De Haagse Lucifer voor docenten

Over ons

Wat De Rode Loper is en doet
De Rode Loper is een samenwerkingsverband van 41 scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De Rode Loper richt zich op het versterken van de kwaliteit van de mensen voor de klas, en bestrijdt zodoende het kwalitatieve lerarentekort in de Haagse regio. 
In Den Haag is sprake van vijftien procent on(der)bevoegd gegeven lessen. 

Tekort, hoe groot en waaraan
Het totaal aantal leraren in de Haagse regio is circa 2.000. Voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Den Haag wordt een stijging verwacht in het leerlingaantal en in de werkgelegenheid. Elke school voor voortgezet onderwijs heeft een onvervulde vraag van één fulltime aanstelling. 
Dat is de conclusie in een recent rapport van onderzoeksbureau Ecorys (april 2015), gemaakt in opdracht van de gemeente Den Haag voor de periode tot 2025. De 'tekortvakken' zijn scheikunde, natuurkunde, wiskunde en Duits.
Het Ecorys-rapport ‘Prognose onderwijzend personeel Den Haag en Haaglanden’ (mei 2015) is hier (PDF, 1,9 MB, p. 31-41) te vinden. Een ander recent rapport (september 2015) is uitgebracht door VOION (Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voortgezet onderwijs). 

Financiën
De gemeente Den Haag subsidieert de activiteiten van De Rode Loper. 
Tot augustus 2011 kwamen de middelen van De Rode Loper uit de gelden die het ministerie van OCW gaf aan de risicoregio Den Haag. Dit geld was afgesproken in het Convenant Leerkracht van Nederland. Ook de gemeente Den Haag droeg toen financieel bij aan het werk van De Rode Loper. In het begin subsidieerde het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) eveneens de RodeLoper-activiteiten.

Geschiedenis
De Rode Loper is een initiatief uit 2007 van enkele schoolleiders in de Haagse regio. Zij stelden het aanpakken van het groeiend kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort aan de orde in het schoolleidersberaad van het voortgezet onderwijs (VOS). Het VOS omarmde in april 2007 het programma van De Rode Loper. 
Vervolgens hebben alle schoolbesturen van Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg, verenigd in het V.O.-platform (VOP), zich achter de plannen van De Rode Loper geschaard. Op 1 juni 2007 ging het werk officieel van start. 

Organisatiestructuur
Het bestuur van De Rode Loper wordt gevormd door een regiegroep die bestaat uit vier rectoren, afkomstig uit drie grote besturen voor voortgezet onderwijs (te weten: VO HaaglandenLucas Onderwijs en de Spinoza scholengroep) en de groep éénpitters. De programmamanager maakt ook deel uit van de regiegroep. 
Bestuurlijk verantwoordelijk voor De Rode Loper zijn het VOS en het VOP.

Leden van de regiegroep
De leden van de regiegroep zijn: Rineke van Meeteren (Lyceum Ypenburg, voorzitter), Jeroen Bos (Rijswijks Lyceum en Van Vredenburch College), Paul van de Burgt (Heldring VMBO), Johan van Dam (Lucas VO Den Haag), Remco Hulsbergen (Veurs Voorburg), Mathieu Arnouts (Vrijzinnig Christelijk Lyceum, groep éénpitters) en Gert van den Ham, programmamanager van De Rode Loper. 

De regiegroep en de scholen
De regiegroep heeft vooral een vliegwiel- en makelaarsfunctie. Ze ontwikkelt voorstellen voor projecten en activiteiten en brengt daarvoor verschillende partijen bijeen. De uitvoering van de projecten is de taak van de scholen. 

Doelgroepen
D
e Rode Loper richt zich op: 

 • schoolleiders
 • schoolbesturen
 • begeleiders op school/coaches
 • docenten
 • stagiaires
 • scholieren
 • decanen
 • P&O/HRM-medewerkers
 • lerarenopleidingen
 • relaties (overheid, onderwijsorganisaties)
 • regionale en lokale media 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

‘Omgaan met gedragsproblemen’ is de nieuwe professionaliseringsmodule van De Rode Loper waarvoor meer dan vijftig (!) leraren intekenden. Deze wordt geleid door gedragsspecialist Willem de Jong. De bijeenkomsten vinden plaats op het Edith Stein College.

Twee tweedegraadstrajecten – voor het eerst in company gegeven – zijn met zo’n 45 leraren gestart. Beide trajecten worden verzorgd door de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht.