgden in dat kader vier lezingen van gastdocenten over maatschappelijke ontwikkelingen.

Symbolische locaties
Telkens vond de lezing plaats op een symbolische locatie in Den Haag. Zo sprak oud-minister Jan Pronk over Internationale Betrekkingen en democratisering in ProDemos, huis voor democratie en rechtsstaat op de Hofweg. Hoogleraar Frans-Willem Korsten belichtte de geschiedenis vanuit ander perspectief op Hofwijck, het huis van Huygens in Voorburg. Professor dr. Leo Lucassen praatte de schoolleiders bij over internationale migratie in vergaderlocatie ‘Om de Hoek’. Als laatste zoomde bijzonder hoogleraar Zef Hemel in op de metropool als wereldwonder in The Penthouse, de vergaderlocatie op 135 meter hoogte dichtbij station Hollands Spoor. 

Evaluatie en behoeftepeiling
Mathieu Arnouts, rector van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (VCL) en een van de deelnemers aan deze versie van de Haagse Lucifer, kijkt terug op een waardevolle reeks lezingen. ‘Het was fijn om in contact te komen met experts op andere terreinen van de maatschappij die ons blikveld hebben verruimd. We kregen de ruimte om buiten onze eigen (school)context te kijken. Alsof we zelf leerlingen of studenten waren – zo deden we kennis op van een hoog abstractieniveau. Dat was inspirerend!’
Of de serie een vervolg krijgt, hangt af van de evaluatie en behoeftepeiling onder de rectoren en directeuren van scholen die zijn aangesloten bij De Rode Loper.

Subsidie
De gemeente Den Haag heeft deze professionaliseringsactiviteit voor schoolleiders gesubsidieerd.

Net als voorheen kunnen docenten voor 2017 een beroep doen op de Haagse Lerarenbeurs. De gemeente Den Haag stelt opnieuw gelden beschikbaar om docenten te stimuleren een (tweede of hogere) bevoegdheid te behalen.
De Haagse Lerarenbeurs verstrekt maximaal € 3.500,- per docent (bij een fulltime dienstverband).  

Voor wie?
-    Voor docenten met een tweedegraads bevoegdheid die een eerstegraads bevoegdheid willen behalen;
-    Voor docenten die in het voortgezet onderwijs lesgeven met alleen een pabo-bevoegdheid;
-    Voor leraren die nog onbevoegd zijn (denk aan zij-instromers).
De docenten moeten wel ten minste een dienstverband van 0,3 fte hebben.

Lees hier meer over de aanvraagprocedure.

In de Nieuwe Kerk aan het Spui vond op donderdag 8 september de opening van het Haagse schooljaar plaats. Het was alweer de achtste keer dat de gemeente Den Haag de opening van het schooljaar organiseerde.
Onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven hield een inspirerende toespraak waarin zij het belang van goede samenwerking tussen onderwijsinstellingen en andere betrokken organisaties benadrukte.    Wetenschapsjournalist en auteur Mark Mieras verzorgde een boeiende lezing over leren en ongemak. 'Leren doe je pas', betoogde hij, 'als je uit je comfortzone bent. Je betreedt dan nieuwe terreinen, nog niet verkend en nog niet ontdekt. Dat roept nieuwsgierigheid op.'
Aan het onderwijs de taak om op natuurlijke wijze nieuwsgierigheid te blijven voeden en kinderen te coachen op hun ontdekkingstocht, zei hij.
De Haagse Onderwijsprijs 2016 werd uitgereikt aan Invitez, The Hague Hospitality Experience Centre, een leerwerkbedrijf van ROC Mondriaan.
Met een spetterend muzikaal én beweeglijk optreden van studenten van - eveneens - ROC Mondriaan werd de opening afgerond.

Klik hier om de integrale speech van wethouder Van Engelshoven te lezen.

Sinds 1 september is de programmaleiding van De Rode Loper in handen van Gert van den Ham. Martin van der Harst heeft na acht en een half jaar zijn werk aan hem overgedragen, en geniet van een welverdiend pensioen.


(foto: Gabby van Balsfoort-Louwhoff / www.zuiverbeeld.nl )

Gert van den Ham werkte langdurig in de financiële sector. Zo’n tien jaar geleden maakte hij de overstap naar het onderwijsadvies. Tal van (politieke) bestuursfuncties motiveerden hem om zijn kennis en kunde van bedrijfsvoeringsprocessen voor het onderwijs in te zetten. Eerst bood hij zijn diensten aan als consultant van een groot onderwijsadviesbureau, later ging hij zijn ondersteunende werk als zelfstandige verrichten.
Gert heeft inmiddels uitgebreide ervaring opgedaan als manager van samenwerkingsprojecten van schoolbesturen in zowel primair, voortgezet als beroepsonderwijs, met name op de terreinen van passend onderwijs en arbeidsmarktbenadering.
Mede door zijn specifieke kennis van Human Resources voelt hij zich bij De Rode Loper als een vis in het water.    
'Het is ronduit uitdagend om voor zoveel vo-scholen in Den Haag en omgeving alles in het werk te stellen zodat zij over voldoende gekwalificeerde docenten kunnen beschikken. Het realiseren van goed onderwijs begint immers bij de docent in de klas.'

Gert van den Ham is rechtstreeks te bereiken via zijn e-mailadres: advies@gertvandenham.nl

 

Let op: Deze module is per 24 augustus 2016 vol!
Wil je leren hoe je een flipped classroom-cursus of –curriculum ontwikkelt? Volg dan de module ‘ICT-rijk onderwijs’, aangeboden door de Hogeschool Utrecht en De Rode Loper. Aan het eind van de module is je cursus of curriculum klaar voor gebruik.

De module behoort tot het professionaliseringsaanbod van De Rode Loper. Deelname kost 345 euro; De Rode Loper subsidieert hierbovenop 300 euro per deelnemer.
Er is ruimte voor maximaal 25 deelnemers.
Doelgroep: bevoegde docenten (eerstegraads, tweedegraads of pabo-bevoegd)
Periode: 20 september – 13 december 2016
Studiebelasting: 140 uur

Informatiebijeenkomst
Op dinsdagmiddag 6 september 2016 (16.00-18.00 uur) is er een informatiebijeenkomst voor belangstellende docenten op het Diamant College, Diamanthorst 183, 2592 GD Den Haag. Hier vertelt de docent over de inhoud van de module, de studiebelasting en de certificering.
Geef je hiervoor op via info@derodeloper.nu (onderwerp: Informatiebijeenkomst ICT-rijk onderwijs)


Meer informatie
Er is een flyer (PDF, 167 kb) beschikbaar met globaal dezelfde informatie als hierboven.
Klik hier voor de factsheet van de Hogeschool Utrecht en De Rode Loper (PDF, 260 kb).
Of bekijk het filmpje hieronder.


 

Dertien leraren van een school in de Haagse regio ontvingen dit kalenderjaar een Haagse Lerarenbeurs. Het budget voor 2016 – 30.000 euro – is nu verbruikt. Het heeft wel zin om in de komende maanden een Haagse Lerarenbeurs aan te vragen, want de aanvragen worden meteen beoordeeld. Echter: in januari 2017 zal uitbetaling plaatsvinden. Dan is het potje namelijk weer gevuld.
Lees hier meer over de Haagse Lerarenbeurs.

In de afgelopen maanden zijn de mogelijkheden verkend om in Den Haag en omgeving een tweede opleidingsschool te starten naast de Opleidingsschool Haaglanden (OSH). Begin juni hebben de besturen die verenigd zijn in het VO Platform (VOP) besloten om bij het ministerie van Onderwijs een aanvraag in te dienen voor de aspirant-status. De aanvraag wordt in juni-juli 2016 voorbereid.

Er lijkt voldoende potentieel aan studenten in de regio voor twee opleidingsscholen én er zijn genoeg enthousiaste scholen die studenten graag voor een groot gedeelte (40 à 50 procent van het curriculum) op de werkplek willen opleiden. Het nieuwe samenwerkingsverband bestaat uit zeven vo-scholen en vier instituten voor lerarenopleidingen.

De deelnemende scholen en lerarenopleidingen ontwikkelen in vier werksessies onder leiding van Esther de Ruijter de visie op het samen opleiden, het didactisch concept, en de inrichting van de samenwerking en de organisatiestructuur. Ook de professionalisering van ervaren leraren en de kwaliteitszorg komen aan bod.

Dit zijn de deelnemende vo-scholen:
Haags Montessori Lyceum
Johan de Witt Scholengroep
Wateringse Veld College
Veurs Voorburg
College St. Paul
Montaigne Lyceum
Edith Stein College

Lerarenopleidingen:
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Utrecht
ICLON
TU Delft

Meer informatie bij Esther de Ruijter, kwartiermaker van de tweede opleidingsschool en programmamanager van de OSH.

Breuken blijken altijd lastig, maar niet als je een echte taart mag verdelen. En taart werd er verdeeld op maandag 30 mei, tijdens het laatste college van de module ‘Op naar de rekentoets’. De 23 deelnemers presenteerden toen hun ‘ideale rekenles’, opgebouwd uit elementen die ze in de colleges kregen aangereikt van Karen Heinsman, docent aan de Hogeschool Utrecht.


De deelnemers hebben de blended module met veel enthousiasme gevolgd. Ze professionaliseerden zich in de begeleiding van hun leerlingen naar de landelijke rekentoetsen. Een van de collega’s zei: ‘Ik vind het fijn om met collega’s van andere scholen die dezelfde vragen hebben te overleggen en ideeën uit te wisselen.’ Een ander: ‘Een praktische module, heerlijk om, buiten de schooltijden, theorie en praktische aanwijzingen te krijgen.’
Meer weten over de module 'Óp naar de rekentoets'? Klik hier.

 

De Rode Loper heeft samen met de Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO) een aanbod ontwikkeld voor schoolleiders van VO-scholen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Directeuren, rectoren en ervaren leden van managementteams en teamleiders zijn per mail uitgenodigd om deel te nemen aan de module ‘Leidinggeven aan leren’ die in september 2016 van start gaat in Den Haag.  
De module is een van de acht modules waaruit de geaccrediteerde opleiding tot Master in Educational Management (MEM) bestaat.
De drager van deze titel kan zich inschrijven in het Schoolleidersregister VO dat per 1 april 2016 opengesteld is.
De tekst van de uitnodiging aan directeuren en rectoren vind je hier (PDF).

Meer informatie over de hele opleiding in onderstaande brochure.


 

‘Een pittig traject’ en ‘Het is keihard werken’. Maar ook: ‘Als een zij-instromer slaagt, is hij of zij een geweldige aanwinst voor het team’. Die geluiden waren te horen op ‘Leraar van Buiten’, de informatieavond voor potentiële zij-instromers die De Rode Loper elk voorjaar organiseert op een school in de Haagse regio.

Zo’n 25 mensen kwamen af op deze voorlichtingsavond die gehouden werd op 2 maart 2016. Onder hen enkele ondernemers, managers en communicatie- of personeelsadviseurs. De aanwezigen hadden veelal afgeronde hbo- en wo-opleidingen, en toonden interesse om leraar te worden in tekortvakken als wiskunde, Nederlands, Engels en economie. Of... Chinees.

Bevoegdheid halen
Programmaleider Martin van der Harst van De Rode Loper praatte hen bij over de huidige praktijk en procedures om als professional vanuit een ander beroep een goede vakdocent te worden op een school voor voortgezet onderwijs. Centraal in zijn speech stond de noodzaak om – binnen enkele jaren – een onderwijsbevoegdheid te halen. Deze eis stelt de overheid aan de scholen, en zij verbindt hier ook een subsidie aan onder bepaalde voorwaarden.

Ervaringsdeskundige
De aanwezigen konden in een kleinschalige setting vragen stellen aan rectoren van Haagse scholen, lerarenopleiders uit Leiden, Delft en Utrecht, een P&O-adviseur en ervaringsdeskundige Pieter Jongenelen van het Segbroek College, die zich omschoolde van civiel ingenieur naar wiskundedocent, terwijl hij al lesgaf op een school.
Gevraagd werd onder andere hoe je een school selecteert op de kwaliteit van de begeleiding voor startende docenten (antwoord: kies een school die is aangesloten bij de Opleidingsschool Haaglanden, daar is samenhangende begeleiding), hoeveel uren je als studerende zij-instromer les kunt geven (antwoord: circa 8 à 10 per week), hoe je ‘een voet tussen de deur krijgt’ op een school (antwoord: schrijf een open sollicitatiebrief), en welke specifieke vooropleiding ‘verwant’ is voor de lerarenopleiding in een bepaald schoolvak (antwoord: een overzicht vind je op www.leroweb.nl > Kopopleiding > Tabel verwante opleidingen).

Tips voor beginnende zij-instromers
Ervaringsdeskundige Pieter: 'Je moet er echt voor gáán. Gooi jezelf er helemaal in. Blijf dicht bij jezelf. Houd van je vak. Geef leerlingen individuele aandacht. Hoe kort of lang ook, dat gaat je helpen!'. 
Een ervaren rector: 'Zorg ervoor dat je de namen van je leerlingen al uit je hoofd kent vóór de eerste les begint, dan sta je met 3-0 voor. Sta bij je lokaal vóór de leerlingen komen en begroet ze. Maak eens een compliment aan een leerling; wen eraan dat dit soort dingen belangrijk is.'
De lerarenopleider: 'Focus de eerste drie maanden dat je stage loopt op je relatie met leerlingen.'  

Vervolg
Na afloop van de bijeenkomst waardeerden de bezoekers ‘Leraar van Buiten 2016’ met gemiddeld een 8. Ze gingen naar huis met een overzicht van de Open dagen van lerarenopleidingen in de Randstad, waar ze zich verder kunnen oriënteren op een eventuele overstap naar het voortgezet onderwijs.
Algemene tips zijn ook:
- zorg voor ervaring in het omgaan met groepen jongeren, bijvoorbeeld in de sport of bij de scouting
- vraag op een school of je een dag of een week mag meelopen op school (snuffelstage)
- volg een schooloriëntatietraject bij het ICLON in Leiden (als je weet dat je vooropleiding aansluit bij de lerarenopleiding)
- stuur een open sollicitatie. Als deze kansrijk is, zal de school hierop reageren.

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Foto's: Bart Versteeg

Met een vliegende start begon de tweede jaargang van de Haagse Lucifer voor docenten. De deelnemers werden op maandag 29 februari 2016 in vergaderlocatie Om de Hoek getrakteerd op een inspirerende inleiding van prof.dr. Leo Lucassen, hoogleraar sociale geschiedenis aan de Universiteit Leiden.
Lucassen toonde op grond van historisch onderzoek aan dat de huidige instroom van vluchtelingen de crisis zoals die in de (sociale) media woedt, niet rechtvaardigt. ‘We hebben voor veel hetere vuren gestaan in de vorige eeuw. Maar de aandacht die we aan deze instroom van vluchtelingen besteden is ongekend groot.’

Op 4 april is Frans Willem Korsten de volgende spreker. Korsten is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit met als opdracht Literatuur en Maatschappij. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Zuiderstrand Theater. Klik hier voor meer informatie over de Haagse Lucifer editie 2016.
 

Esther de Ruijter is in februari 2016 in opdracht van het VO Platform (VOP, forum van de besturen voor voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden) gestart met het onderzoek naar de mogelijkheid om in Den Haag en omgeving een tweede opleidingsschool te starten.
Er zijn ruimschoots voldoende scholen die hun belangstelling hebben getoond voor participatie in de opleidingsschool. Het onderzoek richt zich eerst op de vraag of het mogelijk is de Rijkssubsidie te verwerven voor een tweede opleidingsschool in de regio Haaglanden.
Een andere mogelijkheid is de huidige Opleidingsschool Haaglanden (OSH) uit te breiden met een tweede poot. Ook zal Esther onderzoeken aan welke eisen van het Rijk scholen moeten voldoen om binnen de OSH te participeren.

Op woensdag 2 maart 2016 zijn potentiële zij-instromers welkom op de informatie-bijeenkomst 'Leraar van Buiten' die De Rode Loper elk voorjaar organiseert. 
Deze vindt plaats van 19.00-21.00 uur op het Hofstad Lyceum, Colijnplein 9, Den Haag.
Namens de gemeente Den Haag worden de belangstellenden gastvrij ontvangen. Na een korte uiteenzetting door Martin van der Harst, programmaleiding van De Rode Loper, beantwoorden lerarenopleiders, rectoren/directeuren, personeelsfunctionarissen, coaches en ervaringsdeskundigen vragen over de stappen om leraar te kunnen worden in de regio Den Haag. Daarbij staat het behalen van een lesbevoegdheid centraal. Je kunt je aanmelden via info@derodeloper.nu, o.v.v. 'Leraar van Buiten 2016'.

Klik hier voor meer informatie, of download hier de brochure (PDF, 1,3 MB).


 

Doe een diepte-investering in de professionaliteit van uw leraren en meld 2 collega's aan voor de 2de editie van De Haagse Lucifer. Die oproep doen drie Haagse collega’s samen samen met De Rode Loper, omdat ze opnieuw een serie van 11 bijeenkomsten organiseren die leraren in de Haagse regio helpen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling als leraar. Deze serie heet 'De Haagse Lucifer' omdat ze een vuurtje willen aansteken in leraren.


 Het uitgangspunt van De Haagse Lucifer is: leraar-zijn is meer dan het overbrengen van vakkennis. Leraren die zich bewust zijn (of willen worden) van de brede invloed die ze hebben op leerlingen kunnen dit inzicht verdiepen tijdens ontmoetingen met toonaangevende en inspirerende mensen uit de wereld van politiek, bedrijfsleven, kunst en wetenschap.
Voor de eerste drie bijeenkomsten zijn dit de gastsprekers:

Leo Lucassen, hoogleraar sociale geschiedenis in Leiden en directeur van het internationale Instituut voor sociale geschiedenis (IISH). Thema: de geschiedenis van migratie. Frans-Willem Korsten, hoogleraar Erasmus Universiteit en universitair docent in Leiden. Thema's: klassieke en moderne retorica, literatuur en politiek. Paul Frissen, hoogleraar bestuurskunde aan de universiteit van Tilburg, bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Bestuurskunde, schrijver van onder andere 'De Fatale Staat'.

 

De ontmoetingen vinden plaats op bijzondere locaties in Den Haag, bijvoorbeeld ProDemos, het huis van de democratie aan de Hofweg.

Daarnaast treffen de deelnemers elkaar regelmatig in het stamcafé aan de Anemoonstraat in Den Haag. Hier draait het om het gesprek met elkaar.

Actieve bijdrage
Op enig moment levert iedere deelnemer een actieve bijdrage aan het programma, bijvoorbeeld in de vorm van een reflectie op het thema van de lezing gekoppeld aan literatuur, kunst of wetenschap. Deelnemers doen mee aan de hele serie; deelname aan één of enkele van de programmaonderdelen is niet mogelijk.

Klik hier voor meer informatie (PDF van de flyer, 320 kb).

Aanmeldingen zo spoedig mogelijk via het inschrijfformulier.

Kosten
Aan deelname zijn kosten verbonden voor uw school: € 500,- per deelnemer. De gemeente Den Haag subsidieert daarbovenop € 200,- per persoon.

 

21 Haagse docenten bezochten op 14 december 2015 een informatiebijeenkomst georganiseerd door de Hogeschool Utrecht (Instituut Archimedes) en De Rode Loper. De tweedegraads bevoegde docenten kregen te horen op welke wijze zij hun eerstegraads bevoegdheid kunnen behalen.

Jaap van Voorst, directeur van Archimedes, vertelde hoe deze masteropleiding is georganiseerd. Hij legde uit waarom de blended opleiding met zijn mix van reguliere en digitale werkvormen beter past bij de studiemogelijkheden van docenten. Docenten kunnen studeren op momenten die hen het best passen. Het aantal dagen dat ze voor colleges in Utrecht moeten zijn is afhankelijk van de module, maar doorgaans niet meer dan twee per tien weken.
Van Voorst vertelde dat de studie in twee tot drie jaar kan worden afgerond met een aantal studie-uren van ca. 20 per week. Het collegegeld bedraagt voor de meeste studenten ca. 1.800,- per jaar.


