De Haagse Lucifer voor docenten

Leraar worden, hoe?

 • Als je het al weet
  Weet je al dat je leraar wilt worden en in welk vak, zoek dan uit op welke hogeschool je een opleiding kunt volgen en meld je daarvoor aan via Studielink.nl Een overzicht van de lerarenopleidingen vind je hier en op www.lerarenopleidingen.nl

Hoe?
Via een lerarenopleiding aan een hogeschool kun je in vier jaar tijd je tweedegraadsbevoegdheid halen. Daarmee mag je lesgeven in alle onderwijssectoren, maar niet in de bovenbouw van havo en vwo. Voor dat laatste is een eerstegraadsbevoegdheid nodig.
Wil je een eerstegraadsbevoegdheid, dan zijn er twee mogelijkheden:
1. je gaat aan een universiteit het vak studeren dat je passie heeft, en volgt na je bacheloropleiding een master tot leraar
2. je haalt aan een hogeschool eerst je tweedegraadsbevoegdheid (bachelorsdiploma), en daarna je eerstegraadsbevoegdheid (mastersdiploma). Dit kan op een beperkt aantal hogescholen.
Het ministerie van OCW geeft hier informatie over de route naar het leraarschap in het voortgezet onderwijs.

 • Als je het nog niet (zeker) weet
  - Praat eens over je idee of de vragen die je hebt met mensen die je goed kennen, met een leraar die jou goed kent (je mentor?), met leraren die jij goed vindt, en met studenten aan een lerarenopleiding. 
  - Ga naar een open dag van een lerarenopleiding die je interesseert 
  - Gebruik de mogelijkheid om te proefstuderen.
  - Doe een beroepskeuzetekst of een studiekeuzetest; verschillende hogescholen bieden die aan op hun website 
  - Kijk op sites als wordleraarinhetvo.nl en www.werkeninhetonderwijs.nl 
  - Laat je inspireren door onze Toptien redenen om leraar te worden en Join the club!

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

‘Omgaan met gedragsproblemen’ is de nieuwe professionaliseringsmodule van De Rode Loper waarvoor meer dan vijftig (!) leraren intekenden. Deze wordt geleid door gedragsspecialist Willem de Jong. De bijeenkomsten vinden plaats op het Edith Stein College.

Twee tweedegraadstrajecten – voor het eerst in company gegeven – zijn met zo’n 45 leraren gestart. Beide trajecten worden verzorgd door de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht.