De Haagse Lucifer voor docenten

Landelijke Lerarenbeurs

De Landelijke Lerarenbeurs is een mooie kans voor docenten om hun professionele niveau te verhogen. 
Niet alleen vergoedt de beurs (deels) het cursus- of collegegeld, maar ook de kosten voor studiemiddelen, de reiskosten en de vervangingskosten tijdens het studieverlof. 
Hij is bestemd voor bachelor- en masteropleidingen tot leraar, een premaster- of schakelprogramma, of een postinitiële masteropleiding. 
Voor de Lerarenbeurzen stelt de Rijksoverheid in 2018 € 135 miljoen beschikbaar.

Aanvraagperiode
Van 1 april tot en met 30 juni kan de Landelijke Lerarenbeurs aangevraagd worden. 
Kijk op de website www.duo.nl > Lerarenbeurs voor de actuele informatie. 

Ook voor leraren met een flexibel contract
De Lerarenbeurs is ook aan te vragen door leraren met een tijdelijk flexibel contract (bijvoorbeeld via een uitzendbureau of payroll-organisatie), en voor leraren uit een invalpool. Ook als je intern begeleider, zorgcoördinator, remedial teacher of ambulant begeleider met een onderwijsbevoegdheid bent, kun je de lerarenbeurs aanvragen.

Hoger bedrag
Het beursbedrag voor een bachelor- of masteropleiding bedraagt maximaal 7.000 euro per jaar en maximaal € 700 per jaar voor studiekosten en reiskosten. Daarnaast krijgt je school een subsidie voor vervanging van een aantal studie-uren. 
 
Meer informatie
Surf voor meer informatie naar 
www.duo.nl,  
www.lerarenbeurs.info 
www.mastersineducatie.nl

Master Leren en innoveren
Een interessante masteropleiding is mogelijk op hogeschool Inholland: de master Leren en innoveren. Deze wordt ook aangeboden in Den Haag. Klik hier voor meer informatie.

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

Zoek je werk met (meer) betekenis? Dan is werken in het Haagse onderwijs mogelijk iets voor je.

Al ruim 110 leraren en schoolleiders hebben zich aangemeld voor een van onze cursussen, trainingen of leergangen tijdens dit schooljaar. Er is nog ruimte bij zeven van de acht programma's.