Vragen en antwoorden
In drie groepen stelden de deelnemers aan vijf medewerkers van Archimedes hun vragen. Die gingen onder andere over de leerteams, over het contact met de docenten en over de digitale omgeving van de hogeschool (HUBl, wat een samentrekking is van ‘HU Blended’). Elke masterstudie, maar zeker ook de blended vorm van deze opleiding, vergt veel zelfstandigheid en discipline van de student. Actief functioneren in het digitale leerteam, met collega’s die hetzelfde vak doen, biedt veel steun en helpt het tempo erin te houden. De docenten werd gewezen op de landelijke en Haagse Lerarenbeurzen. Gewaarschuwd werd de landelijke beurs tijdig aan te vragen (klik hier).

Inschrijven
De aanwezigen hadden de meeste belangstelling voor de masteropleidingen wiskunde, Nederlands en Engels.
Na afloop bleek dat een aantal van hen de keus voor een masteropleiding al heeft gemaakt. Een van hen zei: ‘Ik ga me zeker inschrijven voor de masteropleiding van het collegejaar 2016. Ik ga kijken of ik al in februari met een eerste module kan beginnen.’
Meer informatie is onder andere te vinden in dit factsheet (PDF, 300 kb).

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je tweedegraads leraar Ne, En, wi, ak, bi, Du, Fa, na of sk, en wil je een eerstegraadsbevoegdheid halen? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van De Rode Loper en de Hogeschool Utrecht op maandagmiddag 14 december.

De Hogeschool Utrecht (Instituut Archimedes) biedt 2- of 3-jarige masteropleidingen aan voor leraren Nederlands, Engels, wiskunde, aardrijkskunde, biologie, Duits, Frans, natuurkunde en scheikunde.
Je wordt aan de lerarenopleiding van de HU ‘blended’ opgeleid. ‘Blended learning’ is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert.
Wil je meer weten, kom dan naar de informatiemiddag op maandag 14 december van 16.00 – 17.30 uur op het VCL, Van Stolkweg 35, 2585 JN Den Haag, tijd: 16.00-17.30 uur.
Geef je hiervoor op via info@derodeloper.nu
Klik hier voor meer informatie (FAQ).

‘Het zijn mooie, bijzondere bijscholingsmomenten. Vooral de diversiteit aan onderwerpen, de actualiteit ervan en de bijzondere locaties waren geweldig.’ Dat vond een van de deelnemende leraren van de serie inspiratiebijeenkomsten onder de noemer De Haagse Lucifer. Deze vorm van waardering en nascholing is dit kalenderjaar voor het eerst gehouden. De laatste bijeenkomst vond plaats op donderdag 26 november in de Haagse Lobby, in aanwezigheid van wethouder Ingrid van Engelshoven.

Wethouder Van Engelshoven (Den Haag, Onderwijs) bedankte de deelnemers: ‘Jullie zorgen ervoor dat het onderwijs in Den Haag weer een kwalitatieve stap voorwaarts zet.’
De avond eindigde vrolijk, met een pubquiz.
Aan de eerste jaargang van de Haagse Lucifer deden 24 docenten mee. De gemeente Den Haag subsidieert deze bijeenkomsten voor de helft; de andere helft betalen de scholen van de deelnemende leraren.

Programma
De lezingen werden verzorgd door Paul Frissen over ‘De maakbare samenleving’, Patti Valkenburg over ‘De schermgaande jeugd’, Herman Beck over ‘Religieuze diversiteit in Nederland’, Merel van Vroonhoven over ‘De (on)maakbaarheid van de financiële sector’ en Ronnie Overgoor over ‘Omdat alles verandert’.
Steeds hebben de deelnemers in groepjes van 3 à 4 personen op een creatieve, persoonlijke wijze gereflecteerd op een lezing. Die presenteerden ze tijdens de bijeenkomsten in ‘het stamcafé’, die veertien dagen na de lezing werden gehouden.
Lees hier het verslag van de vijfde bijeenkomst, met de spraakmakende internetondernemer Ronnie Overgoor.

Nieuwe ronde in 2016
De werving voor deelnemers aan de tweede ronde in 2016 start binnenkort. Op het programma staan dezelfde sprekers als in de eerste ronde. De data van de eerste lezingen zijn: maandag 29 februari, maandag 4 april en donderdag 12 mei. Klik hier voor de PDF (320 kb) van de nieuwe flyer.


 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

In de Haagse regio maken twee scholen gebruik van ‘Vierslagleren’: Gymnasium Haganum en het Haags Montessori Lyceum (HML). Op Haganum zijn er in september twee lerarenduo’s gestart binnen dit concept: een duo voor klassieke talen en een duo voor wiskunde. Wat zijn de eerste ervaringen op deze school?

Vierslagleren is bedoeld om meer leraren voor tekortvakken een kans te geven; het project wordt gesubsidieerd door OCW en gecoördineerd door Voion.

Stimulans en ondersteuning
Joke van Adrichem, afdelingsleider onderbouw en begeleider van de vaksecties waartoe de twee duo’s behoren, vindt Vierslagleren ‘een mooi initiatief’. Ze merkt dat het samen studeren van twee collega’s hen stimuleert om door te gaan. De sectie ondersteunt het duo. ‘Zo ontstaat er bovendien een lerende sfeer in de secties.’

Enkele vragen
Toch heeft Van Adrichem enkele vragen bij het project. Bijvoorbeeld waarom de toekenning ervan pas na de zomervakantie gebeurt, terwijl vóór de zomervakantie –in mei –de beschikbare formatie voor het nieuwe schooljaar wordt verdeeld. ‘Kan de beslissing niet eerder genomen worden, zodat deze informatie in mei bekend is?’
Volgens de communicatiemedewerker van Voion is dit kritiekpunt ter harte genomen:  het komend jaar krijgen de scholen direct na aanmelding een bevestiging en een  formele beslissing.
Van Adrichem vraagt zich ook af waarom er voor deze mogelijkheid zoveel financiële faciliteiten zijn – zowel de Lerarenbeurs als een subsidie – terwijl er voor andere opties geen geld beschikbaar is. ‘Kan Vierslagleren losgekoppeld worden van de Lerarenbeurs?‘

Klik hier voor meer informatie over Vierslagleren.

Ouders van nu hebben behoefte aan nieuwe spelers in het onderwijs. Die nieuwe spelers zullen er in snel tempo ook komen. Met die stelling gooide spreker en nieuwe media-expert Ronnie Overgoor een flinke knuppel in het hoenderhok op woensdag 11 november 2015, tijdens de vijfde bijeenkomst van de Haagse Lucifer.

Dat blijkt uit Ronnie Overgoors verslag van de vijfde bijeenkomst van de Haagse Lucifer, het initiatief om een dertigtal docenten uit het Haagse voortgezet onderwijs tijdens elf bijeenkomsten te inspireren. Het thema van de vijfde bijeenkomst was: ‘Omdat alles verandert’. Hierover hadden de docenten eerst in groepjes gebrainstormd.

Disruptie
Ronnie ziet onderwijs als ‘kinderen door een oud systeem persen’, en gaf aan persoonlijk ook de voorkeur te geven aan nieuwe initiatieven. Scholen dus die op deelgebieden een alternatief gaan bieden voor het reguliere onderwijs. Hij vergeleek het onderwijs met andere maatschappelijke sectoren, zoals de financiële sector. Dit zei hij onder andere: ‘Er zal niet snel een nieuwe speler komen die een compleet instituut als ABN Amro of ING vervangt, maar de disruptie zal plaatsvinden op deelgebieden. Een Bux die op beleggen markt gaat pakken of een Bunq die de jongeren als klant gaat winnen met een betaaloplossing. Deze ontwikkeling gaan we ook in het onderwijs zien, nieuwe spelers die voor disruptie gaan zorgen.’

Discussie
De aanwezige docenten lieten zich in de discussie die volgde op de presentatie (beschikbaar op Slideshare) van Overgoor niet onbetuigd. Ronnies conclusie: ‘Duidelijk werd het dat we het onderwijs niet van de ene dag op de ander zullen kunnen omgooien.’
De bijeenkomst van de Haagse Lucifer vond plaats in het CAOP-gebouw aan het Lange Voorhout in Den Haag.
Klik hier voor meer informatie over het inspiratieprogramma van De Rode Loper.

 

 

 

 

 

 


Presentatie door Ronnie Overgoor.Brainstormen over het onderwijs van de toekomst, voorafgaand aan de presentatie.

Zo’n 45 mensen woonden op dinsdag 15 september 2015 de informatiemiddag bij over de module ‘Differentiëren in de klas’ van De Rode Loper en de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht, gehouden op het Diamant College in Den Haag. In oktober starten twee groepen van 20 leraren met het eerste college voor deze module.
(Overigens hebben maar liefst 80 leraren uit Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg interesse getoond in deze module. De circa 40 leraren van het Rijswijks Lyceum en Van Vredenburchcollege krijgen nog een eigen informatiebijeenkomst en eigen colleges.)

Op masterniveau
Programmaleider Martin van der Harst van De Rode Loper legde uit dat de modules van Tweedegraads PLUS bedoeld zijn om leraren uit Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg concreet te helpen in de klas. Het zijn modules op masterniveau.

Leervoorkeuren
Docent (en orthopedagoog) Géke Klapwijk (foto onder) van de Hogeschool Utrecht vertelde waar de module Differentiëren in de klas n i e t (of bijna niet) over gaat: inspelen op verschillende instructiebehoeften van leerlingen. De module gaat evenmin over hoe je het praktisch organiseert.
Hier gaat de module wél over: verschillende leervoorkeuren van leerlingen, verschillende mogelijke interventies om de executieve functies van leerlingen te ontwikkelen (zoals plannen, snel beginnen, doorzetten), en verschillende achtergronden en interesses van leerlingen.
Ook vertelde ze waaruit de toets bestaat.


Demonstratie van HUBL
Hoe de online omgeving van de HU ‘HUBL’ werkt, werd gedemonstreerd door Edith Peeters, coördinator van de blended gegeven module Differentiëren. Ze liet zien welke gevarieerde opdrachten en werkvormen er zoal aan de orde zijn binnen de module.


Vragen
Deelnemers stelden vragen over de concrete bruikbaarheid voor de lespraktijk, de inleverdatum van de toets en de kwaliteitscriteria die gehanteerd worden bij het beoordelen van de gemaakte toets.
Tot slot meldden veel aanwezigen zich aan voor de module.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over deze nieuwe module van Tweedegraads PLUS.

 

Inmiddels hebben zich 75 deelnemers aangemeld voor de module 'Differentiëren in de klas'. Door deze onverwacht grote belangstelling is De Rode Loper genoodzaakt nieuwe deelnemers op een wachtlijst te zetten. 
De module wordt begin 2016 opnieuw aangeboden.
Meer informatie over de data van de voorlichtingsbijeenkomst en de colleges volgt dit najaar, ook op deze site.

Wil je leren omgaan met verschillen tussen leerlingen, oftewel wil je differentiëren in de klas? Volg dan de gelijknamige module die op 13 oktober start en kom naar de informatiemiddag op 15 september. Iedereen krijgt dan informatie over werkwijze, planning, en het inloggen op de online leeromgeving van de HU.
Let op: voor deze module zijn inmiddels zoveel aanmeldingen (75!) dat je op de wachtlijst komt voor de volgende ronde, in het voorjaar van 2016. De data hiervoor worden nog vastgesteld en gecommuniceerd. ​
 
De module wordt aangeboden in het kader van Tweedegraads PLUS, een professionaliseringsproject van De Rode Loper, met steun van het ministerie en de gemeente Den Haag.

Afstemmen
Dankzij een oplossingsgericht begeleidingsinstrument, FOCUS, krijg je handvatten om je onderwijs af te stemmen op de behoefte, mate van zelfsturing en persoonlijke voorkeuren van de leerlingen. Iedereen komt zo aan bod, en de schoolloopbaan van de leerlingen kan succesvol en zonder stagnatie verlopen.
 

Inhoud 
Je gaat concreet aan de slag met verschillen tussen leerlingen, aan de hand van FOCUS. Je wordt je bewust van andere verschillen tussen leerlingen dan die op het gebied van kennis en vaardigheden, namelijk ook leerstijlen, interesses en mate van zelfsturing en executieve functies (kunnen plannen, organiseren en uitvoeren). 
Tijdens de bijeenkomsten komen aan de orde:

 1. Uitgangspunten Handelingsgericht werken en Oplossingsgerichte benadering
 2. Executieve functies, leervoorkeuren en de interessevragenlijst
 3. info@derodeloper.nu

 

Collegedata
Dinsdag 13 oktober, 3 november en 1 december 2015, 16.00-19.00 uur. 
Op vrijdag 15 januari 2016 vindt de afsluiting plaats. 


Plaats 
Diamant College, Diamanthorst 183, 2592 GD Den Haag

Blended opleiden
Je leert op drie manieren: 
hier voor een filmpje van de HU over blended opleiden.

Downloads (zie hieronder)

flyer (PDF) voor leraren

brief (PDF) aan leraren

factsheet (PDF) van de HU en De Rode Loper

Nog vragen?
info@derodeloper.nu of naar centrumarchimedes@hu.nl

Aanmelden
hier het online aanmeldformulier in.

Het aantal bevoegde leraren in de regio Den Haag is aanzienlijk gestegen dankzij de Haagse Lerarenbeurs. Dat blijkt uit een rapport van De Rode Loper, de organisatie die bemiddelt bij de toekenning van deze beurs. Onderzocht is hoever de ontvangers zijn met hun studie. Van de 143 ontvangers hebben er 53 inmiddels hun eerste- of tweedegraadsbevoegdheid gehaald. Van 24 ontvangers wordt verwacht dat zij dat volgend jaar zover komen.

In totaal studeerden tot nu toe 143 leraren uit de Haagse regio met de lokale beurs die als doel heeft: nog meer kwaliteit voor de klas. De gemeente Den Haag heeft 403.000 euro aan hen uitgekeerd.

Haagse Lerarenbeurs
De Haagse Lerarenbeurs is door wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) ingesteld in 2012 om ervoor te zorgen dat er meer bevoegde docenten voor de klas komen. Het maximale bedrag van de beurs is 3.500 euro.

Doelgroep
Voor de Haagse Lerarenbeurs kwamen (en komen nog steeds) in aanmerking: tweedegraads leraren die een eerstegraadsbevoegdheid willen halen; leraren met een pabo-bevoegdheid die nog een tweedegraads lesbevoegdheid moeten halen voor een vak in het voortgezet onderwijs en nog-onbevoegde leraren.

Aanvragen worden pas weer in 2016 gehonoreerd
Ook dit jaar is de Haagse Lerarenbeurs aan te vragen; omdat het potje echter leeg is, worden aanvragen pas in 2016 weer gehonoreerd (in volgorde van ontvangst).
Ga hiervoor naar de Haagse Lerarenbeurs

 

Wat is mijn kans op een aanstelling? Welke vrijstellingen krijg ik, gezien mijn huidige beroep? Hoe hoog wordt het salaris als ik overstap? Deze en andere vragen stelden mogelijke zijinstromers tijdens de informatieavond ‘Leraar van Buiten' op 4 maart 2015.

'Leraar van Buiten' wordt georganiseerd door De Rode Loper, het samenwerkingsverband van 41 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. 
Zo’n vijftig mensen – van projectmanager tot musicus – liepen over de uitgerolde rode loper naar de locatie voor het evenement, het Hofstad Lyceum. Op zoek naar die ene voldoening gevende baan als zij-instromer in het Haagse VO. 

Tekortvak
Namens De Rode Loper waren rectoren, lerarenopleiders, een HRM-adviseur en een ervaringsdeskundige aanwezig om de vele vragen over het zij-instroomtraject te beantwoorden. Daaruit bleek dat wie geen kandidaat is voor een tekortvak (grofweg de bètavakken, Nederlands en Engels), niet snel een aanstelling krijgt zonder een tweede- of eerstegraadsbevoegdheid. Scholen letten meer dan ooit tevoren op de kwaliteit van de vrouw en man voor de klas, omdat die rechtstreeks de schoolresultaten beïnvloedt. En alle scholen willen goed presteren, voor de leerlingen zelf, de ouders, en zeker ook in verband met de kritische blik van de Onderwijsinspectie en het ministerie.

Welkom door de wethouder
Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Den Haag, foto onder) heette de potentiële carrièreswitchers toch van harte welkom op ‘Leraar van Buiten’. Ze nodigde hen uit om te investeren in de toekomst van de stad, door leraar te worden. ‘Niet altijd makkelijk’, waarschuwde ze al, maar ze hoopte dat de aanwezigen elkaar als lotgenoten zouden vasthouden in hun zoektocht op weg naar het leraarschap.Meer informatie
Meer informatie voor potentiële zij-instromers is hier te vinden.

Bij de foto's: 
In vier lokalen kregen belangstellenden voor het eerste- of tweedegraads opleidingstraject gerichte antwoorden op hun vragen.

Foto's: Studio Oostrum

Leraren dragen in belangrijke mate bij aan de vorming van hun leerlingen. Naast hun taak vakkennis over te dragen hebben ze een minstens zo belangrijke taak als cultuurdrager. De Haagse Lucifer geeft hier brede aandacht aan, ook in de professionalisering van docenten. De eerste van een serie inspirerende bijeenkomsten is geanimeerd verlopen.

De start van De Haagse Lucifer in de senaatszaal van ProDemos, huis van de democratie, in hartje Den Haag.

Op 3 februari 2015 startten 25 docenten afkomstig uit twaalf vo-scholen uit de Haagse regio met dit programma. 
Prof.dr. Paul Frissen (foto onder), bestuursvoorzitter en decaan van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, verzorgde de aftrap. 
In de senaatszaal van ProDemos hield hij een inspirerend betoog onder de titel ‘De maakbare samenleving?’

hier voor meer informatie over De Haagse Lucifer.

De deelnemers maken kennis met elkaar; ze zijn afkomstig van 12 scholen in de Haagse regio. 

Six Words Memoir-werkvorm.  

Foto's: Bart Versteeg

Lees hier het Telegraaf-artikel van 29 januari 2015 over de aftrap van De Haagse Lucifer.

Op woensdag 4 maart 2015 houdt De Rode Loper opnieuw de informatie-bijeenkomst 'Leraar van Buiten' voor potentiële zij-instromers. 
Deze vindt plaats van 19.00-21.00 uur op het Hofstad Lyceum, Colijnplein 9, 2555 HA Den Haag. Klik hier voor de routebeschrijving.

Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Den Haag) zal de belangstellenden welkom heten. Na een korte uiteenzetting door Martin van der Harst, programmaleiding van De Rode Loper, beantwoorden lerarenopleiders, rectoren/directeuren, personeelsfunctionarissen, coaches en ervaringsdeskundigen vragen over de stappen om leraar te kunnen worden in de regio Den Haag. Daarbij staat het behalen van een lesbevoegdheid centraal. 
Uitgenodigd zijn eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen uit Leiden, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Klik hier voor meer informatie, of download hier de brochure of klik op het plaatje (PDF, 1,3 MB).

Op dinsdag 11 en 18 november startten twee groepen van 22 leraren met de module 'ICT-rijk onderwijs', verzorgd door docente Stephanie Edwards van de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht. 

Eerste college
De leraren leerden tijdens het eerste college hoe Hubl, de digitale leeromgeving van de HU, in elkaar zit. Ook hoorden ze wat de eindopdracht inhoudt waarmee ze een certificaat kunnen behalen. Verder stelden ze leerteams van vier personen samen, om zich te gaan verdiepen in de vijf thema's met bijbehorende opdrachten. 
Dit zijn de themas: 

 1. De eerste stappen
 2. Digitaal platform
 3. Leerstof aanbieden
 4. De opdrachten
 5. Begeleiding van het online leerproces

Nog twee colleges
Er komen nog twee face-to-face colleges tot medio februari. De rest van de module krijgt online vorm. 
Blended learning is een mix van face-to-face en online onderwijs, die meer leerrendement en motivatie van leerlingen kan opleveren. 
Het is een nieuwe, toekomstbestendige manier van leren, waarmee de leraren uit de Haagse regio nu zelf kennismaken, om er straks hun leerlingen (al dan niet) mee te kunnen boeien. 

