De Haagse Lucifer voor docenten

Word coach of begeleider

Vind je het boeiend om jonge, veelbelovende talenten op weg te helpen in het onderwijs? Dan is coach of Begeleider op School (BOS) misschien iets voor je.

Project
In de Haagse regio zijn er tot 2011 zo'n honderdveertig geschoolde coaches of BOS'sen aangesteld op de scholen van De Rode Loper. Dat gebeurde dankzij het project 'Coachen en begeleiden', waaraan tientallen scholen meededen. Per school zijn dat er vier. Zij zorgen voor professionele begeleiding van stagiaires en beginnende docenten. 

Wilje coach worden? Laat het weten aan je leidinggevende, en volg een training tot (vak)coach of volg de leerroute voor School Video Interactiebegeleiding (SVIB), verzorgd door het HCO.

 
LinkedIn-groep voor BoS'sen/coaches
Op LinkedIn is een groep in het leven geroepen voor de Begeleiders op School (BoS’sen) en coaches van scholen die bij De Rode Loper horen. Binnen de besloten omgeving van ‘Haagse Bossen’ – zo heet de groep – kunnen ze hun collega’s digitaal ontmoeten.
De groep is een platform voor collegiale adviezen en discussies, en een plek voor uitwisseling van ervaringen. Wil je op de hoogte gehouden worden, maak dan een profiel aan op LinkedIn en sluit je aan bij de groep Haagse Bossen.
 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Maar liefst 320 geïnteresseerden van buiten het onderwijs namen deel aan de bijeenkomst Leraar van Buiten op woensdag 7 maart 2018 in de Haagse Hogeschool. Het was een gecombineerde voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers in het primair én voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.

De cursus Omgaan met gedragsproblemen wordt op dinsdag 10 april 2018 afgerond. Zo’n 75 (!) leraren hebben deze cursus tijdens dit schooljaar gevolgd bij gedragsexpert Willem de Jong.