De Haagse Lucifer voor docenten

Links

Wil je meer weten over lerarenopleidingen, het leraarsberoep of het Haagse onderwijs,  kijk dan hier!

Lerarenopleidingen:

www.lerarenopleidingen.nl

Het leraarsberoep:

www.heldenvoordeklas.nl

www.wordleraarinhetvo.nl

www.werkeninhetonderwijs.nl

www.onderwijscooperatie.nl

www.leraar24.nl

Het onderwijs in Den Haag:

www.denhaag.nl/onderwijs

Startende leerkrachten:

www.straksvoordeklas.nl

Groene Golf, actiegroep van jonge docenten

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Het ministerie van OCW heeft een handige checklist gepubliceerd voor wie leraar wil worden.

Maar liefst 320 geïnteresseerden van buiten het onderwijs namen deel aan de bijeenkomst Leraar van Buiten op woensdag 7 maart 2018 in de Haagse Hogeschool. Het was een gecombineerde voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers in het primair én voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.