Lees hier het informatieve verslag van de voorlichtingsmiddag over deze module. 

Boven en onder: de groep die op 11 november van start ging.

Boven en onder: de groep die op 18 november van start ging.

30 Leraren in de Haagse regio kunnen 11 inspirerende bijeenkomsten bijwonen. Dit initiatief heet ‘De Haagse Lucifer’ - het wil een vuurtje aansteken - en de gemeente Den Haag steunt het.

Het uitgangspunt van De Haagse Lucifer is dat leraar-zijn meer is dan het overbrengen van vakkennis.
Leraren die zich bewust  zijn (of willen worden) van de brede invloed die ze hebben op leerlingen worden uitgenodigd zich op te geven voor een reeks van vijf uitdagende ontmoetingen met toonaangevende en inspirerende mensen uit de wereld van politiek, bedrijfsleven, kunst, wetenschap en onderwijs. Deze ontmoetingen vinden plaats op bijzondere plaatsen in Den Haag, de eerste bijvoorbeeld bij ProDemos, het huis van de democratie, in het stadscentrum. Daarnaast treffen de deelnemers elkaar zes keer in het stamcafé. Hier draait het om het gesprek met elkaar. Vier deelnemers hebben dan alle vrijheid het programma in te vullen.

Deelnemers
Er is een maximum van 30 deelnemers. Op enig moment levert iedere deelnemer een actieve bijdrage aan het programma, bijvoorbeeld in de vorm van een reflectie op het thema van de lezing gekoppeld aan literatuur, kunst of wetenschap.

Heb je interesse?

 • Geef bij je schoolleider aan dat je belangstelling hebt voor de Haagse Lucifer: hij of zij kan je aanmelden
 • Aanmelden vóór 19 december 2014 via het inschrijfformulier of via info@derodeloper.nu
 • Een school levert bij voorkeur twee deelnemers.
 • Deelname aan één of enkele van de programmaonderdelen is niet mogelijk.


Praktische informatie

Eerste bijeenkomst dinsdag 3 februari 2015, 16.00-20.00 uur, tweede bijeenkomst woensdag 8 april, derde bijeenkomst dinsdag 2 juni, telkens van 16.00-20.00 uur. Na de zomervakantie nog vijf bijeenkomsten. Afsluiting december 2015

Lezing tijdens eerste bijeenkomst: ‘De maakbare samenleving’ door prof.dr. Paul Frissen.

Lezing tweede bijeenkomst: ‘Schermjeugd’, door prof.dr. Patti Valkenburg.

Lezing derde bijeenkomst: ‘Voorbij een samenleven in fragmenten: religieuze diversiteit en moslims in Nederland’, door prof.dr. Herman Beck.

(Klik op het plaatje voor de PDF van de brochure)

Maar liefst 35 leraren van scholen uit de Haagse regio kwamen op dinsdagmiddag 14 oktober 2014 naar het Veurs Voorburg voor de informatiebijeenkomst over de module ICT-rijk onderwijs. 
Deze module wordt aangeboden door de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht – instituut Archimedes – en De Rode Loper.

Programmaleider Martin van der Harst van De Rode Loper gaf informatie over de studielast en het resultaat van een afgeronde module: een bewijs van deelname of een certificaat.

Daarna legde docente Stephanie Edwards van de HU – dus niet Nanda van der Stap, zoals eerder aangekondigd – uit wat deelname aan de module inhoudt en wat blended learning is.

Definitie
Stephanie Edwards: ‘Blended learning houdt in dat je tussen de 30 en 70 procent online onderwijs aanbiedt, en de rest in de vorm van contactonderwijs. Het is de bedoeling dat online kennis wordt verworven en verwerkt, en dat in face-to-face onderwijs de kennis wordt verdiept.’

Boven de 70 procent online onderwijs heet volgens haar e-learning, onder de 30 procent is er sprake van ‘onderwijs met ICT-ondersteuning’.

Ze noemde drie voordelen van blended learning:

 1. de resultaten verbeteren,
 2. de uitval van leerlingen vermindert en
 3. de leerlingen zijn meer tevreden over de lessen (omdat de docent zich behoorlijk moet inspannen voor online lessen en opdrachten).

Nieuwe didactiek
Volgens Stephanie is voor blended learning een nieuwe didactiek nodig. Docenten kennen nu hun vak voor klassikaal onderwijs, maar hoe ze het online kunnen aanbieden is een ander verhaal. ‘Je moet jezelf in gedachten uit de klas halen, en in de leerling thuis verplaatsen’, adviseert Stephanie. ‘En ga uit van pull, in plaats van push, dus probeer niet de leerling vol informatie te stoppen, maar ga uit van zijn of haar behoefte en begripsniveau.’

Ook is het nodig om zinvolle opdrachten te koppelen aan online onderwijs. Belangrijk is dat de leerlingen online worden geboeid én gemotiveerd om de opdrachten te maken. ‘Hoe je dat bereikt, is nu juist de creativiteit van de docent.’

Opdracht
Deelnemers krijgen tijdens de module ICT-rijk onderwijs de opdracht om voor hun vak een curriculum (lessenserie) te ontwerpen voor 7 lessen. Dat gebeurt aan de hand van het progressive inquiry model en met de taxonomie van Bloom in het achterhoofd. Nieuwe werkvormen zijn bijvoorbeeld mindmaps, wordclouds en timelines. Die leren deelnemers ook beheersen.

De module ICT-rijk onderwijs wordt zelf ook blended gegeven, waardoor de deelnemers aan den lijve ervaren hoe effectief leren is aan de hand van een webquest, screencast, weblecture, Google hangout en Skype.

Samenwerken
Deelnemers zullen in leerteams van vier personen aan hun opdracht werken. Door elkaar te bevragen en tips te geven, is het de bedoeling dat de inhoud nog beter tot z’n recht komt.

Docente Stephanie zal de vorderingen van de deelnemers via de online leeromgeving Hubl volgen en met hen daarover communiceren.

Studielast
Deelnemers moeten de studie van 140 uur niet onderschatten, zei Martin van der Harst. Die tijd is echt nodig tot en met februari 2015.
Hij wees erop dat een certificaat meetelt voor de masteropleiding aan de Hogeschool Utrecht.
Dat de HU zijn masteropleiding in modules heeft verdeeld, vormt voor De Rode Loper een belangrijke reden om met deze hbo-instelling in zee te gaan voor Tweedegraads PLUS, het professionaliseringsproject voor leraren uit de Haagse regio.

Twee groepen
Vanwege de grote belangstelling - circa 40 leraren tonen interesse - is besloten twee groepen te maken:

Groep A, die bijeenkomt op dinsdag 11 november, 9 december en 3 februari, van 16.00-18.00 uur.

Groep B, die bijeenkomt op dinsdag 18 november, 16 december en 10 februari, van 16.00-18.00 uur.

Deelnemers wordt gevraagd of zij een voorkeur hebben voor groep A of B. De organisatoren delen daarna de groepen in, rekening houdend met voorkeuren en andere deelnemers van dezelfde school.

De afsluiting is gezamenlijk op 1 april 2015. 

Aanmelden
Aanmelden is mogelijk via deze link

N.B. 
In verband met voorwaarden van de subsidiegevers is deze cursus alleen toegankelijk voor leraren van scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.

Overige vragen
Resterende vragen kunnen gesteld worden via info@derodeloper.nu

Graag tot ziens op 11 of 18 november!

Programmaleider Martin van der Harst heet de 35 aanwezigen welkom.

De informatiebijeenkomst vond plaats op het Veurs Voorburg, waar ook de colleges zijn.Docente Stephanie Edwards spreekt over een 'nieuwe didactiek'. 
Foto's: Bart Versteeg

Wethouder Ingrid van Engelshoven (o.a. Onderwijs, Den Haag), maakte op 11 september bij de opening van het Haags schooljaar 2014-2015 bekend dat Den Haag een blended (virtuele) lerarenopleiding krijgt, dankzij samenwerking van de gemeente en Haagse onderwijspartners met de Hogeschool Utrecht.

De Rode Loper is blij met dit resultaat van intensief overleg, omdat dit platform zich vanaf het begin in 2007 sterk gemaakt voor een lerarenopleiding voor het VO in Den Haag. 

Geplande start: zomer 2015 

De doelgroepen zijn: 

 • studenten die een 2e graads bevoegdheid willen halen;         
 • leraren die on- of onderbevoegd  zijn; 
 • tweedegraads docenten die willen opgaan voor een eerstegraads bevoegdheid;
 • bevoegde docenten die bij willen leren.

Lees hier de speech van de wethouder:

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/college/to/Speech-wethouder...        

Of klik hier voor het persbericht van de Hogeschool Utrecht.

Het project masterclass 'Excellentie in het onderwijs' van HML, Maerlant, Dalton Den Haag en Haganum won de Haagse Onderwijsprijs 2014. 
De prijs werd op 11 september 2014 uitgereikt door wethouder Ingrid van Engelshoven in de Nieuwe Kerk, tijdens de Opening Haags Schooljaar. De vier scholen behoren tot het grote schoolbestuur VO Haaglanden. 
Het doel van de masterclass is excellente leerlingen iets extra's te bieden naast de gewone lessen. Hiervoor worden de 20 procent beste (en gemotiveerde) 5-vwo-leerlingen uitgenodigd. Zij kunnen tijdens drie bijeenkomsten lezingen en debatten volgen binnen vier domeinen: Politics, Humanities, Science en Arts. Telkens worden daarvoor hoogleraren of andere experts uitgenodigd. De bijeenkomsten vinden plaats op de vier scholen. 
De Haagse Onderwijsprijs bestaat uit een bronzen beeld en een geldbedrag van 5.000 euro. 
Proficiat, prijswinnaars!

Hoe ontwikkel ik een flipped classroom-curriculum dat aansluit bij de leefwereld van mijn leerlingen en tegelijk zorgt voor betere prestaties?

Het antwoord op die vraag kun je krijgen tijdens de module ‘ICT-rijk onderwijs’ die de Hogeschool Utrecht en De Rode Loper samen aanbieden in het kader van het professionaliseringstraject Tweedegraads PLUS.

Kosten
Voor leraren op vo-scholen in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg is het volgen van deze module gratis; de gemeente Den Haag betaalt de kosten en het ministerie van OCW maakte dit aanbod mede mogelijk.

Planning
Overweeg je de module te volgen? Kom dan op dinsdag 14 oktober naar de informatiebijeenkomst die plaatsvindt van 16.00 tot 18.00 uur op Veurs Voorburg, V. Horvettestraat 3, 2274 JW Voorburg.

Het eerste college is gepland op dinsdag 11 november, het tweede op 9 december en het derde en laatste op dinsdag 3 februari, telkens van 16.00-18.00 uur op het Veurs Voorburg. De afsluiting is gepland op woensdag 1 april.

Blended learning
Naast fysieke lesbijeenkomsten op de genoemde data zijn er instructiefilmpjes, online opdrachten, weblectures en lees- en kijkopdrachten in de online leeromgeving HUBL van de Hogeschool Utrecht.

Resultaat
Afronding van de module levert 5 EC’s (studiepunten) op, en een bewijs van deelname of certificaat. De module telt mee als nascholing.

Opgeven voor 14 oktober
Opgeven voor de informatiebijeenkomst graag per e-mail: info@derodeloper.nu
N.B. Aanmelden voor de module kan hieronder.

Meer informatie
Klik hier voor de fact sheet over de module ICT-rijk onderwijs of klik op onderstaand plaatje voor de flyer (PDF).

Filmpje
Docente Nanda van der Stap demonstreert ‘Flipping the classroom’ met dit filmpje. Ze vertelt in 3,5 minuten wat ICT-rijk onderwijs is, en wat en hoe je hierover gaat leren.

Aanmelden voor de module
Vul hier het online aanmeldformulier in. Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding per mail.

Interessante links
Meer informatie over een flipped classroom:
Kennisnet.nl
Leraar24.nl
http://fdroog.wordpress.com/flip-de-klas/ (ervaringsdeskundige)

Twintig studenten, afkomstig van bèta-/technische en andere opleidingen van De Haagse Hogeschool, oriënteren zich op het leraarschap. Ze woonden op dinsdag 22 april de bijeenkomst bij over leraar worden die georganiseerd was door de begeleiders van de Educatieve minor ‘Ingenieur én Docent’, samen met de Hogeschool Utrecht.

Twee docenten van de HU-lerarenopleiding, Hermien Vossebeld en Ivo Garritsen, gaven informatie over de trajecten om bevoegd leraar te worden in het voortgezet onderwijs.

Vier trajecten
De vier trajecten zijn:

 • Kopopleiding van een jaar, direct aansluitend op de bachelorstudie
 • Zij-instroom opleiding, een tweejarig programma, na benoeming bij een school
 • Reguliere voltijdopleiding, duur: 2 à 3 jaar, met een stage op een school (een verkort traject)
 • Reguliere deeltijdopleiding, duur: 2 à 3 jaar, met een stage op een school.

Naast studenten bèta-/techniek woonden ook pabo-studenten en studenten van studierichtingen als bewegingstechnologie en cultureel maatschappelijke vorming de voorlichting bij. Ook zaten er in het lokaal enkele afgestudeerden met een baan in het bedrijfsleven. Zij oriënteerden zich op een overstap naar het onderwijs, na positieve ervaringen met de Educatieve minor Ingenieur én Docent tijdens hun studie. Deze Educatieve minor is een samenwerking van De Rode Loper en De Haagse Hogeschool.

Vragen
De vragen van de studenten gingen onder andere over:

 • de ontwikkeling van de lerarentekorten in technische vakken (antwoord van De Rode Loper: die worden rond 2016/2017 kleiner),
 • de studiefinanciering voor bijvoorbeeld de kopopleiding (antwoord van de projectleider Educatieve minor: hiervoor wordt een jaar extra studiefinanciering toegekend),
 • de vrijstellingen in de lerarenopleidingen op basis van de hbo-bacheloropleiding en de educatieve minor (antwoord van de HU-docenten: op dit moment 10 EC voor Educatieve minor 1, 15 EC voor Educatieve minor 2, dan resteren er nog 35 voor de kopopleiding, die 60 EC omvat),
 • de procedure van zij-instroom (antwoord van de HU-docenten: eerst een benoeming aan een school, daarna wordt men contractstudent op de Hogeschool Utrecht),
 • de inschrijfdata (antwoord van de HU-docenten: de inschrijfdata zijn voor de voltijdopleiding en de kopopleiding 1 mei, en voor de deeltijdopleiding 1 september).

Meer informatie over de mogelijke trajecten via dit stroomschema (PDF) van de HU.

Aansluiting kopopleiding
De Rode Loper heeft goede contacten met de Hogeschool Utrecht over de aansluiting van de kopopleiding op de bèta-/techniekopleidingen aan De Haagse Hogeschool. Overigens bieden ook andere lerarenopleidingen dit soort trajecten aan, zoals deHogeschool Amsterdam en Inholland.

Reacties van enkele deelnemers

Elly, pas afgestudeerd in een technische richting:

‘In mijn huidige werk –binnen de medisch-technische sector – vind ik het geven van trainingen het leukste aspect. Omdat ik de Educatieve minor aan de Haagse Hogeschool heb gevolgd, wil ik nu puur docent worden. Ik bekijk nu hoe ik dit in het vat ga gieten, want een fulltime kopopleiding houdt in dat ik mijn baan moet opzeggen...’

Boaz, pas afgestudeerd in de elektrotechniek:

‘Na mijn studie kreeg ik een baan als softwareontwikkelaar bij een bedrijf dat sorteermachines maakt. Ik vind wat ik nu doe heel leuk, maar wat ik heb meegemaakt tijdens de Educatieve minor Ingenieur én Docent is me zo bijgebleven dat ik de onderwijsbevoegdheid wil halen. Ik weet nog niet of ik die al meteen ga gebruiken, of pas over een paar jaar.’

Aafke, studeert bewegingstechnologie:

‘Eerst wil ik afstuderen, daarna zou ik het liefste fysiotherapie willen studeren op de Hogeschool Utrecht, een verkorte opleiding. Maar dat wil bijna iedereen van mijn studierichting, en het aantal plaatsen is beperkt. Daarom zoek ik nog een andere optie. Ik ben eerder ambassadeur voor techniek en ICT geweest voor de hogeschool – daar kon ik vrije studiepunten mee verdienen. Zodoende heb ik twee weken op een middelbare school meegeholpen bij de natuurkundeles. Dat is goed bevallen. Ook speelt mee dat mijn vader docent is.’

Begin februari zijn elf studenten van De Haagse Hogeschool gestart met de educatieve minor ‘Ingenieur én Docent’. Zes van hen volgen de nieuwe Educatieve minor beroepsonderwijs, waarin ze zich oriënteren op een baan in het vmbo of mbo. De Rode Loper hoopt dat 30 studenten deze bijzondere minor de komende twee jaar willen volgen.

Er worden in 2016 duizenden vacatures verwacht in het vmbo en mbo. Zes samenwerkingsverbanden van hogescholen, ROC’s en vmbo-scholen in het land zetten hun schouders onder het opleiden van nieuwe docenten voor deze vacatures.

Samenwerkingsverband Den Haag
In de Haagse regio is ook zo’n samenwerkingsverband gevormd. Daarin participeren: De Haagse Hogeschool (penvoerder), de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht, ROC Mondriaan, het Corbulo College (kl + bl), de Johan de Witt Scholengroep (locatie Zusterstraat, mavo, kl + bl), de Hofstad Mavo, De Populier (vmbo-t), en de Delftse locatie Reinier de Graafpad van het Stanislas College (vmbo-t). Den Haag loopt hiermee voorop.

Uitbreiding
De Educatieve minor beroepsonderwijs is voor De Rode Loper een uitbreiding van de Minor Ingenieur én Docent die de Haagse Hogeschool en tien scholen voor vooral havo/vwo al enige jaren samen uitvoeren. Deze minor is succesvol. Aan het project Ingenieur én Docent nemen inmiddels 13 scholen deel met 15 locaties.

Meer informatie http://duo.nl/zakelijk/ho/bekostiging/maatwerk_muo/Educatieve_minor_bero...

Op woensdag 5 maart 2014 houdt De Rode Loper opnieuw de informatie-bijeenkomst 'Leraar van Buiten' voor potentiële zij-instromers. 
Deze vindt plaats van 19.00-21.00 uur op het Segbroek College, Klaverstraat 7, 2565 BT Den Haag.

Lerarenopleiders, rectoren/directeuren, personeelsfunctionarissen, coaches en ervaringsdeskundigen zullen vragen beantwoorden over de stappen die je moet zetten om leraar te kunnen worden in de regio Den Haag. Daarbij staat het behalen van een lesbevoegdheid centraal. 
Uitgenodigd zijn eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen uit Leiden, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Klik hier voor meer informatie, of download hier de brochure.

Verslag online
Een verslag van deze avond is te vinden in deze digitale nieuwsbrief van De Rode Loper.

Wil je de kwaliteit van je lessen op een verantwoorde manier verbeteren? Dan is Praktijkgericht onderzoek misschien iets voor je.

In Den Haag wordt van februari - april een module over 'Praktijkgericht onderzoek' gegeven, waarvoor je je kunt inschrijven. 
De gemeente Den Haag betaalt de kosten voor deelname, via De Rode Loper.

De module behoort tot het nascholingsproject Tweedegraads PLUS van De Rode Loper.

