De Haagse Lucifer voor docenten

Haagse Lerarenbeurs


Wethouder Bruines (Onderwijs) van Den Haag stelde voor 2018 opnieuw een budget beschikbaar voor het toekennen van de Haagse Lerarenbeurs. Aanvragen kunnen weer ingediend worden.

In totaal kregen tot en met september 2017 al 199 leraren die werken op scholen in Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg dit financiële steuntje in de rug bij hun opleiding voor een (tweede) bevoegdheid.   

Doel: onbevoegd gegeven lessen terugdringen
Met een tegemoetkoming in de opleidingskosten van docenten in de Haagse regio wil de wethouder het aantal onbevoegd gegeven lessen terugdringen. Belangrijke voorwaarde is dat kandidaten studeren voor een bevoegdheid, en dat ze niet (of niet meer) in aanmerking komen voor de landelijke lerarenbeurs of de rijkssubsidie voor zijinstromers.

Per fulltime aanstelling is eenmalig een bedrag van € 3.500 beschikbaar. (Bij een kleinere aanstelling een bedrag naar rato.)

Download hier

  • het aanvraagformulier plus het ‘contract voor scholingskosten’ (Word) (PDF, 377 kb)
  • het plan van aanpak (PDF) van De Rode Loper uit 2011. N.B. Dit is weliswaar een gedateerd plan, maar het geldt nog steeds als basis voor de Haagse Lerarenbeurs.

Klik op onderstaande afbeelding voor de flyer (PDF 170 kb):


 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

De Rode Loper heeft voor schoolleiders drie mogelijkheden om te professionaliseren ontwikkeld in schooljaar 2018-2019. Er is sprake van een breder aanbod dan ooit tevoren. Alle masterclasses en leergangen vinden plaats in Den Haag. Dit is het aanbod:

Een van de manieren waarop De Rode Loper werkt aan het versterken van onderwijstalent is het aanbieden van praktijkgerichte cursussen. Voor het schooljaar 2018-2019 is een veelzijdig aanbod voor leraren ontwikkeld, op locaties in Den Haag!