De Haagse Lucifer voor docenten

Module Óp naar de rekentoets


Deze module is vol. Aanmelden kan niet meer. (update 3 maart 2016)
 

Doelgroep
Leraren die het vak rekenen geven of willen geven (in de Haagse regio).

Doel van de module
Je gaat concreet aan de slag met het voorbereiden van je leerlingen op de rekentoets aan de hand van het rekenwerk van leerlingen. We bekijken de leerlijn zodat je kunt zien waar leerlingen zijn vastgelopen en wat de volgende stap kan zijn. Je leert hun manier van werken begrijpen en ontwerpt op basis daarvan de ideale rekenles. Deze les helpt zowel rekensterke als rekenzwakke leerlingen zich goed voor te bereiden op de rekentoets. Je bent na afloop in staat om de rekenmethode te analyseren op basis van de hoofdlijnen uit het protocol Ernstige Reken-/Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD).
Je ontwerpt de optimale rekenles in leerlabs, en deelt die met de rest van de groep.

Inhoud van de module
Je krijgt zicht op verschillende vormen van rekendifferentiatie. We maken gebruik van het drieslagmodel en de handelingsniveaus uit het protocol ERWD. We behandelen de theorie over het rekengesprek en de vijf niveaus van hulp, die je in een rekengesprek met je eigen leerlingen in de praktijk kunt brengen. Tot slot gaan we in op het rekenbeleid in je eigen organisatie, dat we koppelen aan de verschillende manieren om rekenen binnen je school vorm te geven.
De module is opgebouwd uit vier bijeenkomsten en drie leerlabs. Tijdens de bijeenkomsten komen aan de orde:

  • Leerlijnen
  • Rekengesprek, contexten
  • De ideale les
  • Beroepsgericht rekenen en rekenbeleid

In de leerlabs wordt de theorie uit de bijeenkomsten gekoppeld aan uitwerkingen van opdrachten in de eigen praktijk. De leerlabs bestaan uit vier collega’s en een rekenbegeleider uit de eigen regio.

Studielast
De module vergt 50 studie-uren. Je krijgt een bewijs van deelname, en kunt in het lerarenregister (www.registerleraar.nl) aangeven dat je deze module hebt gevolgd.

Kosten
Voor de module wordt per leraar een bijdrage gevraagd van € 200,-. Je kunt aan je schoolleiding vragen of zij de kosten wil dragen.

Data
De (vier) bijeenkomsten zijn op maandag 7 maart, 11 april, 9 en 30 mei 2016, van 16.00 tot 18.30 uur.
De (drie) leerlabs vinden plaats tussen twee bijeenkomsten op een samen te kiezen tijdstip en locatie. Dat kan op maandag, maar mag ook op een andere dag.

Plaats 
Maris College, vestiging Houtrust, Tjalie Robinsonduin 74, 2566 HD Den Haag.
Er zijn parkeerplaatsen te over. Verbinding met NS-station Hollands Spoor via lijn 11, vanuit Centraal Station via lijn 3, overstappen op lijn 11, halte Suezkade.

Blended opleiden
Je leert op drie manieren: face-to-face in de bijeenkomsten, en tussendoor online en op de werkplek. Dit heet ‘blended opleiden’. Deze manier van leren combineert de sterke kanten van contactonderwijs, de effectiviteit van digitaal leren en de mogelijkheden op je werkplek. Het voordeel is dat je deels zelf bepaalt wanneer en waar je leert.
Klik hier voor een filmpje van de HU over blended opleiden.

Meer informatie
Meer informatie over de inhoud van de vier bijeenkomsten en de doelen van de module is in dit factsheet te vinden. 
Een instructief YouTube-filmpje over het belang van rekenen vind je hier.

Download
Klik op het plaatje voor de PDF van de flyer voor leraren (180 kb).


Nog vragen?
Mail ze naar info@derodeloper.nu  of naar centrumarchimedes@hu.nl 

 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Het ministerie van OCW heeft een handige checklist gepubliceerd voor wie leraar wil worden.

Maar liefst 320 geïnteresseerden van buiten het onderwijs namen deel aan de bijeenkomst Leraar van Buiten op woensdag 7 maart 2018 in de Haagse Hogeschool. Het was een gecombineerde voorlichtingsbijeenkomst voor zijinstromers in het primair én voortgezet onderwijs in Den Haag en omgeving.