Doelgroep: bevoegde docenten (eerstegraads, tweedegraads of pabo-bevoegd)
Periode: februari - april 2014
Studiebelasting: 140 uur
Leslocatie: Veurs Voorburg, V. Horvettestraat 3, 2274JW Veurs Voorburg

Informatiebijeenkomst
Op dinsdagmiddag 4 februari (16.00-17.30 uur) is er een informatiebijeenkomst voor belangstellende docenten op het Veurs Voorburg. Geef je op via info@derodeloper.nu

Klik hier voor meer informatie.

De Rode Loper heeft onlangs een rapportage over het effect van de Haagse Lerarenbeurs tot en met september 2013 naar wethouder Van Engelshoven gestuurd. Daarin staat dat sinds de start van deze financiële tegemoetkoming in 2011 122 leraren in de Haagse regio er gebruik van gemaakt hebben. 

Extra instrument voor personeelsbeleid
De Haagse Lerarenbeurs vormt een extra instrument in het personeelsbeleid op vo-scholen in de Haagse regio. 'De beurs versterkt de professionaliteit van leraren en de leraren voelen zich erkend.' 
De rapportage bevat ook aanbevelingen voor de toekomst, zoals structureel halfjaarlijks overleg tussen schoolleider en leraar over de voortgang van de opleiding. 
Klik hier voor de PDF van deze rapportage.

Op het Segbroek College kwamen er onlangs drie eerstegraadsbevoegde leraren bij. Het zijn de ervaren docenten (van links naar rechts): Alice Arnold, docente Frans, Anneke Besselink, docente scheikunde, en Raymond Noordam, docent economie.Naast hun werk op het Segbroek als tweedegraadsbevoegd docent studeerden ze de afgelopen tijd aan de lerarenopleidingen van respectievelijk de Hogeschool van Amsterdam, de TU Delft en Fontys Hogeschool in Tilburg. Ze geven alle drie les in de bovenbouw van havo en vwo, en zijn daar nu ook voor bevoegd.

Haagse Lerarenbeurs
Dankzij een financiële tegemoetkoming van de gemeente Den Haag, de 'Haagse Lerarenbeurs' halen steeds meer leraren in de regio Den Haag een (hogere) bevoegdheid. 
Al bijna 120 leraren maakten er gebruik van. De Haagse Lerarenbeurs is ingesteld door wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs en Dienstverlening), voor leraren die niet (of niet meer) in aanmerking komen voor de landelijke lerarenbeurs. 
De Lerarenbeurs wordt met name ingezet voor het behalen van een tweedegraads bevoegdheid Nederlands, wiskunde en Engels.
Lees hier meer.

Zo’n twintig deelnemers gingen woensdagmiddag 18 september van start met de module Toetsen en Beoordelen, een verdiepende korte opleiding voor tweedegraads leraren in de regio Den Haag.

Docente Rianne Jansen (staand, tweede van links), lerarenopleider van de Hogeschool Utrecht, verzorgde het eerste college. 

Allerlei vakken
Docenten in allerlei schoolvakken schreven zich in voor deze gratis module. Ze bespraken met elkaar leerlinguitwerkingen van het centraal schriftelijk examen van hun vak (vwo-6). Ook analyseerden ze in groepjes een schriftelijke tweedefase-toets met open en/of gesloten vragen.

Zeven colleges
Na dit eerste college volgen er nog zes. Na afloop ontvangen de deelnemers een diploma. De module is goed voor 5 studiepunten (EC’s). 
De module Toetsen en Beoordelen is het eerste aanbod in het kader van het project Tweedegraads PLUS, een initiatief van De Rode Loper, gesteund door de gemeente Den Haag. De Rode Loper werkt hiervoor samen met de Hogeschool Utrecht, die het onderwijs binnen dit project verzorgt. Klik hier voor meer informatie.

De opening van het Haagse schooljaar 2013-2014 vindt plaats op donderdag 12 september 2013 in de Nieuwe Kerk te Den Haag, onder leiding van Judith de Bruijn, onderwijskundige en ex-televisie presentatrice. Naast wethouder Ingrid van Engelshoven zal daar spreken: Monique Volman (foto), hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij onderzoekt de vormgeving en effectiviteit van onderwijs dat is gericht op betekenisvol leren. 
Meer informatie en aanmelden op www.openingschooljaardenhaag.nl/Negen scholen uit de Haagse regio willen meedoen aan de pilot van de Stichting leerKRACHT, een schoolverbetertraject dat de gemeente Den Haag en het ministerie van Onderwijs ondersteunen. De pilot loopt de komende drie schooljaren. 

Vertegenwoordigers van de scholen spraken op maandag 17 juni (nogmaals) met projectleider Jaap Versfelt (rechts op de foto), voormalig partner bij McKinsey & Company, over de opzet en mogelijkheden van deze pilot. De Rode Loper vraagt bij het ministerie van OCW subsidie aan voor het vrijstellen van coaches op de negen scholen. 
De scholen zijn: VCL, Stanislas College (locatie Burg. Elsenlaan), Haags Montessori Lyceum (HML), Edith Stein College, College St. Paul, Hofstad Lyceum en Gymnasium Novum, Corbulo College, Heldring vmbo. 
Het Montaigne Lyceum, Diamant College en De Populier namen afgelopen schooljaar al deel aan het proefproject.


LeerKRACHT is een landelijk, ambitieus initiatief van de stichting LeerKRACHT. Het motto van de pilot is: ‘Elke dag samen een beetje beter’. Leraren leren van elkaar, bezoeken elkaars lessen, werken samen aan lesvoorbereiding en stellen verbeterdoelen op.

Meer informatie? Kijk op www.stichting-leerkracht.nl of mail met info@derodeloper.nu

Tweedegraads leraren kunnen in Den Haag gratis nascholing volgen met de module Toetsen en Beoordelen. 
De eerste bijeenkomst is op woensdag 18 september, van 16.00 tot 18.00 uur op het Zandvlietcollege, Bezuidenhoutseweg, en daarna wekelijks tot 6 november (met uitzondering van 23 oktober). 
Op 27 november vindt het tentamen plaats. 
Na afloop ontvangen deelnemers een diploma. De module is goed voor 5 EC.

Opleiders
De module wordt gegeven door lerarenopleiders van de Hogeschool Utrecht (HU), Rianne Jansen en Niek Grooters. 

Voor wie
Docenten in alle schoolvakken kunnen zich ervoor opgeven. Het maximum aantal deelnemers is 25. 

Meer informatie 
Meer informatie in deze factsheet van de HU (PDF, 40 kb). 
De Hogeschool Utrecht biedt in januari een tweede module aan. 
Voor meer informatie, klik hier

Aanmelden
Aanmelden graag via deze link (Google Docs). 

Routebeschrijving
Klik hier voor de routebeschrijving naar het Zandvlietcollege (vijf minuten lopen vanaf Den Haag Centraal). 


Tweedegraads PLUS
De Rode Loper heeft zich ingespannen om deze module in Den Haag mogelijk te maken, in het kader van het project Tweedegraads PLUS (voor verdere professionalisering van tweedegraads docenten). De gemeente Den Haag subsidieert dit project.

Voor de tweede helft van 2013 heeft de Haagse wethouder van Onderwijs 150.000 euro beschikbaar gesteld voor de Haagse Lerarenbeurs. Deze beurs kan een nieuwe groep leraren in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg stimuleren een (tweede) bevoegdheid te behalen. Ook dit keer bedraagt de maximale beurs € 3.500,- per leraar (bij een fulltime aanstelling). Leraren die in aanmerking willen komen, moeten in september met hun studie beginnen of inmiddels al begonnen zijn. 

Net als in de twee eerdere rondes is het budget gelimiteerd. Daarom is snel aanvragen van belang, want honoreren gebeurt in volgorde van binnenkomst, en 'op is op.'
Inmiddels hebben al 97 leraren gebruikgemaakt van de Haagse Lerarenbeurs.

Download hier

Klik op onderstaande afbeelding voor de flyer over de nieuwe ronde (PDF 170 kb):

Meer dan tachtig mensen kwamen op woensdag 6 maart naar de bijeenkomst ‘Leraar van Buiten’ van De Rode Loper. Rectoren en directeuren, lerarenopleiders, P&O-medewerkers, een coach en een docent die ooit zelf zij-instromer was gaven hen op het Hofstad Lyceum informatie over het traject om vanuit een ander beroep bevoegd leraar te worden.


Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs en Dienstverlening, Den Haag) heette de bezoekers welkom. Ze was blij met de ‘prachtige opkomst’. En ze lichtte toe wat de insteek van het onderwijsbeleid van de gemeente is: ‘We zijn reikhalzend op zoek naar nieuwe, goede mensen in het onderwijs. De rode loper ligt voor u uit, maar de gang erover zult u zelf moeten maken.’

Ze legde uit dat voor de kinderen in de Haagse regio alleen het beste goed genoeg is. ‘Aan de kwaliteit van docenten moeten we geen concessie doen. We zoeken mensen die met hart en ziel gaan voor hun vak en de leerlingen. Die zelf ook excelleren. Want met de beste docenten voor de klas haal je het beste uit de klas.’

 

Lerarentekort en kwaliteitseisen
Programmaleider Martin van der Harst van De Rode Loper constateerde dat tweederde van de aanwezigen een hbo- of wetenschappelijke opleiding afgerond hadden. Toch liet ook hij doorschemeren dat het tegenwoordig geen sinecure is om over te stappen naar het onderwijs. Het naderende lerarentekort geldt alleen voor bepaalde vakken, als Nederlands, wiskunde, natuur- en scheikunde en moderne vreemde talen, dus niet voor geschiedenis, maatschappijleer, zorg en welzijn en de culturele vakken. 
Verder is er sprake van strengere kwaliteitseisen aan nieuwe en zittende docenten dan voorheen. ‘Docenten moeten tegenwoordig binnen twee jaar na aanstelling hun onderwijsbevoegdheid halen.’ Van der Harst ging in op de soorten onderwijsbevoegdheid en lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs. Ook stipte hij aan dat examencommissies van hogescholen spaarzaam vrijstellingen geven, omdat het hbo eveneens kwaliteit moet leveren. Daarnaast gelden voor zij-instromerssubsidies strikte voorwaarden.
Het voortgezet onderwijs in de Haagse regio had dus voor de aanwezigen een dubbele boodschap in petto: ‘Welkom, maar reken op een pittige opleiding voor u leraar bent.’Vragen
De aanwezigen stelden vervolgens in vier groepen vragen aan de rectoren, lerarenopleiders en andere informanten. Veel vragen gingen over specifieke vooropleidingen en verworven competenties, en over de mogelijkheden om een baan te vinden op een school.
Tot slot bleven velen nog even met de vertegenwoordigers van de Haagse scholen en met elkaar napraten onder het genot van een drankje.

Download hier de speech van de wethouder en de presentatie van Martin van der Harst (tekstPowerpoint).  

Wil je leraar worden in de Haagse regio?

Kom dan naar ‘Leraar van Buiten’ op woensdag 6 maart, de informatiebijeenkomst voor potentiële zij-instromers.

Tijd: 19-21 uur

Plaats: Hofstad Lyceum, Colijnplein 9, 2555 HA Den Haag

Welke stappen moet je zetten om leraar te worden in het voortgezet onderwijs in de Haagse regio? Kom voor informatie naar de bijeenkomst voor potentiële zij-instromers, ‘Leraar van Buiten’, op woensdagavond 6 maart. 

Rectoren van Haagse scholen, vertegenwoordigers van lerarenopleidingen uit de Randstad en ervaringsdeskundigen zullen daar toelichten welke opleiding er nodig is voor een bevoegdheid en welke andere barrières er te nemen zijn als je wilt overstappen naar het onderwijs. De wethouder van Onderwijs van Den Haag, Ingrid van Engelshoven, houdt direct na 19 uur een enthousiasmerend speechje. Wil je komen, geef je dan op via info@derodeloper.nu

Meer informatie op deze website.

In AD Haagsche Courant (162) en Den Haag Centraal (14/2) is deze advertentie verschenen (klik op de afbeelding voor een grotere versie).

 

Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs en Dienstverlening, Den Haag) schrijft eens in de twee maanden een speciale column voor Den Haag Docentenstad, de Facebookpagina van De Rode Loper. 
Dit is de eerste aflevering.

Kwaliteit in de klas vraagt kwaliteit voor de klas

Het eerste gezamenlijk schoolbezoek van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker bracht hen naar Den Haag. De bewindslieden bezochten scholengemeenschap De Populier. Het verrast niet dat het kabinet op Haagse scholen gaat kijken om inspiratie op te doen voor rijksbeleid.

Minister en staatsecretaris zetten in op kwaliteit voor de klas en dat is een ambitie die in de regio Haaglanden leeft. Verschil is dat wij in de praktijk kunnen laten zien, wat het kabinet nog slechts op papier belijdt.

In Den Haag hebben we het afgelopen jaar meters gemaakt met de Haagse Lerarenbeurs. Ik vind het belangrijk om onder- en onbevoegdheid in het onderwijs terug te dringen. Kwaliteit in de klas vraagt om kwaliteit voor de klas. En die boodschap is enthousiast opgepakt. Inmiddels studeren meer dan 90 docenten voor een (hogere) onderwijsbevoegdheid. De gemeente investeert in docenten die in zichzelf investeren.

Docenten verdienen het op een voetstuk te staan. Maar daarbij zijn ze zelf aan zet. Vandaar ook het initiatief om tot een Lerarenregister te komen. Niet om docenten aan banden te leggen maar om hen de ruimte te geven zich te ontplooien. Want waarom zouden we van advocaten en psychologen vragen wat we niet van docenten vragen:éducation permanente.

Een leven lang leren. De kans moet je worden geboden. Het is de inzet van het Haagse onderwijsbeleid. Eruit halen wat erin zit. Daar gaat het om. Dat docenten hierin voorop gaan, lijkt me bijna vanzelfsprekend.

Begin december las ik een krantenkop waarin stond dat het onderwijs naar rust verlangt. Maar ik hoop wel dat het onderwijs in beweging blijft. Onderwijs staat voor woekeren met talent. Onderzoekend en uitdagend. Als we daar samen in op trekken kunnen we heel ver komen.

Ingrid van Engelshoven
wethouder Onderwijs

Kevin Krul (25) heeft als eerste student van de opleiding informatica aan De Haagse Hogeschool zijn eerstegraadsbevoegdheid gehaald, dankzij de minor Ingenieur én Docent van De Rode Loper en De Haagse Hogeschool. 
Kevin geeft nu ook les in het vak informatica; hij heeft een 0,7 aanstelling op een school in Waalwijk. Geen school in de regio Den Haag kon hem deze betrekkingsomvang jammer genoeg aanbieden. 120 Leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo hebben het voorrecht om van deze nieuwe eerstegraadsbevoegde informaticadocent les te krijgen, een van de weinige in Nederland.

Feestelijk moment
Kevin liep tijdens zijn opleiding stage op het Hofstad Lyceum in Den Haag. Half september 2012 kreeg hij zijn diploma aan de Universiteit Utrecht. 
Op maandag 12 november heeft Gert de Ruiter, directeur van de Academie voor ICT en Media van De Haagse tijdens een feestelijk moment hem gefeliciteerd met deze mijlpaal. Daarbij waren ook aanwezig: Herman Telle, een van de coördinatoren van de minor, Wilma Stroomer en Laura Braun, studentbegeleiders en Rianne Béchet, teamleider informatica. Gert de Ruiter overhandigde Kevin eveneens de symbolische cheque voor de vergoeding van het collegegeld en de studieboeken. Die stellen de aanbieders van de minor ‘Ingenieur én Docent’ in het vooruitzicht aan techniekstudenten die een officiële lesbevoegdheid halen.Van links naar rechts: Laura Braun, Gert de Ruiter, Kevin Krul, Herman Telle en Wilma Stroomer bij de overhandiging van de cheque aan Kevin.

Van mavo naar master
Kevin Krul is trots op het behalen van zijn eerstegraadsbevoegdheid. Hij begon ooit op de Blaise Pascal-mavo in Spijkenisse, en is via het mbo en hbo nu geëindigd met een masterdiploma aan de universiteit. Hij geeft als enige vakdocent informatica op zijn school, en laat de leerlingen kennismaken met de breedte van het vak, van technische tot bedrijfskundige informatica.

‘De leerlingen zijn blij les te krijgen van iemand die brede kennis van het vak heeft.’ Veel informaticadocenten zijn namelijk afkomstig uit een andere discipline en schoolden zich later om. Kevin koos echter op het mbo al voor dit vak. Hij laat zijn leerlingen nu onder andere smartphone-applicaties bouwen, en kan hen daar goed bij ondersteunen. Voor andere hbo-studenten heeft hij het advies: ‘Geef het docentschap een kans, denk erover na. Het is echt een leuke optie!’

Succesvol programma
Dankzij het programma Ingenieur én Docent zijn inmiddels ruim 80 studenten geïnteresseerd voor een baan als leraar. Alhoewel de meesten komen van bèta/technische opleidingen, hebben inmiddels studenten van in totaal 21 opleidingen van de Haagse Hogeschool zich voor deze minor ingeschreven. Tien scholen voor voortgezet onderwijs in de Haagse regio werken aan dit aanbod mee. Meer informatie via deze link.

Andrea de Bakker is de eerste docent die mede dankzij de Haagse Lerarenbeurs in september een bevoegdheid heeft gehaald voor wiskunde, een vak waarin ze al les geeft bij de Johan de Witt Scholengroep. Andrea behaalde het bachelordiploma en is daarmee tweedegraads. Het is haar tweede bevoegdheid, want ze is al eerstegraads bevoegd voor biologie. 
Andrea heeft zich inmiddels ingeschreven in het landelijk lerarenregister.Andrea de Bakker haalde haar tweedegraadsbevoegdheid voor wiskunde dankzij de Haagse Lerarenbeurs. Foto: Frank Jansen

Voor 2017 is het opnieuw mogelijk een Haagse Lerarenbeurs aan te vragen. De Haagse wethouder van Onderwijs stelde hiervoor opnieuw een gelimiteerd bedrag beschikbaar. 
Doel is om een nieuwe groep leraren te stimuleren een (tweede) bevoegdheid te behalen. Ook nu bedraagt de maximale beurs €3.500,- per leraar (bij een fulltime aanstelling).

Resultaat tot juli 2015
Per juli 2015 zijn al 159 leraren op scholen in de Haagse regio aan het studeren met de ruggesteun van de Haagse Lerarenbeurs, die is toegekend in de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013, en de kalenderjaren 2014 en 2015. 
De meeste beurzen gingen naar leraren die nog geen onderwijsbevoegdheid hadden (83%, gegevens d.d. november 2014). 10% studeert voor een hogere bevoegdheid (eerstegraads bijvoorbeeld). De meest gevolgde opleidingen zijn: Nederlands (23 leraren), Engels (17), wiskunde (14) en economie (12). Van de deelnemers volgen er 89 (73%) een tweedegraads opleiding, 33 (27%) volgen er een eerstegraadsopleiding (masterniveau).

Voorwaarden zijn versoepeld
Let op: de voorwaarden zijn versoepeld. Er hoeft geen sprake meer te zijn van lesgeven in een tekortvak; ook als leraar voor een ander vak kom je in aanmerking voor deze beurs.

Aanvragen
Ben je leraar, download dan de flyer (geactualiseerd voor 2016) door op onderstaande afbeelding te klikken (A5, PDF 124 kb). 
Meer informatie voor leraren en schoolleiders over de procedure en de voorwaarden in onderstaande documenten. 

Het Plan van Aanpak van De Rode Loper (PDF, 175 kb) waarin de doelstelling van de Haagse Lerarenbeurs is verwoord.

Aanvraagformulier en overeenkomst (Word)

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Zoek je werk met (meer) betekenis? Dan is werken in het Haagse onderwijs mogelijk iets voor je.

Al ruim 110 leraren en schoolleiders hebben zich aangemeld voor een van onze cursussen, trainingen of leergangen tijdens dit schooljaar. Er is nog ruimte bij zeven van de acht programma's.