De Haagse Lucifer voor docenten

Haagse Lerarenbeurs

N.B. Het budget voor de Haagse Lerarenbeurs in 2017 is per eind mei 2017 bijna uitgeput. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst gehonoreerd. Wees er dus snel bij!


Wethouder Van Engelshoven (Onderwijs en Dienstverlening) van Den Haag stelde voor 2017 opnieuw een budget beschikbaar voor het toekennen van de Haagse Lerarenbeurs.

In totaal kregen tot en met september 2017 al 199 leraren die werken op scholen in Den Haag, Rijswijk of Leidschendam-Voorburg dit financiële steuntje in de rug bij hun opleiding voor een (tweede) bevoegdheid.   

Doel: onbevoegd gegeven lessen terugdringen
Met een tegemoetkoming in de opleidingskosten van docenten in de Haagse regio wil de wethouder het aantal onbevoegd gegeven lessen terugdringen. Belangrijke voorwaarde is dat kandidaten studeren voor een bevoegdheid, en dat ze niet (of niet meer) in aanmerking komen voor de landelijke lerarenbeurs of de rijkssubsidie voor zijinstromers.

Per fulltime aanstelling is een bedrag van € 3.500 beschikbaar. (Bij een kleinere aanstelling een bedrag naar rato.)

Download hier

  • het aanvraagformulier plus het ‘contract voor scholingskosten’ (Word)
  • het plan van aanpak (PDF) van De Rode Loper uit 2011. N.B. Dit is weliswaar een gedateerd plan, maar het geldt nog steeds als basis voor de Haagse Lerarenbeurs.

Klik op onderstaande afbeelding voor de flyer (PDF 170 kb):


 

U bent hier

De Haagse Lucifer voor docenten

Laatste nieuws

‘Omgaan met gedragsproblemen’ is de nieuwe professionaliseringsmodule van De Rode Loper waarvoor meer dan vijftig (!) leraren intekenden. Deze wordt geleid door gedragsspecialist Willem de Jong. De bijeenkomsten vinden plaats op het Edith Stein College.

Twee tweedegraadstrajecten – voor het eerst in company gegeven – zijn met zo’n 45 leraren gestart. Beide trajecten worden verzorgd door de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht.