De Haagse Lucifer voor docenten

Tweedegraads PLUS - wat is dat?

Tweedegraads PLUS was een project van De Rode Loper, dat als doel had kwalitatief goede en laagdrempelige professionalisering op masterniveau realiseren in de Haagse regio. 

Voor wie?
Tweedegraads PLUS was bedoeld voor tweedegraads-, eerstegraads- en pabo-bevoegde leraren die werken in het voortgezet onderwijs in Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. 

Met wie? 
Voor Tweedegraads PLUS werkte De Rode Loper samen met Instituut Archimedes, de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aanbod
Modules in de periode 2013-2016 waren: 

  • Praktijkgericht onderzoek
  • Toetsen en beoordelen
  • Differentiëren in de klas
  • ICT-rijk onderwijs
  • Óp naar de rekentoets

Een aantal van deze modules (1, 2 en 4) is via het Centrum Archimedes van de Hogeschool Utrecht te volgen op 'aanschuifbasis', andere (zoals de module rekendocent vo en mbo) zijn in te kopen als in company training.

Wat levert het op?
Met het volgen van deze module versterkten leraren hun professionaliteit en voldeden ze aan de verplichting tot deskundigheidsbevordering. 
Een afgeronde module stond voor 140 uur professionalisering (m.u.v. de module 'Óp naar de rekentoets'). De deelnemers kregen hiervoor een bewijs van deelname of een certificaat (na het voldoen aan alle criteria).
In het lerarenregister (www.registerleraar.nl) konden ze aangeven dat ze een module hadden gevolgd. 
De modules maakten deel uit van een NVAO-geaccrediteerde masteropleiding (m.u.v. de module 'Óp naar de rekentoets'). Met andere woorden: na het volgen van voldoende modules konden leraren hun masterdiploma behalen.

Dankzij wie?
Het ministerie en de gemeente Den Haag hebben hiervoor subsidie toegekend aan De Rode Loper. Nadat de gemeentelijke subsidie verviel, is Tweedegraads PLUS gestopt per eind 2016.

Best practice-verhaal
Lees hier het best practice-verhaal over Tweedegraads PLUS, op 15 maart 2017 verschenen als 'Parel uit de regio'.

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Maar liefst 320 geïnteresseerden van buiten het onderwijs namen deel aan de bijeenkomst Leraar van Buiten op woensdag 7 maart 2018 in de Haagse Hogeschool. Het was een gecombineerde voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers in het primair én voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.

De cursus Omgaan met gedragsproblemen wordt op dinsdag 10 april 2018 afgerond. Zo’n 75 (!) leraren hebben deze cursus tijdens dit schooljaar gevolgd bij gedragsexpert Willem de Jong.