De Haagse Lucifer voor docenten

Registreer je als leraar

Op www.registerleraar.nl kun je je als leraar in het voortgezet onderwijs vrijwillig registreren. Waarschijnlijk wordt dit per augustus 2018 wordt dit verplicht gesteld.
Een klein deel van dit register is openbaar, dat wil zeggen: je naam en de school waar je werkt. De overige gegevens zijn afgeschermd. Zo kan in principe iedereen zien dat je niet alleen bevoegd bent, maar ook je bekwaamheid onderhoudt. 

Oproep van de wethouder
Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Den Haag) stimuleert dat alle leraren op scholen in de Haagse regio zich inschrijven in het lerarenregister. Lees hier haar oproep (PDF 118 kb). 
Ze ziet als doelen van het lerarenregister:
- inspireren en motiveren van leraren om te werken aan hun eigen ontwikkeling
- de beroepskwaliteit duidelijk maken en een waarborg daarvoor bieden aan de buitenwereld
- de kwaliteit van het onderwijs vooruithelpen; daar profiteren de leerlingen van.  

Net als artsen en advocaten
Met dit register doen leraren hetzelfde als artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en advocaten. De registers van deze beroepsgroepen bevorderen de kwaliteit en verhogen de status van hun beroep.
Het lerarenregister is ontwikkeld door de Onderwijscoöperatie, waarin onder andere de AOb, CNV Onderwijs en BON vertegenwoordigd zijn.

Proeftuin in Den Haag 
Haagse leraren hebben in de aanloopfase meegedacht en meegewerkt aan het lerarenregister. Daarvoor was op initiatief van wethouder Van Engelshoven (Onderwijs, Den Haag) een proeftuin ingericht.

Vraag aan iedere startende docent in Den Haag
De Haagse schoolbesturen zullen iedere startende docent vragen zich te registreren. Daarmee loopt Den Haag voorop.
Wethouder Van Engelshoven is blij met deze afspraak van de schoolbesturen: 'Leraren verdienen het om op een voetstuk te staan. Maar ze zullen zelf de stap moeten zetten. Het lerarenregister daagt docenten uit een leven lang te leren. Daar gaan mensen voor de klas en leerlingen in de klas van profiteren.'

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Maar liefst 320 geïnteresseerden van buiten het onderwijs namen deel aan de bijeenkomst Leraar van Buiten op woensdag 7 maart 2018 in de Haagse Hogeschool. Het was een gecombineerde voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers in het primair én voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.

De cursus Omgaan met gedragsproblemen wordt op dinsdag 10 april 2018 afgerond. Zo’n 75 (!) leraren hebben deze cursus tijdens dit schooljaar gevolgd bij gedragsexpert Willem de Jong.